Jdi na obsah Jdi na menu
 


DŮL ELIÁŠ

elias.jpgPrvní zmínka o dolu v Eliášském údolí u Jáchymova pochází z roku 1512. V roce 1526 je na dole nainstalován Kehrrad - vratné obousměrné vodní kolo o průměru 12,5 metru. Sloužilo pro pohon vodotěžných (čerpání důlní vody) a těžních zařízení. Takto poháněná čerpadla dokázala vytáhnout důlní vodu z hloubky kolem 190 metrů. Bylo tak dosaženo většího výkonu, než zajišťoval trejv. Pro zajištění dostatku vody jako pohonné jednotky byl na Eliášském potoce založen Heinzen Teich. Důl je, společně s Rovností, zaznamenán i na mapě vydané Vojenským zeměpisným ústavem v Praze v roce 1913.

Jáma Eliáš sledovala žílu, která směřovala do hloubky pod úhlem cca. 60°, a proto šlo o tzv. úklonnou jámu. Ta vedla až na úroveň dědičné štoly Svatá Barbora. Původní jáma byla zasypána v roce 1892, protože díky modernizaci Rovnosti ztratil důl Eliáš význam.

Pozůstatky po těžbě stříbra od 16. po 19. století se nachází hlavně na návrší Hřeben. Zde se dochovala řada pinek a desítky drobných odvalů. Většinu pozůstatků těžby z tohoto období ale zničila nebo překryla masivní těžba uranu ve 20. století.

Již v roce 1946 bylo na staré haldě dolu Eliáš nalezeno přes 200 kg uranové rudy. Tento objev přinesl změnu celého údolí. Nejprve zde byl zřízen zajatecký tábor. 29. července 1949 byl na jeho místě zřízen trestanecký pracovní tábor Eliáš I. Bylo zde internováno 647 vězňů, z nich 588 pracovalo v dolech. Tábor byl zrušen v roce 1951 po zprovoznění tábora Eliáš II. dne 8. prosince 1950. Původní tábor stál totiž na odvalu, který byl následně odbagrován k dalšímu zpracování. Eliáš II. byl zrušen 1. dubna 1959. Vězni z táborů byli používáni k přímé těžbě uranové rudy, ale i k práci v navazujících provozech.

Důl Eliáš tvořily dvě těžní jámy - Eliáš a Jiřina. Zpracování rudy probíhalo v letech 1948 - 1962 v gravitační úpravně rudy (rovněž na Bratrství, Eduardu, ve Vykmanově a Nejdku). Na Eliáši se rovněž nacházela centrální kompresorovna, tzv. Turbo pro doly Eliáš, Adam, Eva, Rovnost II.

Odkaliště gravitační úpravny bylo po roce 1962 zlikvidováno a kaly s obsahem uranu převezeny do úpravny v Mydlovarech. Stejně tak byly demolovány i samotné budovy úpravny, dolu a tábora Eliáš II. na místě tak najdeme pouze zbytky odkalovacích nádrží, chátrající budovu kompresorovny a na svazích Eliášského údolí mohutné odvaly dolů Eliáš, Eduard, Eva, Rovnost, 14 a Eva. Dobu existence pracovních táborů, nesvobody a oběti komunistické zvůle připomíná Skautská mohyla s křížem. Ta byla vztyčena 30. 5. 1992 na místě bývalého tábora Eliáš na památku internovaných, popravených a umučených skautů. Ti zde byli internováni pro potřeby Uranových dolů po zákazu jejich hnutí.

Od ledna roku 2019 je Eliášské údolí hornickou kulturní památkou. Jedná se o oblast od Heinzova rybníku až k vodnímu dílu Eliáš a vede tudy NS Jáchymovské peklo.

Fotogalerie zde: https://mipalfi.rajce.idnes.cz/Dul_Elias_a_Eliasske_udoli/