Jdi na obsah Jdi na menu
 


DŮL BRATRSTVÍ

21. 10. 2017

První zmínka o dolu v Kronice města pochází z roku 1540. Tehdy byl důl založen pod jménem Štola saských šlechticů - Sächsich Edelleutstollen. Jeho zajímavostí je, že 375 metrů hluboká těžní jáma Zdař Bůh neústí přímo na povrch, ale do vyrubané prostory. Jde tedy o tzv. slepou jámu. Vytěžený materiál se potom na povrch dopravoval 385 metrů dlouhou štolou. Důlní pole dolu zabírá 9,8 km² a délka štol a překopů je cca. 80 kilometrů.

Po vytěžení stříbrné rudy se zde těžily další kovy jako například kobalt. Od devatenáctého století se zde těžil uran pro potřeby továrny na uranové barvy a výrobu radia. Dne 2. července 1945 byl důl na počest pařížské Komuny přejmenován na Bratrství.

Elektrifikován byl tento důl již v roce 1917. To umožnilo velkou rekonstrukci dolu v roce 1922, kdy byla vyražena i nová obslužná štola jámy Zdař Bůh. Na té byl instalován elektrický těžní stroj.

V éře těžby uranu na Jáchymovsku zde byl 21. února 1950 zřízen Ústřední tábor (krycí jméno M). Ten fungoval do 12. června 1954. Dodnes se z táborových budov dochovala pouze železobetonová konstrukce sprch. Na místě bývalého tábora bychom dnes nalezli rekreační středisko Pod lanovkou a samotný důl dnes slouží jako úložiště jaderného materiálu.

Úložiště Bratrství je v provozu od roku 1974, kdy byly pro potřeby ukládání některých typů zářičů z lékařského provozu a výzkumu upraveny prostory okolo přístupové štoly o celkovém prostoru 1200 m³. Úložiště dnes zabírá samotnou přístupovou štolu, která byla upravena na obslužnou komunikaci a pět ukládacích komor. Jejich stropy a stěny byly upraveny betonem a ve stropu navíc zajištěny ocelovými nosníky. Podlahy v sobě skrývají drenážní systém s centrální retenční jímkou. Umělá ventilace je v provozu pouze při přítomnosti osob, jinak je důl větrán samovolně. Při tom kupodivu záleží na venkovním počasí. V letním období totiž proudí vzduch do dolu (výdušný tah), v zimním období potom z dolu (vtažný tah). Uvnitř dolu je přitom celoročně stálá teplota 10° C.

V Úložišti Bratrství se ukládají institucionální radioaktivní odpady, které obsahují pouze v přírodě se vyskytující radionuklidy, a jedná se o malé procento radioaktivních odpadů vyprodukovaných na území ČR. Ročně se sem uloží průměrně 30 obalových souborů. Materiál se ukládá ve vrstvách tak, aby byla možná jeho kontrola a zároveň byly přístupné další štoly a technologická zařízení.

Obalový soubor je tvořen sudem o obsahu 100 litrů, který je zaplněn vlastním radioaktivním materiálem. Tento sud je vložen do dalšího, zinkového sudu o obsahu 200 litrů opatřeného antikorozním nátěrem. Do mezery mezi sudy je nalit beton o tloušťce 5 centimetrů. Každý sud je potom označen a jeho dokumentace obsahuje informace o původu a typu uloženého materiálu, datu uložení, váze materiálu i úložného souboru a další informace.

Od roku 2001 je úložiště ve správě SÚRAO.

Původní část dolu je dnes odvodňována Bockovo štolou, jejíž renesanční portál za dnešní poštou byl zničen při stavbě bytového domu. Na této štole bylo v polovině šestnáctého století poprvé na světě zavedeno mechanické větrání důlního díla.

Fotografie od firmy SÚRAO zde: http://mipalfi.rajce.idnes.cz/Dul_Bratrstvi_-_SURAO/

Fotografie najdete i zde: http://mipalfi.rajce.idnes.cz/Dul_Bratrstvi/