Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osobnosti Jáchymova - místní i hosté

Postupně doplňované osobnosti, které se zde narodily, působily nebo Jáchymov navštívily.

RODÁCI

Johann Criginger - teolog a kartograf, Samuel Fischer - farář, zemský a generální superintendant, profesor univerzity v Jeně, Alberich Heidemann - opat cisterciáckého kláštera Lilienfeld, Maxmilián Hüttisch - malíř a grafik, Johann Major - teolog, básník a humanista, Johann Richter - (Johannes Praetorius) matematik a astronom, Hermann Manfred Erwin Schneider - horolezec a kartograf (Král sedmitisícovek), Anton Carl Siegl - historik, právník, archivář muzea v Chebu, Ondřej Wiedemann - generální vikář cisterciáckého řádu a opat několika cisterciáckých klášterů, Jakub Schedlich - varhanář, kantor a 36 let starosta města, Johan Titelius - duchovní a dramatik, David Schedlich - skladatel, varhaník, David Rebentrost - šlechtitel rostlin, farář, lékař a lékárník, Centurio Wiebel - dvorní malíř na saském dvoře, Arpad Schmidhammer - karikaturista a ilustrátor, Robert Juza - chemik, vysokoškolský pedagog, Johann Franz von Hessler - císařský rada, majitel dolu, městský písař, Franz Wilhelm Tippmann - kněz, biskup a rektor,

PŮSOBILI ZDE

Georgius Agricola - městský lékař a lékárník, Otec mineralogie, Anton Peter Böhm - kněz, historik, kronikář a kartograf, Johannes Sylvius Egranus - teolog, humanista a reformátor, Lazar Ercker ze Schreckenfelsu - nejvyšší hormistr Českého království, mincmistr, MUDr. Leopold Gottlieb - lékař, balneolog a spoluzakladatel lázní Jáchymov, Heinrich von Könneritz - spoluzakladatel města, horní hejtman, Nikolaus Herman - kantor a autor evangelických duchovních písní, Hans Elder Wildt - cínař a zvonař, RNDr. Jan Hloušek - geolog, mineralog, historik , D. J. Magnus Hund - fiilosof, lékař a teolog, Johannes Mathesius - teolog, kazatel, kronikář, zakladatel první matriky, rektor Latinské školy, Josef Mocker - stavitel a restaurátor, Johann Neefe - osobní lékař saských kurfiřtů a císaře Ferdinanda I., Venceslaus Payer - lékař, Ing. Josef Štěp - přednosta Státní báňské a hutní správy, spoluzakladatel lázní Jáchymov, Mgr. Oldřich Ježek - učitel, ředitel ZŠ, historik a kronikář , MUDr. Hana Hornátová - lékařka, ředitelka lázní, Heribert Sturm - městský archivář, člen Collegia Carolina v Mnichově, Gustav Kroupa - vrchní správce a ředitel Uranových dolů, Josef Schöffl - podnikatel, starosta města a okresu, poslanec zemského sněmu,  Kašpar Eberhard - učitel a rektor Latinské školy, Johann Nepomuk Mießl von Zeileisen- výběrčí horního desátku, soudce Horního soudu, místní historik, Karl Lapper - rakouský propagandista, politik a mluvčí NSDAP (navštěvoval zde školu), P. František Krásenský SJ - kněz, arciděkan, Msgr. Gregor Lindner - děkan, historik, radní města, Dominik kardinál Duka OP, PhDr. Jan Urban - ředitel muzea, historik,

 

NÁVŠTĚVNÍCI

POLITIKA

Prezident ČSR T. G. Masaryk, ministr zahraničí ČSR Jan Masaryk (čestný občan města), guvernér Říma kníže Boncompagni Ludovici, Egyptský král Fuad, ministr zahraničních věcí Rumunska Titulescu, premiér a prezident ČSR Eduard Beneš, poslanec R. Beran – místopředseda Agrární strany, Jan Šeba – velvyslanec v Itálii a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a zplnomocněný ministr ČSR v Bělehradě, rumunský ministr školství prof. Dr. Dimitri Gusti, rumunský ministr financí M. Popovici, ministr zdravotnictví ČSR Dr. Schiesl, ministr veřejných prací ČSR ing. Roubík, ministr železnic ČSR Dr. Říha, primátor Prahy Dr. Petr Zenkl, zasloužilá sociální pracovnice hl. města Prahy Růžena Pelantová, ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy František Ježek, Dr. Radimerský – velvyslanec ČSR ve Vatikánu, litevský velvyslanec v ČSR E. Tarauskas, norský generální konzul Ingvald Nilsen, Ministr zdravotnictví Dr. Josef Tiso, ministr veřejných prací ČSR Dr. František Spina, protektor arcivévoda Karel František Josef (Rakousko-Uhersko), císař Josef II. (Rakousko-Uhersko), prezident ČSSR Václav Havel, prezident ČR Václav Klaus, prezident ČR Miloš Zeman, kancléř Adolf Hitler, Klement Gottwald - předseda vlády (čestný občan města), maršál SSSR Ivan Stěpanovič Koněv, Edward VIII. - anglický král, Antonín Švehla - ministerský předseda, Msgr. ThDr. Jan Šrámek - ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a zakladatel Lidové strany, ministerský předseda ČSR Karel Kramář, Jiří Stříbrný - postupně ministr pošt a telegrafů, ministr železnic a ministr národní obrany, 

UMĚNÍ

Skladatel Richard Strauss, německý filmový a divadelní herec J. Burg, Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, spisovatel Karl May, Karel Hašler, Rudolf Deyl - herec, Karel Höger - herec, Josef Skupa se Spejblem a Hurvínkem, spisovatel Alois Jirásek, kritik František Xaver Šalda, skladatel Oskar Nedbal, dirigent Václav Talich, spisovatel Vladislav Vančura, malíř a rytec Max Švabinský, hudební skladatel a dirigent Richard Strauss, pianista a skladatel Rudolf FrimlFjodor Ivanovič Šaljapin - tanečník, operní pěvec a herec,  Eduard Bass - spisovatel, novinář, herec a textař,

VĚDA

Fyzik a radiolog prof. Dr. A Becker (univerzita Heidelberg), radiolog doc. Dr. Fernau (Vídeň), prof. František Běhounek, Marie Curie-Sklodowská, fyzik Otto Hahn

VEŘEJNÝ ŽIVOT

Martin Luther, vrchní ředitel Zemské banky Ferdinand Tománek, brigádní generál Bohuslav Všetička, kosmonaut Jurij Gagarin, opat želivského kláštera Bohumil Vít Tajovský, opat břevnovského kláštera Jan Anastáz Opasek, opat premonstrátského kláštera v Teplé Heřman Josef Tyl, arcibiskup Dr. Kordač, pražský světící biskup F. V. Lobkowicz, Ing. František Šlik - potomek zakladatele města, opat premonstrátského kláštera v Praze na Strahově Dr. Metoděj Jan Zavoral,

STAROSTOVÉ MĚSTA

Nickel Lantzdendorff – rychtář 1516, Rissenengel – rychtář 1517, Michael Thiel – rychtář 1518, Lorentz Einsaus – rychtář 1519, Nickel Hünerahr – rychtář 1520, starosta 1521, Nickel Bauch – 1521-1522 a 1523-1525, Jobst Schober – 1522-1523, 1525, Lucas Schüpgen - 1526, 1528, Michael Petz - 1527, 1529, Paul Klingeisen – 1530, Jacob Förster (Forster) - 1531, 1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 1543, 1545, Steffan Johann (Jahn) - 1532, 1534, 1536, Stefan Hacker - 1538, 1540, 1570, Wolf Wiebel - 1542, 1544, 1547, 1549, 1553, Anthoni Reiß - 1546, 1548, 1550, 1552, 1554–1555, 1557, 1559, Thomas Voitländer – 1551, Georg (Jörg) Heidler    - 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1568, 1571, 1573, Hans Schober - 1561, 1563, 1567, 1572, Endres Seltenreich - 1564, 1569, Christoff Grill - 1574–1575, 1577, 1584–1585, Romanus Schmid (Schmidt) - 1576, 1581–1582, 1588–1596, 1599–1603, 1607–1608, Christoff Gauer - 1578–1580, 1583, David Heidler - 1586–1587, Alexander Kohl - 1597–1598, 1604–1606, Andreas Schädlich (Schedlich) - 1609–1610, Georg Schlaginhaussen - 1611–1617, Johannes Maccasius (Makasy) der Jüngere - ???, Jacob Schedlich – 1633-1669, Johann Maccasius (Makasy) von Sternenfels - 1669–1697, Valentin Christoph Häßler -???, z let 1700-1793 nejsou data, Ignaz Fritsch – 1794, Peter Paul Schal(l)er - 1796–1797, 1799, Joh. Optat Mießl von Zeileisen - 1802–1804, Johann Schaller – 1806, Peter Schaller – 1807, Joseph Hofmann - 1808–1812, neobsazeno – 1813-1815, Joseph Aloys Hoffmann - 1816–1826, neobsazeno - 1827–1828, Johann Miesel von Zeileisen - 1829–1841, neobsazeno – 1842, Bernard Schmidt - 1843–1844, neobsazeno – 1845-1846, Ferdinand Mühlstein – 1847 a 1850, Ignaz Porkert – 1851, Karl Pfob – 1862, Johann Porkert - 1864, 1872–1873, 1877, Adolf Langhans - 1879–1890, Franz Rauscher - ???, Franz Kuhlmann - ???, Franz Kropp - ???, Josef Schöffl - ???, Julius Sauerstein - 1914–1919, Franz Josef Hirschberg – 1919 - ???, Anton Riedl - ???, G. Stumpf - ???, Hans Brennich - 19. prosinec 1934–1937, J. Grimm - ???, Willhelm Messner - ???, Franz Schmidt - ???-15. květen 1945, František Kroupa (Revoluční výbor) – 15. květen 1945-3. červen 1945, J. Placatka – 3. červen 1945-12. červen 1946, Josef Němec (KSČ) – 12. červen 1946-18. červen 1947, Jan Šourek – 18. červen 1947-leden 1953, Marie Urbášková – 29. leden 1953-26. květen 1954, Jaroslav Raušal – 26. květen 1954-21. červen1960, Oldřich Ertl st. – 21. červen-9. listopad 1976, Richard Mavr – 9. listopad-1. leden 1983, Oldřich Ertl ml. – 1. leden 1983-11. prosinec 1990, Radovan Koutský (OF) – 11. prosinec 1990-25. září 1992, Rüdiger Eisenstein (OF) – 25. září 1992-29. listopad 1994, Petr Fiedler (ODS) – 29. listopad 1994-14. listopad 2002, Zdeňka Fiedlerová (ODS) – 14. listopad 2002-12. říjen 2005, Michal Kuneš (ČSSD) – 12. říjen 2005 – 6. listopad 2006, Jaroslav Vondráček (Naděje pro Jáchymov) – 6. listopad 2006-4. srpen 2008, Bronislav Grulich (Naděje pro Jáchymov + nez. za TOP 09) – 4. srpen 2008 – dosud,

VĚZNI KOMUNISTICKÝCH TÁBORŮ

Každý vězeň v Jáchymovských dolech musel nejprve projít Ústředním táborem. Později mohl být zařazen i do pobočných závodů. Proto jsou zde uvedeni i vězni, kteří rubali uran např. v Příbrami. U některých jsou uvedeny i tábory. Tento seznam vzniká ve spolupráci s Lubošem Modrovičem z Ostrova.

Bohuslav Hegner - do roku 1948 ředitel Jáchymovských dolů - Rovnost, Dokonal - sedlák z Pardubicka - Rovnost, Rubeš Vladimír - odbojář z II. sv. války - Rovnost, Kříž Václav - voják, Petrovský Adolf, Charvátek Josef, Hanuš Stanislav, Polák Mirko, Štér Václav, Najman Josef, Puna Dominik, Baláži Alois Albert - student z Jugoslávie, Rádl Josef, Černý Bohuslav, Franc Karel - legionář Francouzské cizinecké legie, Ing. Bohumil Modrý - hokejista národního týmu - XII., Barbora, Gustav Bubník - hokejista národního týmu - Vykmanov, Nikolaj, XII., Ležnice, Svatopluk, Bytíz, Stanislav Konopásek - hokejista národního týmu - Svornost, tábor L, Václav Roziňák - hokejista národního týmu - tábor L, Jiří Stránský - spisovatel - Vykmanov, Svatopluk, Vojna, Bytíz, Karel Pecka - spisovatel - Svornost, tábor L, Bytíz, Zdeněk Rotrekl - spisovatel, básník - tábor L, Stanislav Stránskýpředseda Sdružení bývalých politických vězňů - Rovnost, Jan Kristofori - malíř, grafik a ilustrátor, Jiří Navrátil - starosta Junáka - Rovnostprof. PhDr. Eduard Goldstücker - diplomat, československý germanista, profesor dějin německé literatury - Rovnost, Vojna, Jaroslav Šlesinger - akademický sochař - tábor L a C ve Vykmanově, JUDr. Vavro Hajdů - zástupce Československa v OSN, náměstek ministra zahraničních věcí Vladimíra Clementise - tábor L, František Ferda - kněz, léčitel - tábor L, Generál JUDr. Ing. Václav Paleček - velitel československé mise Okupační správy Berlína - tábor L, Prof. theologie a dějin umění ThDr. Josef Zvěřina - tábor L, JUDr. Jan Pospíšil - osobní tajemník ministra Stránského - Ústřední tábor, tábor L, Mariánská, XII., Svatopluk, Vojna, brigádní generál Antonín Husník - Ústřední tábor, tábor L, Vykmanov, Nikolaj, JUDr. Vavro Hajdů - náměstek ministra zahraničních věcí, diplomat - tábor L, JUDr. Jan Haluza - "neznámý" trenér Emila Zátopka - Eliáš, Mariánská, tábor L, Bratrství, Rovnost, Nikolaj, major (in memoriam brigádní generál) Josef Bryks - voják, pilot RAF - Rovnost, František Martinek - Rovnost, Karel Kukal - Skaut - šachta č. 14, Zdeněk Štich - šachta č. 14,

 

 

Rubriky

OSOBNOSTI V DETAILU

Příspěvků: 39

Příspěvky

ŠLIKOVÉ

2. 5. 2012

Šlechtický rod, který stál u vzniku a prvního rozkvětu Jáchymova