Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odkud čerpám - zdroje a prameny

Suldovský, Horák - Paměti královského horního města Jáchymova a jeho stříbrných a uranových rud  v.1993

Mikšíček - Tváře Krušnohoří  v.2009

Ing. Jiskra Ph.D. - Těžba stříbrných rud v Jáchymově v 16. století v.2009

Dr. Urban, MUDr. Slánský, Ing. Mach - Jáchymov v.1960

redakce Zpravodaje města Jáchymova - 25 let osvobozeného Jáchymova v.1970

Güntherová - Jáchymov - St.Joachimsthal v.1991

Odbor klubu čsl.turistů - Průvodce po Jáchymově a okolí

přednášky Mgr. Oldřicha Ježka - bývalého kronikáře města

Linhartová - Údolí živé vody v.1967

Požární sbor+MNV Jáchymov - 100 let požárního sboru v Jáchymově 1873-1973 v.1973

Dr.Urban, Dr.Kaněra - Jáchymov, brána Krušných hor v.1965

Dr.Urban - Ostrov v.1959

Boží Dar - Božídarské rašeliniště v.2001

RNDr. Hloušek - Historie hornictví a geologie Božídarska

Šedivý - Legie živých aneb Jáchymovské peklo v.2003

Mgr.Ježek, MUDr. Hornátová, Ing.Borši, Fiedler - Jáchymov město stříbra v.2000

Suldovský, Horák - Kronika hornictví Zemí Koruny České v.2006

lázeňská komise -Jáchymov 1946 v.1946

GŘČSUP - 30let československého uranového průmyslu v.1975

www.Depositum.cz - Soupis památek historických a uměleckých v království českém

Vyčichlo -  http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/

RNDr. Hloušek   - http://www.jachymov-joachimsthal.cz

Internetová stránka http://www.politictivezni.cz

Kronika města na http://portafontium.cz/

Montanregion Krušné Hory - Erzgebirge o.p.s. - http://www.montanregion.cz/cs/

Zaniklé obce a objekty - http://www.zanikleobce.cz/

Marek Dibelka a jeho stránky - http://www.jachymov.estranky.cz/

Wikipedie

Palacký - Popis Králowstwí českého, v.1848

Mgr. Oldřich Ježek - Zápisník jáchymovského kronikáře

Členové Hornického spolku Barbora Jáchymov

Články a vyprávění Jaroslava Ochece