Jdi na obsah Jdi na menu
 


TÁBOR SVORNOST

27. 2. 2019

Tábor Svornost – krycí jméno K. byl založen 4. prosince 1949 a zrušen 29. října 1954.

Původně tudy vedla jedna z jáchymovských ulic – Obere Tanne. Ta vedla podél vodního příkopu kolem štoly Vysoká jedle, středověkého stříbrného dolu Hohe Tanne (Vysoká jedle) a přecházela v cestu směřující k Stadtteichu (Městský rybník). 

Během II. světové války zde německá správa založila zajatecký tábor pro francouzské a ruské válečné zajatce, kteří byli využíváni k práci na dole Svornost. Po skončení války zde byli pro změnu internováni němečtí zajatci, kteří do 3. prosince 1949 těžili v dole Svornost uranovou rudu stejně, jako jejich předchůdci. Tábor byl proslulý tím, že všechny budovy byly doslova zamořeny štěnicemi. Zajatci byli přemístěni jinak a poslední skupina 50 osob provedla úklid a desinfekci budov. Dne 4. prosince 1949 bylo do tábora umístěno prvních 405 vězňů. Ačkoliv byla kapacita tábora stanovena na 600 osob, bylo zde internováno až 750 osob (květen 1951).

Původně vězni chodili na práci kolem obytných domů. Na zpáteční cestě je potom nad bránou vítal nápis PRACÍ KE SVOBODĚ (podobnost s německým Arbeit macht frei je snad čistě náhodná). Podle některých vzpomínek ale na bráně žádný nápis nebyl (byl na bráně Ústředního tábora Bratrství). To uvádí např. spisovatel Karel Pecka, který byl na Svornosti internován. Nicméně kontakt vězněných s civilními osobami nebyl žádoucí, a proto byl tábor spojen s dolem Svornost schodištěm o 260 stupních. Schody mezi vězni velice rychle získaly název podle německého koncentračního tábora – Mauthausenské schody.

Tábor od samého počátku své existence musel obsahovat veškeré potřebné budovy, což bylo znesnadněno jeho protáhlým tvarem na úzké terase, která byla ještě zúžena dvojitým oplocením. Největším problémem ale byla neexistence zdroje pitné vody, takže vězni museli po namáhavé práci v dole ještě do prudkého svahu vynášet pitnou vodu. Nedostatek vody se ovšem projevoval i jiným způsobem – baráky byly velice často doslova zamořeny štěnicemi. Někteří věznění vzpomínají, že velitel tábora Slánský umožnil vyplynování baráků, během čehož dovolil vězňům přespat mimo budovy.

Mauthausenské schodiště bylo nedílnou součástí tábora včetně oplocení, strážní věže a na terase uprostřed se strážním domkem. Díky způsobu postavení (do země zatlučené kůly, mezi nimi prkno a do vzniklého schodu nasypaná ušlapaná hlína) bylo schodiště často místem úrazu, hlavně v zimě nebo po déle trvajícím dešti. Dne 30. září 1951 se nicméně na tomto schodišti pokusili o útěk dva vězni – Rudolf Kindl a Ilja Stalev-Chubenov. Oba byli při pokusu o útěk rozstříleni a jejich těla byla vystavena u paty schodiště při střídání směn jako varování. Několik vězňů při pohledu na jejich ostatky smekli, což mělo za následek jejich umístění do korekce. V případě Svornosti byly jako korekce užívány i protiletadlové kryty pro strážné z období německého tábora. Šlo vlastně o vybetonované díry v zemi, které sloužily k trestání vězňů. Během pobytu v korekci měli vězni snížené dávky potravin, pro nedostatek místa si nemohli lehnout a pobyt byl často prokládán bitím. V zimě korekce nebyly vytápěny a velice často nebylo možné ani jejich větrání, což znamenalo při větším počtu potrestaných i nedostatek vzduchu k dýchání.

Tábor byl zrušen 29. října 1954, budovy byly zbořeny a celá planina byla rozježděna buldozery, aby zmizely jakékoliv připomínky. Paradoxně k trvalému nedostatku pitné vody v táboře byla později na místě hlavní brány postavena vodárna.

V první polovině devadesátých let 20. století Hornický spolek Barbora z Jáchymova vytyčil Naučnou stezku Jáchymovské peklo, jejíž je tábor Svornost čtvrtou zastávkou a zrekonstruoval část Mauthausenského schodiště. Nicméně zájem o NS a návštěvu místa brzy opadl, což bylo umocněno nezájmem ze strany města. V roce 2005 péči o stezku, štolu č. 1 a vznikající hornický skanzen přebírá Sokolovské muzeum. Po obnově stezky muzeum vybudovalo symbolickou bránu do tábora a obnovilo rozpadlé schodiště. Nicméně díky stavbě vodárny nemohla být brána na svém původním místě a kvůli vedení elektrické energie nemůže oplocení dosahovat své obvyklé výšky tří metrů. Za bránou byly nalezeny základy táborových budov a jeden z protiletadlových krytů používaný jako korekce. Nicméně dodnes nebyla odkryta celá plocha tábora a ani nebyl proveden cílený výzkum. Členové spolku politictivezni.cz, který provedl obnovu NS Jáchymovské peklo, vytvořili 3D model tábora, který je možné vidět ve vstupní expozici Štoly č. 1.

 

Fotogalerie zde: https://mipalfi.rajce.idnes.cz/Tabor_Svornost/