Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝLETNÍ STEZKY V ROCE 1965

10. 11. 2017

V minulosti Jáchymov nabízel svým hostům, lázeňským i ostatním, celou řadu různě obtížných výletních tras. Tyto stezky po okolní přírodě nebo historických pamětihodnostech navazovaly na turistické trasy KČT a měly i své speciální značení. To bylo tvořeno symbolem lázní Jáchymov a pořadovým číslem. Navíc byly i barevně rozlišeny podle obtížnosti do tří skupin. Jejich názvy pochází z roku 1965 a jsou tak občas poplatné době svého vzniku.

Skupina I. – modré značení

 1. Stezka Marie Curie-Sklodowské

Od Kulturního domu kolem ředitelství k Radiumpaláci. Dále kolem Lesní kavárny (Belveder) do údolí mlýnků. 2,5 km

 1. Münzerova stezka

Od autobusové zastávky Jáchymov – Střed ke kostelu Všech svatých (Špitální kostelík). Kolem kostela dále po vrstevnici nad Sanatorium Běhounek a poté serpentinami k Radiumpaláci. 3 km

 1. Stezka Aloise Jiráska

Od Kulturního domu ke kapli sv. Barbory a po stoupání lesem za Dvořákovo ulicí a kolem zahrádek pod restauraci Panoráma. Dále Smetanovo ulicí na Dívčí skok. Odsud zpět k restauraci Panorama a po silnici zpět do lázní. Trasa je pojmenovaná po spisovateli Aloisi Jiráskovi, který se zde v roce 1924 léčil. 3,5 km

 1. Mathesiova stezka

Z lázní autobusem do osady Mariánská. Zde kolem chaty Horalka (bývalý Kulturní dům) a po „staré“ silnici na Nové Město a k hradu Freudenstein. Dále k dolu Svornost, odsud krytým dřevěným schodištěm k mincovně, radnici a kostelu sv. Jáchyma. Odsud cesta pokračuje dolů do lázní. 5,5 km

 1. Agricolovo stezka

Z lázní autobusem k radnici. Zde prohlídka muzea a ostatních památek. Schodištěm pod lékárnou ke kapli sv. Jana Nepomuckého a dále krátkým stoupáním do Císařské aleje. Lesními serpentinami do Zeileisenovo doliny (ulice K Lanovce) a zpět do lázní. 4,5 km

 1. Hahnova stezka

Od Kulturního domu k Lesní kavárně (Belveder) a odsud serpentinami vzhůru na Smrk. Zde je „Tábořiště u Smrku“. Odsud horní cestou na Popovskou silnici a z ní po třiceti metrech serpentinami dolů k Radiumpaláci. Stezka byla pojmenována po prof. Otto Hahnovi, nositeli Nobelovy ceny a objeviteli jaderného štěpení. 4,5 km

Skupina II. – červené značení

 1. Stezka Nikla Hermanna

Od ředitelství lázní k Lesní kavárně a za ní sestup na odval dolu Leopold. Odsud promenádní cestou do Horního Žďáru a od Restaurace U Václava autobusem zpět do Jáchymova. Stezka byla pojmenována podle jáchymovského kantora, básníka a hudebníka. Od bývalého dolu Leopold jde o původní stezku Roseggerweg (Severinova cesta, dnes Mlýnská stezka) 4 km

 1. Stezka Václava Talicha

Z lázní autobusem na Abertamské rozcestí a odsud cestou k Jezírku (Stadtteich). Sestup po staré cestě od Božího Daru, odbočka po vrstevnici nad důl Svornost. Odsud k hradu Freudenstein a po silnici k dolu Svornost. Krytým dřevěným schodištěm k radnici a autobusem zpět do lázní. Stezka pojmenována podle významného dirigenta, který se v Jáchymově léčil. 4 km

 1. Goethova stezka

Z lázní autobusem na Mariánskou a odsud starou cestou na Popov. U památné lípy odbočovala na Černou skálu (Popovský Špičák, Hvězda, Popovský Kříž). Zpět k lípě a úvozovou cestou do Horního Žďáru. Od Restaurace U Václava autobusem zpět do Jáchymova. 6km

 1. Stezka Oskara Nedbala

Z lázní autobusem k radnici. Prudkým stoupáním do ulice Na Valech a dále nad město k bývalé hájovně Na Stráži. Před hájovnou cestou dolů k restauraci Můstek a po silnici k dolu Bratrství. Odsud lesní cestou ke kapli sv. Barbory a zpět do lázní. Pojmenovaná po skladateli, který se léčil v Jáchymově. 6 km

 1. Stezka Štěpova

Z lázní autobusem na Nové Město a zde k dolu Rovnost. Odsud po silnici k dolu Eliáš a dále severním svahem Eliášského údolí k dolu Eva. Pod dolem Eva odbočovala vlevo do osady Mariánská. Z Mariánské potom zpět autobusem do Jáchymova. 6 km

Skupina III. – žluté značení

 1. Stezka odboje

Z lázní autobusem na Boží Dar a odsud do mírného kopce k Neklidu. Lesní cestou pod vrchol Šedé skály (Hadí hora, Graunstein). Zde pole granulitu, křemenitého porfyru, vystupující na povrch (kamenné moře). Serpentinami dolů k restauraci Můstek a po silnici zpět do Jáchymova. 7 km

 1. Stezka osvobození

Z lázní autobusem na Abertamské rozcestí a odsud lesem k Seidlovu rybníku. Dále po vřesovišti na Božídarský Špičák. Odsud lesní silnicí zpět k Abertamskému rozcestí a autobusem zpět do Jáchymova. 7 km

 1. Stezka Karla Maye

Od Kulturního domu po silnici k hotelu Panorama a dále na Suchou. K restauraci Pod Klínovcem (U pašeráka) a dále k rybníčku. Za ním prudce doleva stoupáním na horský hřeben. Střídavě lesem a po lukách zpět nad lázeňskou čtvrť Jáchymova, kam se scházelo pohodlným sestupem. 7 km

 1. Stezka přátelství

Z Jáchymova autobusem na Klínovecké rozcestí. Odsud lesní cestou (výhled na Fichtelberg) na Klínovec. Odsud lesními zkratkami na Neklid a dále na Boží Dar. Do Jáchymova zpět autobusem. 8 km

 1. Stezka Adolfa Patery

Autobusem na Abertamské rozcestí a odsud po silnici směr Mariánská. Po jednom kilometru vozovou cestou na Nové Město a po hřebenové cestě až na Popov. Po návštěvě Černé Hory (Popovský Špičák) sestup do Horního Žďáru. Od Restaurace U Václava zpět autobusem. 9 km

 1. Stezka Klementa Gottwalda

Autobusem na Klínovecké rozcestí a odsud na Klínovec. Z vrcholu po žluté „4“ k rozcestí a dále Pašeráckou stezkou na odval Bratrství. Pokračovala lesem ke kapli sv. Barbory a zpět do lázní. 11 km

Plánovány byly i další trasy. Například z Hřebečné na Rýžovny a dále přes Háj, Luhy a Pilu do Potůček údolím říčky Černé. Dnes se tyto trasy dají bezproblémově projít, ale již dávno nejsou, až na výjimky, značené.