Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor s p. Zemanem

5. 8. 2019

Otázky jsem pomocí elektronické pošty položil já tak, jak mne napadly. Odpovídal p. Zeman - majitel 50% Skiareálu Klínovec a zároveň 15% akcií společnosti Skywalk Klínovec.

 

1. Jaký vliv má na možnou stavbu Skywalku zapsání oblasti na seznam UNESCO?

Pro zapsání to vliv nemělo, a tak by tomu mělo být i do budoucna. Vrchol Klínovce nikdy nebyl posuzovanou oblastí. Nejbližší takové místo je sejpoviště na Božím Daru, kde se přímo uprostřed rozvíjí několikakilometrová síť asfaltových silnic pro kola. U další posuzované oblasti v okolí vrchu Mědník je v naprosté blízkosti rozlehlý větrný park. Podobné vrtule lze najít i v těsné blízkosti města Boží Dar. V bezprostřední blízkosti Rudé věže má zase vzniknout obrovský komplex skladových hal. Pokud tedy tyto citelné zásahy v opravdové blízkosti či přímo uprostřed posuzovaných oblastí komise doteď nepovažovala za problém, lze odvozovat, že vadit nebude ani vzdálená Stezka. Tuto iniciativu jsme naopak velmi podporovali a máme radost z jejího zdárného dokončení.

2. Kdy Skiareál vybuduje parkoviště u dolního konce Jáchymovské sjezdovky a nechá rozšířit komunikaci z lázní ke sjezdovce? (Původně se před stavbou sjezdovky a lanovky hovořilo o rozšíření, nejen o novém povrchu)

Čekáme na schválení změny územní plánu a ihned poté se pustíme do stavby parkoviště na Bratrství a budeme se podílet na rekonstrukci silnice mezi kruhovou křižovatkou a Bratrství.

3. Je pravda, že projekt Skywalku je uvažován v souvislosti s Plešivcem, zároveň se zakoupením tamního areálu?

Není. Investor z Moravy se rozhodl pro oblast Krušných hor, protože zde viděl potenciál v dlouhodobé udržitelnosti projektu. Po zkušenostech z Dolní Moravy, kde se zpočátku podcenila dopravní infrastruktura, investor jasně deklaroval, že by nikde jinde, než na Klínovci stavbu nestavil, protože žádné jiné místo na to nemá dostatečnou přepravní, parkovací ani doprovodnou infrastrukturu.

Uvažovaný projekt jiné skupiny na Plešivci nám byl potvrzen panem Horníkem na zasedání města Boží Dar dne 27.5. 2019 a s tímto projektem nemá Skiareál ani investor Stezky v oblacích firma Sněžník a.s. nic společného. Osobně proti této stezce nic nemáme, dlouhodobě jsme pro jakýkoliv turistický cíl v okolí. Co nás ovšem zaráží je fakt, že pan Horník a s ním spojený petiční výbor bojuje jen proti variantě na Klínovci a případná náhradní varianta na Plešivci jim už nevadí. Jen to potvrzuje to, co si myslíme od počátku a sice, že o Stezku v oblacích panu Horníkovi vůbec nejde. Ta se mu jen hodí v boji proti našemu areálu a obcím jako Jáchymov či Loučná, které se i díky rostoucímu Skiareálu stávají stále bohatšími a vlivnějšími městy.

4. Bude se společnost podílet na regulaci dopravy přes město? Např. vybudováním parkovišť s informačním systémem zaplněnosti parkovacích ploch?

Tohle už si přejeme delší dobu. Aktivně pracujeme na informačním a navigačním systému nejen v Jáchymově, ale na všech příjezdových cestách v okolí Klínovce. Toto komplexní řešení by mělo zabránit příjezdům aut na již plná parkoviště a pomoci usměrňovat dopravu v celém okolí Klínovce. Projekt je zatím velmi náročné prosadit, protože u silnice první třídy není možné umístit informační tabule s lyžařskými piktogramy. Pokud by tedy v těchto případech nebyla tak nesmyslná byrokracie, tabule by zde už byly.

5. Existují studie dálkových pohledů na Klínovec se Skywalkem? A pokud ano, bylo by je možné publikovat?

Vzhledem ke snížení a posunu stavby je potřeba zadat nové studie dálkových pohledů, což může trvat i několik měsíců. Investor si dokonce zadal nad rámec svých povinností posudky u dvou různých institucí, aby byly vyloučeny jakékoliv spekulace. Původní vize byla umístit stezku na stranu blíže k Fichtelbergu, ale předběžná studie vlivu na krajinný ráz ukázala, že tento bod přeci jen nebyl úplně nejvhodnější. Proto se rozhodlo o náhradním místě. Po negativní reakci Božího Daru byla nakonec stezka ještě posunuta a snížena tak, aby výška nepřesahovala výšku střechy chátrajícího hotelu. To vše i přesto, že Boží Dar vůbec není katastrálně příslušnou obcí. Ta snaha vyjít všem tady určitě je. Po schválení finální varianty dotčenými orgány státní správy bude možné tyto pohledy samozřejmě publikovat.

6. Jak stavby na vrcholu Klínovce dopadly v hodnocení EIA a jaký dopad budou mít na ekosystém horských smrčin?

Dle sdělení dotčených orgánů státní správy není EIA pro tento typ staveb vyžadována. Dopad na smrčiny by měl být ale naprosto minimální, protože dobře zachovalý les je naopak součástí naučné stezky. Z principu věci tedy jde o zachování každého stromu a ty zůstávají například i přímo uvnitř věže.  Stromy se při stavbě obalují speciální ochrannou vrstvou, aby se nepoškodily. Součástí stezky je i naučný program o správném chování v lese a tento typ stezky je podporován právě i v chráněných oblastech. Například vůbec nejdelší stezka na světě stojí v německém Národním parku Bavorský les.

7. Nebylo by lepší pronajmout/odkoupit a opravit historický hotel na Klínovci, než stavět novou restauraci?

Náš areál se nyní nachází v situaci, kdy od veřejnosti nejčastěji dostáváme nižší hodnocení z důvodů nedostatečné kapacity restaurací nebo právě kvůli chátrajícímu hotelu. Jeho nynější ostudný stav je totiž veřejností často mylně připisován Skiareálu Klínovec. Oba tyto nedostatky se snažíme aktivně řešit jednak stavbou vysokokapacitní a částečně samoobslužné restaurace a jednak podáním oficiální žádosti na odkup hotelu. Stavba nové restaurace je koncipována tak, aby co nejvíce zapadla mezi stávající zástavbu a svým charakterem je tak blízká stanicím lanovek na vrcholu, mezi kterými by měla stát. Stavba tak bude mít pouze jedno podlaží nad povrchem.

Co se hotelu týče, tak naše oficiální žádost o odkup byla městem Boží Dar velmi rychle smetena ze stolu jako bezpředmětná. Rádi bychom této chátrající budově vrátili její původní důstojnost, Boží Dar nám ale již z principu tento objekt prodat nechce. Navíc hotel by si zasloužil spíše restauraci s komornější atmosférou než samoobslužný provoz.

8. Jak Skywalk ovlivní rozhledové podmínky ze stávající rozhledny?

Stávající rozhledna bude stále výše než nová Stezka v oblacích. Ta je navíc od původní rozhledny natolik daleko, že její stavba bude tvořit jen minimální výsek v panoramatickém výhledu.

9. Kde budou návštěvníci parkovat, když stávající parkoviště i příjezdovou komunikaci na vrchol vlastní Boží Dar, který stavbě není nakloněn?

Já si pořád neumím představit, že by město Boží Dar příjezd na vrchol uzavřelo a samo si tak zablokovalo možnost přivést do městské pokladny peníze z parkovného. Nemyslím si, že by to bylo jednání zastupitelů ve veřejném zájmu, a to říkám i přesto, že z pohledu areálu by to přineslo jen více zákazníků využívajících pro cestu nahoru naše lanovky. I bez parkovacích míst Božího Daru máme v blízkosti lanovek 2 700 parkovacích míst poskytovaných zdarma. Dosavadní praxe je taková, že v jednom autě jezdí průměrně 2,5 člověka, což vychází na 6 800 lidí. Další návštěvníci parkují u hotelů či penzionů. Dohromady tedy máme pořád rezervu, protože kapacita záchytných parkovišť je i bez Božího Daru větší než očekáváná denní návštěvnost. Letní provoz je navíc oproti zimnímu vlídnější v tom, že se lidé rozprostírají do celého dne oproti intenzivním návalům na 9:00 dovnitř a 16:00 ven, které můžeme znát ze zimního provozu.

Tady bych chtěl upozornit, že oblast Klínovce byla investorem vybrána právě z důvodů kvalitní přepravní a parkovací infrastruktury, kterou považuje za nejlepší nejen v Krušných horách, ale pravděpodobně i ze všech horských středisek v ČR – viz tisková zpráva investora na webu klinovec.cz

10. Uvažuje se například o stavbě trati pro terénní čtyřkolky po tělese stávající sjezdovky nebo např. o vybudování bobové dráhy (plechové koryto nebo samonosná kovová trubka)?

Se stavbou bobové dráhy do budoucna počítáme. Mnohem blíže jsou ovšem stavby různých dětských stezek, které by měly děti zavést do lesa, představit přirozené výhledy ze střechy Krušných hor, ale také umožnit lidem dojít z vrcholu Klínovce do různých částí údolí. Zde v nižších polohách bychom rádi postavili specializované dětské parky typu lesních světů a vodní zábavné prvky, z nichž většina bude zdarma. Osobně také doufám, že se jednou dočkáme i nějakých krytých aktivit pro případ špatného počasí. Všechny projekty, které máme v hlavě, mají za dlouhodobý cíl udělat z Klínovce a jeho okolí místo, kde budou moci především rodiny s dětmi dlouhodobě trávit společný čas a kam se budou pravidelně vracet. Proto podporujeme vznik každého dalšího turistického místa v oblasti, protože jen široká nabídka služeb přiměje zvrátit stávající trend spíše jednodenních návštěvníků směrem k těm dlouhodobým. Ti mají pozitivní efekt pro široké okolí a nemají takový dopad na dopravní zátěž. Na Dolní Moravě se po vzniku Stezky v oblacích zvýšila průměrná délka pobytu z necelých 2 dnů na více než 4 dny. Lidé tedy v oblasti zůstávají a dále v regionu utrácejí peníze. Díky tomuto nadregionálnímu turistickému cíli a následnému multiplikačnímu efektu se výrazně zvětšily nejen příjmy doprovodných turistických a gastronomických služeb, ale celkově i návštěvnost u dalších zajímavých cílů v dojezdové vzdálenosti od Stezky. Pro mimořádný význam projektu pro danou oblast hovoří i studie KPMG, která uvádí, že jedna koruna utracená v areálu, znamená dalších 7,-Kč utracených v okolních službách.

11. Jak budou objekty na vrcholu nebo úpatí Klínovce obslouženy vodou a hlavně, jak budou čistit své odpadní vody, když jsou čističky v okolí prakticky využity skoro na maximum své kapacity?

Sdružení mnoha investorů v současné době jedná s provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě o společné investici do potřebného navýšení kapacity vody a čističky odpadních vod. Problém nedostatečné kapacity by tak mohl být jednou pro vždy vyřešen.

12. Zvažoval Skiareál nebo investor Skywalku uspořádání ankety nebo přímo místního referenda v Jáchymově?

Skiareál bude pouze poskytovat doprovodné služby pro návštěvníky Stezky, a tudíž nemá kompetence rozhodovat o její stavbě. Majoritní společník firma Sněžník a.s. jednala se zvoleným zastupitelstvem města Jáchymov, které od lidí dostalo důvěru v komunálních volbách. Tak je to v zastupitelské demokracii běžné. Nevím o žádné podobné stavbě u nás ani ve světě, která by byla schvalována referendem. My samozřejmě vnímáme, že ne všem se ta stavba líbí, ale myslím, že je to často způsobeno i panikou, kterou uměle šíří pan Horník či autoři peticí, že stavba bude mít tu 75 m, někdy dokonce až 90 m, navštíví jí 500 tis lidí ročně a podobně. To není pravda a jedná se o záměrné strašení lidí. Jak všichni zastupitelé města Jáchymov, tak i Božího Daru již dlouhou dobu ví, že stavba bude mít 50 m, bude umístěna 500 m od osy věže, spodní třetina bude zakryta stromy a očekávána návštěvnosti je menší než ta, kterou zažíváme v zimě.

Našemu skiareálu tato stavba přináší příležitost, jak udržet laťku stále se zvyšujících nároků návštěvníků. Udržet ekonomicky tento kolos není jednoduché a při stále se zvyšujících nákladech praktický nemožné bez silného letního provozu. Pociťují to areály napříč Evropou, a právě do léta nyní putuje velká část investic jak v ČR, tak v Alpách. Bez celoročního provozu nelze udržet kvalitní a dlouhodobé zaměstnance a nelze modernizovat v takové míře, jakou zimní návštěvníci stále více vyžadují – což je kvalita alpských standardů. Blízkým negativním důkazem je areál na Neklidu, který byl bez investic dlouhodobě v červených číslech, a který byl Skiareálem Klínovec zachráněn od naprostého úpadku. Pozitivním důkazem je naopak resort na Dolní Moravě, který stavba stezky zachránila od ekonomických problémů.

Zároveň se Stezkou bychom chtěli v okolí Klínovce vytvořit i mnoho menších rozptýlených atrakcí typu stezek, hřišť, vodních prvků či Vámi zmíněnou bobovou dráhu. Tuto vizi by ale nebylo možné realizovat bez přínosů nadregionálních turistických cílů jako je Skiareál či v létě Stezka v oblacích, jejichž dopad dokáže tyto měkčí atrakce zaplatit. V komplexu se všemi těmito doprovodnými investicemi a s navazující okolní nabídkou věříme, že vznikne oblast, kde budou mít návštěvníci naopak mnoho důvodů zůstat více dní. Ostatně tak to úspěšně funguje všude ve světě.