Jdi na obsah Jdi na menu
 


Představení města v roce 1891

24. 8. 2019

Jáchymov v roce 1891 podle vzpomínky Alžběty Hippmannové ( v tomto roce narozena) a zápisu kronikáře Mgr. Ježka v Kronice na základě Kalendáře z roku 1891 uchovávaném paní Hippmannovou.

Jáchymov měl v roce 1891 5336 obyvatel žijících v 567 domech. V čele města stál purkmistr Anton Schreiber a společně s ním město řídili přední občané – majitel realit, továrník a dva obchodníci. Zastupitelstvo odráželo sociální skladbu obyvatelstva a tvořili ho – 2 továrníci, 9 obchodníků, 18 živnostníků (nejvíce hostinští, pekaři, truhláři, švec, krejčí, kloboučník a mlynář), 3 majitelé domů, vikář a děkan Lindner, ředitel Tabákové továrny, lékař, lékárník, notář, advokát, ředitel školy, učitel, ekonom, štajgr a tkalcovský mistr.

Ve městě fungoval čilý spolkový život. Působily zde – Městští ostrostřelci, Vojenští a váleční veteráni, Dobrovolní hasiči, První německý tělocvičný spolek, Německý tělocvičný spolek, Pěvecký a hudební spolek, Výchovně vzdělávací spolek, Místní jednota učitelů, Veřejná knihovna a čítárna, Spolek pěstitelů – ovocnářů, Zemědělsko – lesnický spolek, Spolek lesních dělníků c. k. lesů, Spolek Rudohoří, Spolek německých spojařů (pošty), Lední klub, Místní skupina německých školních spolků, Schulkreuzverein, Nemocenská a starobní pokladna samostatných živnostníků, pohřební pokladna zaměstnanců státních dolů a hutí, Konsumní spolek zaměstnanců a dělníků Tabákové továrny.

Z pohledu dnešní vzdělávací soustavy je pozoruhodný výčet školských zařízení na území města – chlapecká národní a měšťanská škola se společným ředitelem, dívčí měšťanská škola, dívčí národní škola a školy na Suché, Mariánské, Božím Daru a Vršku. Kromě nich v Jáchymově působila i Der Charlote Orser – soukromá mateřská škola.

Působily zde důležité úřady – okresní soud, notářství, daňový úřad, okresní hejtmanství, okresní školní rada, farní úřad, úřad pozemkové evidence (katastrální úřad), finanční stráž a četnická stanice. Celní úřad Jáchymov sídlil na Božím Daru (tehdejší součást Jáchymova).

Výroční trhy se konaly podle starých privilegií první pondělí po Hromnicích, třetí pondělí v dubnu, první pondělí po svátku sv. Markéty a čtvrté pondělí v září.

Obchodní a živnostenská družstva, která sídlila v Jáchymově, byla – Obuvníci, koželuzi a provazníci, Krejčí, jehláři a knoflíkáři, Kováři, koláři, sedláři a řemenáři, Obchodní živnosti, Pivovarníci, hostinští a výčepníci, Truhláři, zámečníci, sklenáři a klempíři, Řezníci a mydláři.

V Kalendáři se nachází i informace malinko překvapivé. Jde o některá jména, jejichž nositel se sice hlásil k německé národnosti, ale jméno napovídá, že původ bude český – Hlavacek, Pawelka, Matouschek, Woraczek, Chromy, Wocelka, Wottawa, Wondra, Pelikan, Cerny, Babanek, Polanski, Stefanowic, Pollak, Kataschowsky. Další česká jména vidíme i ve výpisu vedení Tabákové továrny – Holoubek (ředitel), Příhoda (kontrolor), Stárek (oficiál) a Šebor (asistent). Jen pro úplnost, vedení továrny bylo tvořeno ředitelem, kontrolorem, 2 adjunkty, 2 oficiály a 2 asistenty.

Přehled zaznamenaných živností je dnes až zarážející – 23 hotelů, restaurací, hostinců a výčepů, 12 obchodů s vínem, 17 pekařů (mezi nimi i Josef Kuhn v č. p. 282, který později umožnil ve svém domě první pokusy s lázeňskou péčí), 17 řezníků a uzenářů, 32 ševců, 10 dámských švadlen, 18 krejčích, 29 obchodů s potravinami, 2 obchody s máslem, 4 cukrářství, 3 krupařství, prodejna ovoce a zeleniny, 6 rukavičkáren, 5 povoznictví, 4 mlýny, 2 mydlářství, 1 výrobna papíru, 1 koželužna, 5 zámečníků, 4 kováři, 3 koláři, 12 truhlářů, 4 obchody s uhlím, 4 sedlářství a čalounictví, 5 malířství a natěračství, 3 železářství, 3 sklenářství a obchody se sklem, 3 kloboučnictví, 3 modistky, 2 kožešnictví, 1 kožařství, 2 pokrývači, 2 hodinářství, 2 holičství a kadeřnictví, 7 prodejen tabáku, 2 obchody s porcelánem, 1 kominictví, 1 fotograf, 1 papírnictví, 1 obchod s knihami, 2 knihtiskárny, 1 knihařství, 3 bednáři, 1 obchod s vápnem, 1 optik, 1 sklad nábytku, kamenictví, 2 výrobny bílého zboží, 3 obchody s krajkami, 2 pily a 1 zbrojíř. Dále zde fungoval pivovar, 2 stavitelé, brusičství, strojní vyšívání a stěhovací firma. Je ale nutné uvést, že některé živnosti byly provozovány jednou osobou. Například Friedrich Hugo provozoval v č. p. 132 knihvazačství, knihtiskárnu a obchod s knihami.

O zdraví obyvatel pečovali 2 lékaři (jeden z nich byl Leopold Gottlieb, který s Ing. Štěpem inicioval založení lázní), 1 lékárník a 3 porodní asistentky.

Na Božím Daru, který byl tehdy součástí Jáchymova, bylo v tomto roce 11 hostinců, restaurací a vináren, 7 krajkářství s obchody, 5 povoznictví, 4 řeznictví, 4 koloniály, 6 krejčovství, 2 pekaři, 3 truhláři, 2 ševci, klempíř, zámečník, řemenář a čalouník. Mezi živnostmi se uvádí i pivovar.

V soupisu najdeme i počet obyvatel a domů v jednotlivých osadách. Suchá tak měla 71 domů s 595 obyvateli, Mariánská 21 domů se 128 obyvateli, Nové Město 29 domů se 197 obyvateli, Neklid 9 domů se 74 obyvateli, Vršek 28 domů s 223 obyvateli a na Božím Daru 145 domů s 1225 obyvateli.

Politický okres Jáchymov se skládal ze dvou soudních okresů – Jáchymov a Horní Blatná. Soudní pravomocí, obchodní komorou a domobranou spadal pod Cheb, horní hejtmanství a duchovní úřad (arcibiskupství) měl v Praze a vojensky spadal pod 92. pěší pluk v Chomutově.