Jdi na obsah Jdi na menu
 


OSTATKY JÁCHYMA ONDŘEJE ŠLIKA

12. 6. 2012

Jáchym Ondřej Šlik byl jako čelný představitel protihabsburského povstání v letech 1618 - 1620 popraven 21.6.1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Původně měl být sťat a rozčtvrcen, ale nakonec mu byla "jen" uťata pravá ruka. Jeho hlava s rukou přes ústa byla vystavena na Staroměstské mostecké věži. V roce 1622 si hraběnka Šliková za podpory českých pánů vyprosila možnost ostatky sejmout a důstojně pohřbít. Lebka s rukou byla nejprve uložena v rodové kryptě u sv. Salvátora na Starém Městě Pražském. J.O.Šlik byl stavebníkem tohoto kostela a dokonce se v roce 1613 podílel i na projektu.

Hrobka byla vyprázdněna v letech 1631-32 za saského vpádu do Prahy a ostatky byly vystaveny v zámecké kapli v Kopidlně. Odtud byly převezeny do nové rodové hrobky u Veliše na Jičínsku. Hrobka s mauzoleem je severně od této obce, při silnici na Podhradí.

V hrobce u Veliše byla původně pohřbena pouze lebka a pravá ruka. Místo uložení těla totiž nebylo známo. Až v roce 1767 napsal jáchymovský děkan Antonín Jäckel do farní kroniky, že při stavbě nové sakristie v kostele sv. Jáchyma dělníci nalezli pohřbené tělo v rudém sametu, kterému chyběla hlava a pravá ruka. Tělo bylo podle tohoto zápisu převezeno do Veliše, kde bylo pohřbeno jako tělo Jáchyma Ondřeje.

Někdy se jako místo posledního odpočinku Jáchyma Ondřeje uvádí kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané na Tachovsku. Zdejší pohřební kaple ale patřila vedlejší - hauenštejnské - větvi, proto je to nepravděpodobné. Navíc byla krypta v roce 1828 otevřena a žádné odpovídající ostatky přitom nebyly nalezeny.