Jdi na obsah Jdi na menu
 


NÁZVY ULIC JÁCHYMOVA

Podkladem pro toto srovnání mi byla práce Marka Dibelky. Čímž mu děkuji. Při porovnávání názvů jsem si všiml, jak málo ulic má ve srovnání s původním názvoslovím jméno spjaté s městem. Jako kdyby se město stydělo za své velikány, rodáky nebo za ty, kteří zde působili. Pochopil bych názvy např. po hostech lázní, M. Sklodowské, lidech, kteří zde žili a pracovali, atp. Co má s městem společného Hus, Žižka nebo jaký je vlastně význam ulice Lipnická? Jde o hrad Lipnice nebo trávu? Nebo úplně něco jiného? Tím nechci říct, že by se ulice měly přejmenovávat (chudáci obyvatelé nuceni k výměně dokladů). Jen mě mrzí, že Jáchymov nedbá o své významné.

 

AgrikolovoBastei – pojmenována podle významné renesanční osobnosti města, zakladatele montanistiky Georga Agricoly. Původní název byl inspirován vstupní baštou, která zde stávala.

BělohorskáSeilerweg – pojmenována na památku bitvy na Bílé Hoře v roce 1620.

Bezručův vrchSchlosberg – pojmenovaná podle básníka Petra Bezruče.

Boženy NěmcovéBasler-Gasse – původně od prvních lázní (č. p. 282) ke křižovatce Husova s Žižkova – pojmenovaná podle spisovatelky Boženy Němcové.

Bratrství Zeileisengrund, Sachsen Edelleutestolen – ulice je přilehlá ke stejnojmennému dolu. Původně podle části města, respektive dolu Štola Saských šlechticů – dnes Bratrství.

Dukelských hrdinů – dříve byla tato ulice rozdělena na několik kratších

    Od kaple sv. Anny ke křižovatce s Bělohorskou (ke hřbitovu) – Nickel Hermann Straße – učitel Latinské školy a skladatel evangelických liturgických písní.

   Od Bělohorské ke křižovatce s Palackého – Agricola Straße – podle renesanční osobnosti Jáchymova.

    Od Bělohorské ke kruhové křižovatce – Gabelsberger Straße, od 1938 - Dr. J. Goebbels Straße

Třída je pojmenována na počest padlých v bitvě v Dukelském průsmyku, která proběhla ve dnech 8. 9. 1944 – 27. 11. 1944.

DvořákovaBahnhofszeile, od roku 1938 Lanzendorfer Straße – pojmenována podle hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Původně podle železničního nádraží a později podle prvního městského rychtáře z roku 1516.

FibichovaDürnberger Straße – pojmenovaná podle hudebního skladatele Zdeňka Fibicha. Původně podle části Jáchymova (Dürnberg / Suchá), kam vedla.

HavlíčkovaSchiekhaus-Gasse – pojmenovaná podle Karla Havlíčka – Borovského, zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky.

HornickáFundgruben-Gasse – na památku hornické činnosti neodmyslitelně spjaté s městem. Původně podle stříbrného dolu.

HradištěFreudensteiner-Gasse – okolí hradu Freudenstein.

Husova – od Dukelských hrdinů k odbočce k základní škole Gartenzeile, od odbočky ke škole k Žižkovo ulici – Roserberg I. – pojmenovaná podle kněze Jana upáleného 6. 7. 1415 v Kostnici.

Jahodina – odbočka ze silnice 25 před Božím Darem. Leží v místě tzv. Jahodové louky.

Jánský vrchJohannesberg, Johannisberg – původní název odkazující na kapli sv. Jana Nepomuckého.

JiráskovaTheodor Pohl Straße – podle spisovatele Antonína Jiráska. Podle majitele porcelánky v Žacléři a člena hospodářského svazu průmyslníků v oblasti porcelánu v Karlových Varech.

Karlovarská – neexistovala (původně zde byla terasa, na které bylo nádraží) – silnice odvádí dopravu do Ostrova a Karlových Varů

K LanovceDr. Karl Siegl Straße – ulice směřuje k dolní stanici lanovky vedoucí na vrchol Klínovce. Původně podle právníka, archiváře, historika, ředitele Městského muzea Jáchymov a později ředitele muzea v Chebu.

KlínovecKeilberg – vrchol nejvyšší hory Krušných hor.

KomenskéhoRoserberg III. – podle učitele národů, biskupa Jednoty bratrské Jana Ámose Komenského.

Lidická – od jejího původního počátku (dnes zde stojí panelové domy) ke hřbitovu Schlachthof-Gasse, od hřbitova Friedhofs-Gasse, od roku 1938 celá Dr. Langhans Straße. Ulice připomínající vypálení obce Lidice německými okupanty dne 10. 6. 1942. Dr. Langhans byl starosta města a předseda Krušnohorského spolku, který vybudoval hotel a rozhlednu na Klínovci.

Lipnická - Hemmlummel-Gasse

MánesovaDr. Gottlieb Straße – podle význačného malíře, grafika, představitele romantismu Josefa Mánesa. Původní název byl podle zakladatele lázeňství v Jáchymově a městskému lékaři.

Mathesiova Obertürkner-Gasse – na památku kněze, zakladatele matriky, významné osobnosti dějin města Johanna Mathesia. Původně odkazovala na Velký Turecký vrch – dnešní Šance (927 m. n m.)

Mincovní Münzer-Gasse. Ulička vždy začínala u mincovny.

Náměstí Republiky – původně několik navazujících ploch

    Před kostelem k lékárně naproti radnici – Mathesius-Platz – podle renesanční osobnosti města.

    Vedle radnice a před mincovnou – Kirch-Platz, po 1938 Adolf Hitler-Platz – v sousedství kostela.

    Od radnice k dnešní křižovatce s Hornická – Markt-Platz – místo hlavních městských trhů.

    Od bývalého pivovaru dolů, před kaplí sv. Anny – Anna-Platz – podle kaple sv. Anny.

    Mezi kaplí sv. Anny a Hornickou, směrem nahoru levá část – Köneritz Straße – podle zakladatele města a prvního horního hejtmana.

    Mezi kaplí sv. Anny a Hornickou, směrem nahoru pravá část – Schlick Straße – podle rodu zakladatelů a původních majitelů města.

Na SlovanechPffafenberg, v místech dnešních panelových domů Konradsgrüner-Gasse. Název odráží všeslovanskou myšlenku, přeneseně i vítězství Slovanů nad Germány. Původně podle toho, že zde začínala císařská silnice do Pffafengrünnu (Popov) a podle původního názvu osady založené zde klášterem v Teplé.

Na SvornostiEinigkeit – blízké okolí dolu Svornost

Na Valech  - Schanzen-Gasse, mezi č. p. 225 a silnicí na Boží Dar - Hermann Schlosser-Gasse a od č. p. 225 k Jánskému vrchu – Flaschergoss. V době třicetileté války zde byly budovány obranné valy, které měly chránit město. Hermann Schlosser byl německý voják a hlavně cestovatel a zahradní architekt. Je znám i pod pseudonymem Semilasso.

Neklid Unruhe – překlad původního německého názvu.

PalackéhoTabakfabriks-Gasse, od 1938 Barbara Uttmann Straße – ulice je pojmenována po zakladateli moderního českého dějepisectví a spisovatele Františka Palackého. Původně její jméno odkazovalo k tabákové továrně na jejím konci, respektive zakladatelce krušnohorské krajkářské školy v roce 1562.

Podhradí - Kaiser Joseph-Weg – pokračování Svojsíkovo cesty směrem k dolu Josef vede pod jáchymovským hradem. Půcvodně podle toho, že vede k dolu Josef, pojmenovaného podle císaře Josefa II.

ProkopovaProkopi-Gasse (původně byla delší – začínala na dnešním Náměstí Republiky a kolem Klingerovo mýdlárny vedla do dnešní Prokopovo ulice). Ulice směřovala na vrch Strážný (Klobouk), kde vyrůstala kaple zasvěcená sv. Prokopovi – zakladateli Sázavského kláštera.

SmetanovaBraunstein Straße – ulice pojmenovaná podle významného hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Původně podle hrádku Braunstein, který byl současníkem Konradsgrünnu. Dnes je místo, kde hrádek stál známé jako Dívčí skok.

Svojsíkova cesta - Kaiser Joseph-Weg – pojmenována podle zakladatele českého skautingu – organizace Junák Antonína Benjamina Svojsíka.

ŠafaříkovaLange-Gasse, od roku 1938 Anton Günther-Gasse – ulice pojmenovaná podle slovenského, česky píšícího, spisovatele, jazykovědce a literárního etnografa Pavla Josefa Šafaříka.

ŠtěpovaGoethe Straße – ulice nese jméno báňského odborníka, jednoho ze zakladatelů jáchymovského lázeňství Dr. Josefa Štěpa. Původně pojmenovaná na počest návštěvy von Goetheho v Jáchymově.

T. G. Masaryka - Karlsbader Straße, od roku 1938 Konrad Henlein-Straße – ulice nese jméno prvního prezidenta ČSR a jednoho ze zakladatelů moderního českého státu. Původně odkazovala na Karlovy Vary, kam směřuje.

Třída Čs. ArmádyAlte Reichsstraße, Annaberger Straße – ulice pojmenovaná na počest československé armády. V kontextu doby (před rokem 1989) hlavně tzv. Východní armády operující za II. sv. války po boku Rudé armády. Původně Stará Říšská silnice, popřípadě název odkazující na Annaberg v Sasku.

U MůstkuRauschererb – místní název. Bývalá samota, později výletní restaurace. Byl zde postaven lyžařský skokanský můstek, což připomíná název ulice i současného hotelu.

Žižkova Roserberg II. – ulice pojmenovaná podle husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova.

5. květnaGartenzeile – ulice pojmenovaná na památku vypuknutí Pražského povstání proti německé okupaci 5. května 1945.

Zaniklé ulice nad dolem Svornost při cestě (Auf der Tanne) od Svornosti k Freudensteinu – Untere Tanne, Obere Tanne – podle dolu Vysoká jedle.