Jdi na obsah Jdi na menu
 


JÁCHYMOVSKÉ POTOKY

3. 3. 2016

Okolo jmen potoků tekoucích v Jáchymově a okolí panuje docela zmatek. Názvy jednotlivých toků se mění, střídají, navzájem prohazují, nejsou uvedeny a podobně. Kupodivu to není záležitost posledních let, ale problém se jmény je spíše setrvalý.

S Jáchymovem jsou spojeny čtyři hlavní vodní toky – Jáchymovský potok, Veseřice, Stísněný potok a Suchá.

Na starých mapách jsou potoky (pokud to autor považoval za nutné) vesměs zanesené pod názvem Joachim Thaler Bach a Weseritz (II. Vojenské mapování). Přičemž Weseritz teče od Klínovce. Ale aby to nebylo moc jednoduché, na některých mapách najdeme Weseritz A a Weseritz B. A ty jsou od soutoku značené jako Joachim Bach. Nebo také vidíme Weseritz od Klínovce až do Ostrova. Prostě mi to přijde jako značně svobodomyslné značení. Jednotliví autoři asi věděli, že tu něco teče, věděli i názvy, ale už se nezatěžovali tím, aby přiřadili potoku to správné jméno.

Nicméně anarchie pokračuje dodnes. Jiné názvy uvádí jednotlivé mapové portály na internetu, jiné uvádí Povodí Ohře, jiné uvádí ČHMÚ. Ale pokud vyjdeme z většiny, je to poměrně jednoduché.

Hlavním tokem je Jáchymovský potok. Ten pramení nad městem, plní Jezírko (tedy spíše plnil) a poté protéká městem. Vlastně, technicky vzato, pod městem. Pod Jáchymovem potom pokračuje Mlýnským údolím do Ostrova, kde se v blízkosti polikliniky vlévá do Bystřice.

V prostoru lázní se do Jáchymovského potoka vlévá Klínovecký potok. Ten pramení na svazích Klínovce, teče kolem spodní stanice lanovky a pod ní se slévá s Veseřicí. Veseřice je potok pramenící pod Neklidem a je pravostranným přítokem Klínoveckého potoka. Dalším přítokem, a opět pravostranným, je Stísněný potok. Ten pramení v rašeliništi u Božího Daru, podtéká silnici u Jahodiny a po úbočí Dubu teče k Můstku. Od něho pokračuje pod důl Bratrství, kde se vlévá do Klínoveckého potoka.

Posledním potokem na území města je Suchá.  Ta pramení na svazích Černé skály nad Suchou. Tu protéká a pokračuje do Jáchymova, kde obtéká bývalý důl Panorama a vlastně i celou Šibeniční horu. V Mlýnském údolí se pak stává levostranným přítokem Jáchymovského potoka. Na soutoku potoků stával mlýn s papírnou – dnes restaurace U Vlčků.