Jdi na obsah Jdi na menu
 


O SOŠCE Z ČERVENÉHO DOMU

26. 8. 2017

V dobách, kdy byl Jáchymov jedním z hlavních měst protestantismu v Čechách, žila i v Červeném domě rodina, která přijala za své učení Lutherovo. Jen dcera zůstala věrná víře katolické. Její komůrka byla vyzdobena mnoha obrázky světců a obzvláště si považovala sošky Matky Boží, kterou dostala od zesnulé maminky. Tato soška byla dlouhý čas předávána z matky na dceru. Dívčini bratři stále přemýšleli, jak sestru obrátit na svou víru a jednoho dne se rozhodli zbavit jí sošky. Doufali, že tím nebude mít oporu v minulosti a snáze přijme nové učení.

Když se dívka jednoho dne před soškou modlila, vtrhli bratři do její komůrky a sošku jí přes její pláč a naříkání sebrali. Jejich plánem bylo přibít hřeby sošku k trámu, tváří ke zdi. Jeden z bratrů držel naříkající dívku, zatímco druhý vylezl na vysoký žebřík. Umístil sošku až pod samotnou střechu, přiložil jí na záda hřeb a mocně se rozmáchl kladivem. Sotva se ale kladivo dotklo hřebíku a od figury odletěla tříska, ozvala se mocná rána a již hoch ležel na zemi mrtev vedle poškozené sošky. Bratr, když to viděl, sošku vzal a vší silou ji mrštil skrze okno na dvůr. Kam zapadla, nikdo nevěděl, ač ji dívka dlouho hledala.

Až dlouho poté, co došlo k této události, zakoupil dům nový majitel. To již víra katolická ovládala celé město a vyznavači Luthera museli odejít. V kurníku nebo na hnojišti u něho nalezl onu sošku Matky Boží. Jako bohabojný katolík ji očistil a do své smrti ji choval v úctě. Jeho dcera, která ji zdědila, rozhodla se sošku darovat nové kapli na Sorgu.

Odsud se sláva zázračné sošky rozletěla po celé zemi a i celé místo s pozdějším poutním kostelem díky ní získalo své jméno MariaSorg – Mariánská.

 

Na závěr několik faktů.

Červený dům patří mezi nejstarší domy Jáchymova. Jedná se o dnešní č.p. 273 na Náměstí republiky. Byl znám pod tímto jménem již v době působení J. Mathesia. V roce 1873 byl až na přední zeď přízemí zničen požárem. V roce 1873 parcelu zakoupil Heinrich Günther a vystavěl zde nový dům. V roce 1891 zde fungovalo krejčovství. V roce 1913 bylo přízemí upraveno pro obuvnickou dílnu Wenzela Grimma.

Po rekatolizaci dům zakoupil David Weidner z Plané, který opravdu na dvorku nalezl Sošku Matky Boží. Zemřel jako rychtář města v roce 1682. Jeho dcera Anna Lucie Maderová opravdu sošku věnovala kapli na dnešní Mariánské, ze které postupně vznikl klášter. K sošce se totiž začaly pořádat pouti díky zázračným uzdravením.

Soška je dnes zpět v Jáchymově, v kostele sv. Jáchyma a sv. Anny kam byla přenesena z demolovaného kláštera na Mariánské. A opravdu je na zádech poškozená hřebem.