Jdi na obsah Jdi na menu
 


MÜHLENTHAL - MLÝNSKÉ ÚDOLÍ

Ačkoliv to tak nevypadá, Jáchymov leží na soutoku dvou potoků. Do Jáchymovského potoka (Veseřice), který teče od šestnáctého století pod povrchem města se v lázních vlévá Klínovecký potok (Černý) přitékající přes Zálesí (Zeileisengrund) od Klínovce. Na obou těchto potocích vyrostla kromě pohonných kol dolů i kola mlýnská. Však se také údolí mezi soutokem potoků a Horním Žďárem odedávna nazývá Mlýnské údolí (Mühlenthal). Nenašli byste zde pouze mlýny na obilí, ale i speciální – drátovny a papírny. Kromě mlýnů zde stávala i amalgámovna, hutě, továrnu na kobaltové barvy, pily. Je nutné si uvědomit, že Horní Žďár byl majetkem Jáchymova, takže i zdejší mlýny jsou počítané jako jáchymovské. Mlýny zde nevyrostly naráz, ale postupně během staletí. Navíc svůj účel měnily. Z mlýna na obilí se tak klidně mohla stát drátovna nebo papírna. Některé mlýny se nám zachovaly dodnes. Jen už dávno neslouží svému účelu nebo po nich najdeme jen nepatrné stopy – náhony, základy.

Na Klínoveckém potoku stávaly mlýny v na samém okraji předměstí. Jde o dnešní číslo popisné 1045 - kovovýroba. Zde se zachoval i zazděný otvor pro osu mlýnského kola jasně patrný v korytu potoka. O kousek dál proti proudu najdeme částečně zřícenou klenbu náhonu nedochovaného mlýna. Cestou po proudu brzy nacházíme stopy dalších mlýnů. Na místě dnešního parkoviště pod Radium Palácem před původním mostkem přes Jáchymovský potok stál moučný mlýn Karl Schneidenmühle, bývalý Panský mlýn (dnes sídlo údržby Léčebných lázní), Maderův mlýn (mezi vilou a čističkou odpadních vod), Petrův mlýn – nejstarší dochovaný mlýn na území ČR (pozdější sklad léčiv nebo výrobna plastů – ruina pod železničním tunelem) s dochovanou vanou pro turbínu, Trinkmühle – papírna (dnes restaurace U Vlčků) – zdejší papír byl na konci devatenáctého století vyvážen do Leydenu a tam se z něj vyráběly bankocetle – papírové peníze Rakousko-Uherska. Na soutoku Jáchymovského potoka a potoka Suchá byla drátovna (dochovaný náhon). O kousek níže po proudu - restaurace MUT – byl Pairmühle - další papírna později předělaná na pilu a další drátovnu bychom našli na místě, kde Jáchymovský potok podtéká silnici z Jáchymova (u dnešního Silo-systému). Restaurace U Václava v Horním Žďáru taky bývaly mlýnem (Grünesmühle) a hotel Subterra (dříve Zvláštní škola) stojí na místě mlýna U Semeráda. Vrchol mlýnského podnikání nastal na přelomu osmnáctého a devatenáctého století, ale dříve i později se zde mlýny nacházely.