Jdi na obsah Jdi na menu
 


FARSKÁ LOUKA

21. 2. 2019

Geologicky i historicky zajímavým místem Jáchymovska, které je ale skoro neznámé, je Pfarrwiese - Farská louka. Neznámost lokality je umocněna i značnou odlehlostí od města. A to i přesto, že louka obklopená hlubokým lesem (dnes je zalesněním podstatně menší než dříve) je připomínána už na samém počátku Jáchymova.

Mathesius ve své kronice města v roce 1554 píše, že: „Louka pod Greschelem, kterou uvolnil pan Valten Broner, připsána faře.“ Doktor Urban ve svých komentářích k Mathesiově kronice uvádí, že: „Louka byla dána do užitku kostelu, faře a čtyřem duchovním a na její sklizni se podíleli dobrodinci kostela“. Kronika dále k louce uvádí, že v roce 1555 sena na louce sklízí dvě stě havířů. Ti tak učinili na žádost perkmistra a při sklizních pokračují i v dalších letech. Při senech potom pravidelně pomáhají i žáci jáchymovské školy. Kromě sena v šestnáctém století najdeme v sousedství Farské louky (na druhé straně dnešní silnice na Boží Dar) i důl Reichgeschieb (Valouny), který sice nebyl nijak výrazně bohatým nalezištěm, ale zato pracoval až do devatenáctého století. V období těžby uranu byl nakrátko obnoven, ale hlavní žíla obsahovala smolinec jen v malém množství.

Na konci osmnáctého století se modernizují jednotlivé doly v Jáchymově i jejich okolí a pro tyto změny je zapotřebí více vody pro důlní stroje a zařízení. Jsou raženy nové vodní štoly a v místě Farské louky je projektována vodní nádrž. Ta měla zadržovat vody Stísněného potoka, který se zde stáčí k severozápadu, i vody z místního prameniště. Z plánu nakonec sešlo, protože postačovaly vody středověkých rybníků a vodních kanálů.

Geologicky se tato oblast svému okolí vymyká, podobné horniny se vyskytují u Českých Hamrů (mezi Kovářskou a Vejprty při státní hranici) nebo v saském Hammerunterwiesenthalu. Najdeme zde totiž třetihorní fonolit s dutinkami. Ty jsou potom vyplněny krystaly kalcitu nebo jehlami natrolitu. Najdeme zde ale i augit a titanit.

Dnes je Farská louka hlavně jedním ze zdrojů pitné vody pro Jáchymov a přilehlé osady. Nachází se zde čtyři pramenné jímky, které mají vydatnost tří litrů na sekundu.