Jdi na obsah Jdi na menu
 


RADIUM PALACE

12. 1. 2013

 

j041.jpg

Na místě kde dnes najdeme hotel Radium Palace, měl podle původního záměru z roku 1517 stát klášter Řádu bratří kazatelů (Dominikáni). Kvůli tehdejšímu příklonu města k reformaci, ale z tohoto plánu sešlo. Již připravené stavební trámy byly použity například i při stavbě Panského mlýna. Později byl na Železném vršku (jméno lokality) postaven hostinec Ameisenhügel (Mraveniště).

Po založení lázní v Jáchymově došlo ke stavbě Lázeňské budovy, která velice brzy přestala kapacitně dostačovat, a proto vyvstala nutnost stavby nové budovy. Nový hotel byl postaven nákladem 13.000.000 Korun vídeňským stavitelem Burianem podle projektu barona Gustava Flesch von Bruningen v letech 1910 -1912. Původní název zněl Radium Kurhaus, ale záhy byla stavba přejmenována na Radium-Palace-Hotel.

Hotel byl vybudován pro exkluzivní mezinárodní společnost a byl hodnocen jako jeden z deseti nejluxusnějších hotelů Evropy. Samozřejmostí byla tekoucí studená i teplá voda na každém pokoji, telefon, elektro signalizace na služebnictvo a v přízemí přepychové společenské prostory. Prvním ředitelem byl jmenován Severin (jeho jméno dostala i tříkilometrová promenádní cesta Mlýnským údolím do Horního Žďáru – Roseggerweg). Záhy po otevření hotel postihly první komplikace v podobě důsledku I. sv. války. Návštěvnost lázní a tím i hotelu poklesla z 2470 hostů v roce 1913 na pouhých 963 v roce 1918. Po vzniku samostatného Československa zakoupil Radium-Palace-Hotel společně s jeho dependencí Miracle (dnešní Praha) Angličan Oury za 4.135.000 K. Z důvodu finanční náročnosti provozu byl ale hotel v roce 1921 uzavřen. O rok později hotel společně s celými lázněmi přebírá stát. Ourymu byla vyplacena náhrada ve výši 15.000.000 korun. V noci z 28. na 29. října 1922 vypukl v hotelu požár, který zničil střechu a podkroví středního traktu.

V roce 1924 (15. května) stát pronajímá Radium-Palace-Hotel odborníkům v hotelovém podnikání – Jaroslavu Urbanovi a Karlu Šroubkovi. Tím začíná doba věhlasu a rozkvětu budovy.

Činný byl hlavně Jaroslav Urban, který se rozhodl hotel dobudovat na světovou úroveň. Karel Šroubek se totiž po roce vrátil do Prahy, aby řídil vlastní podnik. Za pomoci státu Urban využil prostor mezi tehdejší silnicí do Ostrova a hotelem. Na místě původního sadu v roce 1928 vybudoval promenádní terasu s balustrádami, kolonádou a schodišti. Ke společenským místnostem zřídil luxusní bar s terasou. Jako součást hotelu vybudoval dnešní Lesní kavárnu a tenisové kurty. Značka Radium Palace a Jaroslav Urban se tak společně staly světoznámou značkou zaručující špičkovou lázeňskou a hotelovou péči spojenou s luxusním prostředím. Rok před svou smrtí ještě Urban předložil rozsáhlý plán úprav hotelu a jeho okolí.

V roce 1930 hotel navštěvují např. Tomáš Garrigue Masaryk, král Fuad (poslední egyptský sultán a první král Egypta), rumunský ministr zahraničí Nicolae Titulescu nebo guvernér Říma Boncompagni Ludovici.

V roce 1927 Radium-Palace-Hotel hostil konferenci ministrů zahraničních věcí států Malé dohody – ČSR, Jugoslávie a Rumunska. O tři roky později zde Tomáš Garrigue Masaryk dokonce oficiálně slaví své osmdesáté narozeniny.

V letech 1932 – 1936 Radium-Palace-Hotel postihl v souvislosti se světovou krizí úbytek hostů. Vedení hotelu na to reagovalo zavedením tzv. paušální léčby a systémem sezónních a mimosezónních cen (1. Listopadu - 31. května). Zaváděly se i další novinky, například 50% sleva na zpáteční jízdné při pobytu delším než deset dní a dopravě po železnici nebo slevu na ubytování řidiče při dopravě vlastním automobilem. Lékaře z lázeňského prostředí zase inzeráty roku 1935 v odborném tisku upozorňovaly na možnost léčby i poskytnutí léčebných pomůcek zdarma. Jejich rodinní příslušníci měli 50% slevu na celý pobyt.

V roce 1938 lázně přebírá Německá říše. Ta lázně provozuje nadále, ale s postupem válečných událostí lázeňství upadá. Penziony a hotel Praha německá správa mění na lazarety a nakonec se i Radium-Palace-Hotel mění na pobočku berlínské nemocnice.

V roce 1945 byl hotel v tristním stavu. Bylo nutné přesunout raněné a nemocné, vyčistit provozy, zajistit rozkradené vybavení a zařízení (často i ze značných vzdáleností), provést generální opravy lázeňských i technických provozů. To vše s jediným provozuschopným nákladním autem, bez fungující železnice a potížemi v zásobování, materiálním zajištěním atp. Přesto se již v říjnu 1945 Radium Palác částečně otevírá prvním hostům jako první lázeňské zařízení na území ČSR (ve smyslu otevření po II. sv. válce). V roce 1963 Jáchymov znovu získává lázeňský statut a hotel je přejmenován na Sanatorium Marie Curie-Sklodowské. V roce 1968 Jáchymov i díky zrekonstruovanému sanatoriu vítězí v soutěži lázeňských měst. Po roce 1989 se vrátil ke svému původnímu názvu.

Poslední generální rekonstrukce proběhla mezi 6. lednem 1996 a koncem června 1997. Cena byla až neuvěřitelná – necelých 300 miliónů korun. Slavnostní předání klíčů mělo proběhnout o půlnoci na reprezentativním plese, ale ceremoniál byl narušen anonymní hrozbou bombovým útokem. V roce 2009 se zde léčilo 6331 hostů.

Úsek léčby je od počátku stavby umístěn v přízemí severního křídla. Původně zde bylo podle popisu Dr. Maxe Heinera umístěno 15 van pro radiové koupele a další 4 vany zapuštěné do podlahy pro nepohyblivé klienty. Šest van pro částečné koupele bylo umístěno do dvou oddělení (pánské a dámské). Pro koupele v radiovém bahně byly určené dvě vany (slatinné lázně). Zvláštností byla průchozí vana pro radiovou koupel o hloubce 1,2 metru. Další vany byly potom určeny ke kombinaci koupelí a elektroléčby. Radonové emanatorium, kde klienti skupinově (20 osob) vdechovali radon a podpůrné látky přímo ze vzduchu, už bychom dnes hledali marně.

Součástí léčby byly již od počátku i masáže a speciální cvičení, pro která byl vyhrazen zvláštní sál. Od roku 1925 hotel disponoval i speciální částí fungující jako sluneční lázně a chemicko-mikroskopickou laboratoří. V hotelu bylo stále přítomno šest odborných lékařů. Laboratoř potom řídil státní hotelový lékař.

Fotogalerie hotelu a Lesní kavárny zde: http://mipalfi.rajce.idnes.cz/Radium_Palace_hotel/