Jdi na obsah Jdi na menu
 


MOSTKY PŘES VESEŘICI

21. 2. 2016

Na počátku Jáchymova vedla cesta od Ostrova podél potoka Veseřice. S rozmachem města bylo nutné cestu upravit pro větší provoz. Postupně vznikala Říšská silnice, která se využívá prakticky dodnes. Jen v dolní části města došlo k výrazné změně.

Původní silnice totiž do města vedla kolem dnešního Radium Paláce. A mezi dvěma mlýny (Panský a nedochovaný na místě dnešního parkoviště) překračovala silnice koryto potoka. Už v 16. století byly proto postaveny tři mostky. Díky prakticky nezměněné podobě dokládají stavební um našich předků, jejich předvídavost možných povodní i stavební vývoj tohoto druhu staveb. Zajímavostí mostků je to, že nejsou ke břehům kolmé, ale kosé. Od stavby nové silnice do Jáchymova jejich význam upadal, takže prakticky neprocházely žádnou údržbou. Využíván je pouze jeden a zbylé dva dlouhá desetiletí zarůstaly náletovou zelení. Přesto mostky přestály všechny velké vody, včetně povodně po protržení hráze Jezírka. Až v roce 2002 došlo ke zhroucení části opěrné zdi a podemletí silnice. Díky spojení staveb došlo i k poškození spodní části mostních oblouků. Proto byla levá zeď v roce 2003 opravena a byla připravena rekonstrukce tohoto renesančního díla. Ta ale nebyla do roku 2015 realizována.

Mostky v Jáchymově jsou vlastně dvě nerozdělně spojené stavby. Jednak samotné mostky, jednak vyzdívka poměrně hlubokého koryta Veseřice. Mostky jsou šikmé k ose potoka, s jedním klenebním obloukem. Oblouky jsou vyzděné plochým lomovým kamenem, včetně provázání zdiva. Bohužel došlo k odstranění parapetních zídek až na úroveň vozovky. Opěrné zdi zpevňující koryto potoka jsou vyzděné stejným způsobem a díky šikmosti mostků jsou proti sobě posunuté.