Jdi na obsah Jdi na menu
 


KLÍNOVEC

31. 5. 2012

Klínovec je nejvyšším vrcholem Krušných hor a jeho vrchol se nachází necelých pět kilometrů od Jáchymova. Geologicky se jedná o horský hřbet složený ze svorů a ortorul. Jedná se o jediný nejvyšší vrchol pohoří, který neleží na chráněném území. Hora Klínovec je správně rozdělena mezi Karlovarský a Ústecký kraj, přičemž její vrchol leží v Karlovarském kraji v katastrálním území Jáchymova. První písemná zmínka o tomto vrcholu pochází z pera kronikáře a kněze Johanna Mathesia v jeho knize Sarepta.

Horský hotel s rozhlednou

První stavbou na vrcholku byla dřevěná pyramida z roku 1817. Ta byla po požáru v roce 1837 nahrazena glorietem postaveným jáchymovským poštmistrem Floriánem Makasym a hostinským Pavlem Weiglem o rok později. K těmto stavbám jezdili dokonce i lázeňští hosté z Karlových Varů, které na vrchol dopravovaly kočáry. Gloriet byl zničen požárem v roce 1868. V roce 1880 vznikl v Jáchymově Krušnohorský spolek pod vedením Eduarda Wenische – ředitele jáchymovské měšťanské dívčí školy a autora Pověstí z Jáchymovského kraje. Spolek vybral peníze a nejprve na místě vyhořelého glorietu nechal postavit provizorní dvoupatrovou dřevěnou rozhlednu. Ta byla posléze v roce 1884 nahrazena kamennou rozhlednou stavěnou podle projektu kadaňského stavitele Josefa Petera. Její stavba byla započata 17. 6. 1883 a rozpočtová cena stanovena na 3300 zlatých. Nakonec byla rozhledna o 1000 zlatých dražší. Dvacet čtyři metrů vysoká věž byla slavnostně otevřena dne 3. 8. 1884. Na její vyhlídkový ochoz vede sedmdesát sedm kamenných schodů a je z něj vidět do dalekého okolí. Zahlédnout se dá nejen celé pásmo Krušných hor, ale i Český les, Slavkovský les, Doupovské hory, České středohoří a Podkrušnohorská hnědouhelná pánev. Za vynikající viditelnosti je potom vidět například Sněžka (200 km), Děčínský Sněžník, Lužické hory, Říp, Ještěd, Bílá Hora, Petřínská rozhledna a Žižkovský vysílač v Praze nebo hřeben Šumavy. Rozhledna byla původně otevřena pouze v létě, ale díky zájmu turistů byla posléze v provozu celoročně.

V budovatelských a zkrášlujících snahách byl Wenisch vystřídán v roce 1887 druhým předsedou Krušnohorského spolku – MUDr. Adolfem Langhansem, báňským lékařem a v letech 1879 – 1890 starostou Jáchymova. Největších zásluh ve vztahu ke Klínovci ale dosáhl třetí předseda Spolku – okresní školní inspektor a městský radní v Jáchymově – Anton Müller. Ten byl předsedou Krušnohorského spolku v letech 1899 – 1933. Kromě toho, že byl hlavním iniciátorem výstavby na vrcholu Klínovce, působil i na poli osvěty. Je autorem řady průvodců po Jáchymově i okolí, příspěvků do odborných publikací a historických publikací (Aus der Geschichte Joachimsthals 1889, 1926, Radiumbad St. Joachimsthal z r. 1911 a dalších).

Ještě za MUDr. Langhanse bylo v roce 1893 u rozhledny postaveno malé pohostinství a také byt pro hlídače rozhledny. Stavbu provedl jáchymovský stavitel Karel Schöter za 2100 zlatých. Již v roce 1897 byla na vrcholu Klínovce otevřena poštovní stanice a v roce 1906 byl do ní přiveden telefon.

Stavba hotelu dlouhodobě prosazovaná předsedou Müllerem prakticky začala v roce 1900. Tehdy byl u rozhledny a pohostinství přistavěn Dotzauerův sál (pojmenovaný na počest Richarda Dotzauera – propagátora krušnohorské turistiky), kuchyň a pokoje pro devět hostů. Největší slávu ale Klínovec zažil v roce 1908. Tehdy zde Krušnohorský spolek v čele s Müllerem uspořádal Jubilejní výstavu řemeslných a průmyslových výrobků krušnohorských měst a obcí. Kvůli výstavě byla vybudována nová hala s nezvyklým kazetovým stropem. Kazety jsou vytvořeny z napnuté jelení kůže a na nich jsou namalovány erby krušnohorských měst, které se výstavy zúčastnily. Výzdobu provedl malíř Gustav Zindel z Radenova u Blatna. Výstavu zahájil osobně císař František Josef I. a navštívilo ji přes 40 tis. návštěvníků. Při této příležitosti byla také rozhledna pojmenována jménem císaře. Po ukončení výstavy byl sál upraven na restaurační jídelnu a ta byla nazvána Jubilejní halou.

 Po roce 1918 byl tento název změněn na Sobitschkův sál (na památku jednoho z iniciátorů jubilejní výstavy). Mezi světovými válkami vyrůstaly na Klínovci další stavby a jeden z nových sálů, postavený v roce 1927, nese i jméno Antona Müllera – muže, který se o hotel na Klínovci zasloužil nejvíce. V roce 1929 vypukl na Klínovci požár, ale vyhořela pouze jedna budova. Po následné přestavbě jáchymovským stavitelem Franzem Rehnem získal hotel svou dnešní podobu. Hostinec provozovala rodina Wohlrabových. Jeho součástí byly tři sály – Dotzauerův, Sobitschkův a Müllerův a ubytovací kapacita byla 112 lůžek.

V sousedství hotelu vznikly směrem k Jáchymovu sjezdovky a sáňkařská dráha, směrem k Oberwiesenthalu v Sasku byl v roce 1922 postaven skokanský můstek.

Během II. sv. války hotel sloužil válečným účelům a v letech 1951 - 1960 byl využíván jako rekreační objekt armády a zároveň jako pozorovací a strážní stanoviště. Po celou dobu nebyla prováděna údržba objektu. Opravy tak byly provedeny až v sedmdesátých letech. Tehdy byla provedena torkretáž – zpevnění zdiva betonovým obalem. To ale paradoxně urychlilo destrukci zdiva, což se projevilo při generální rekonstrukci. Zároveň v sousedství hotelu vyrostla osmdesáti metrová telekomunikační věž. Po roce 1989 se objekty staly obětí nepovedených a megalomanských plánů, podvodů a machinací. Hotel chátral a bohužel stále chátrá. V roce 2003 hotel a rozhlednu zakoupila obec Boží Dar. Bohužel ale nedisponuje tak značným majetkem, aby hotel dokázala zrekonstruovat stejně tak, jako věž Františka Josefa I. Rekonstrukce, spočívající v rozebrání a znovupostavení, rozhledny stála více než 15 miliónů korun a z toho stát zaplatil 5%, evropské fondy 85% a Boží Dar 10%.

Další stavby

Na vrcholu se kromě hostince s rozhlednou nachází i další stavby. Stanice lanových drah, chata Horské služby a osmdesát metrů vysoký televizní vysílač. Rovněž odtud vede řada turistických tras a v zimě kvalitní sjezdovky.

Lanovky

Na vrchol Klínovce vedou v současnosti čtyři moderní lanové dráhy. Tři na severním svahu a jedna na jižním. Ta nahradila původní historickou jednosedačkovou.

Jáchymov - Klínovec

První jednosedačková lanová dráha na vrchol Klínovce byla zprovozněna v roce 1965 na jižním svahu hory. Její dolní stanice byla asi tři kilometry od Jáchymova v nadmořské výšce 802 n. m. Překonávala převýšení 428 metrů a její délka byla 1685 metrů. Za hodinu přepravila 250 osob. Postavena byla národním podnikem Transporta Chrudim. Rekonstrukce proběhla v roce 1985, kdy bylo vyměněno napínací lano a o rok později byly vyměněny sedačky. Do října roku 2013 lanovku provozovala společnost Lanová dráha Klínovec. Ke konci svého bytí se jednalo o nejstarší provozovanou lanovou dráhu na území ČR.

PrimaExpress (Nová Jáchymovská)

Její dolní stanice je zhruba o tři sta metrů blíž k Jáchymovu. Za osm až čtrnáct minut překoná vzdálenost 2168 metrů při převýšení 481 metrů. Je to jedna z nejmodernějších lanovek v ČR. Její čtyřsedačky jsou kryté plastovými bublinami na ochranu před nepřízní počasí a jsou uzpůsobené i pro přepravu jízdních kol. Kapacita je 2400 osob za hodinu.

Dámská

Na severním svahu Klínovce je v provozu moderní třísedačková lanovka Dámská. Její dolní stanice je v blízkosti Hotelu Nástup na severním svahu hory nedaleko obcí Háje a Loučná pod Klínovcem. Při své délce 1222 metrů překonává převýšení 232 metrů. Cesta na vrchol trvá devět minut.

CineStar Express

Byla postavena v roce 2011 na sjezdovce Pařezovka. Jedná se o první lanovku na území ČR, kde byla použita krycí plastová oranžová bublina. Její délka je 1250 metrů a kapacita 2400 osob za hodinu.

Suzuki

Postavena v roce 2012 na sjezdovce Přemostěná jako náhrada zastaralých a nevyhovujících dvojkotev. Jedná se o čtyřsedačkovou lanovku firmy Doppelmeyr. Její délka je 1074 metrů, spodní stanice je v nadmořské výšce 1001 metrů a kapacita je 2400 osob za hodinu. Nazvána byla podle generálního partnera lyžařského areálu.

Fotoalbum hotelu je zde: http://mipalfi.rajce.idnes.cz/Klinovec/

Povídání o televizním vysílači je tady: http://www.palfi.cz/clanky/pamatky-a-zajimavosti-jachymova/vyznamne-stavby/televizni-vysilac-klinovec.html