Jdi na obsah Jdi na menu
 


POUTI NA MARIÁNSKOU A KAPLE PŘI CESTĚ

14. 1. 2017

První organizovaná pouť z Jáchymova na Mariánskou byla uskutečněna 2. července 1694. Nicméně se zdá, že pouti se konaly již dříve, a to k dřevěnému kostelíku zasvěcenému svatému Vojtěchovi. Tento kostelík byl pravděpodobně založen blahoslaveným Hroznatou v rámci kolonizačních snah kláštera v Teplé. V polovině patnáctého století byla na jeho místě postavena poustevna Jana Niaviuse, který prorokoval vznik hornického města, jeho úpadek a novou slávu. Toto zaznamenali chebský humanista Paul Niavis v roce 1490 a později i jáchymovský pastor Johannes Mathesius. Na jejím místě v roce 1691 vyrostla kaple a posléze poutní klášter kapucínů.

Poutě na Mariánskou vždy začínaly v děkanském chrámu svatého Jáchyma a svaté Anny v Jáchymově. Po Mši poté účastníci pouti směřovali do kláštera na Mariánské, kde byla sloužena další Mše u zázračné sošky Panny Marie.

Na trase poutí byly postaveny tři kaple, u kterých se procesí zastavovalo - Panny Marie Altöttingské, Panny Marie Bolestné a Nejsvětější Trojice.

Tyto kaple jsou písemně zaznamenané v díle Království České od Johanna Gottfrieda Sommera z roku 1847. Konkrétně v patnáctém svazku věnovanému Loketskému kraji. Autor díla vyslovuje domněnku, že kaple sice pochází z druhé poloviny osmnáctého století, ale mohou být i starší. Kaple jsou zde pod názvy Altötting, Maria-Hilf a Trinitat. Farně tyto kaple spadaly pod Jáchymov.

KAPLE PANNY MARIE ALTÖTTINGSKÉ

Kaple byla postavena v dolní části Nového Města nad hradem Freudenstein v druhé polovině osmnáctého století. Tato barokní kaple je bez oken, s valenou klenbou a trojboce uzavřeným presbytářem s nikami po stranách. Uvnitř je umístěn oltář se sochou Černé Madony a sošky světců. V období těžby uranu kaple zchátrala a její vybavení bylo rozkradeno. Obnovena a udržována je péčí obyvatel Nového Města.

Její název i vybavení odkazuje na Altöttigen - poutní místo v Bavorsku na cestě z Mnichova do Pasova. Toto místo je známé svou Gnadenkapelle – jednou z nejnavštěvovanějších svatyní v rámci celé Spolkové republiky Německo. Místních poutí se zúčastňuje až jeden a půl milionu poutníků a několika poutí se zúčastnil i papež. Pouti se konají k sošce Černé Madony - raně gotické sošce stojící Panny Marie s Ježíškem. Legenda z patnáctého století uvádí, že ve zdejší kapli došlo v roce 1489 k zázračnému oživení utonulého tříletého chlapce.

KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ

Kaple je též nazývána kaplí Matky Boží. Najdeme ji při silnici z Jáchymova na Mariánskou u domu č. p. 4. Pochází z druhé poloviny osmnáctého století. Po devastaci při těžbě uranu byla kaplička obnovena ke konci dvacátého století. Uvnitř hranolové kaple se nachází olejem na plátně malovaná kopie obrazu Pasovské Madony - Pomocné. Předlohou tohoto obrazu byl oltářní obraz z Innsbrucku namalovaný Lucasem Cranachem. Ten jej namaloval na objednávku markraběte roku 1514 ve Wittenbergu pro saský dvůr v Drážďanech. Zde jej dostal darem arcivévoda Leopold V., který si jej odvezl do Pasova a později do Innsbrucku. V roce 1650 byl darován občanům města pro farní kostel, dnes katedrálu svatého Jakuba.

Jde o v historické literatuře nejčastěji zmiňovanou místní kapli. Dnešní fotokopie oltářního obrazu nahrazuje původní olejomalbu. V alpských oblastech jde o nejrozšířenější mariánský obraz. V Čechách jsou kromě Nového Města jeho kopie v kostele svaté Anny v Sedlci u Karlových Varů a farním kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy v Železné Rudě.

KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Kaple obklopená trojicí památných lip stojí při původní, dnes zaniklé, cestě z Jáchymova na Mariánskou nad dnešním Domovem pro osoby se zdravotním postižením. Tato menší obdélníková kaplička s šindelovou střechou a trojúhelníkovým štítem byla obnovena na počátku dvacátého prvního století. Původně byla kaple žluto-bílá a měla rákosový strop. Uvnitř byl dřevěný vyřezávaný krucifix z osmnáctého století, glazovaný zlatem a barvami. U základny kříže byl reliéf Immaculaty conceptio stojící na kouli obtočené hadem, který držel v tlamě jablko. Jedná se tedy o symbol vítězství nad prvotním hříchem. Na koncích ramen kříže byly sochy cherubů a v křížení byl umístěn reliéf Svaté Trojice. Dnes tvoří vybavení kaple několik novodobých svatých obrázků.

 

Fotogalerie kaplí Jáchymova je zde: http://mipalfi.rajce.idnes.cz/Kaple_Jachymova/