Jdi na obsah Jdi na menu
 


WILDT HANS ELDER /před 1561 - po roce 1606/

6. 4. 2018

vroutek.jpgHans Elder Wildt se narodil před rokem 1561 v Saském Neukirchu a zemřel v Jáchymově po roce 1606. Mezi roky 1565 a 1581 se mu narodilo osm dětí. Pravděpodobně některé z nich nepřežily delší dobu, protože tři z nich byly pokřtěny jménem Jan. V roce 1572 byl obviněn a odsouzen městskou radou za to, že „spal se svou ženou v době, kdy byla těhotná a krátce po porodu“. Ve skutečnosti se mu v lednu narodila dcera Marghareta a Salome až v listopadu. Hrozilo mu dokonce vyloučení z cechu. Propuštěn byl o rok později na žádost a záruku jeho přátel. Vyvázl tak s pokutou čtyř Tolarů a slibem, že do budoucna se bude chovat řádně a poctivě. V roce 1580 se stal mistrem nového cechu, který spojoval cínaře a konváře. Zároveň působil jako zvonař. V tomto roce také byla stanovena povinnost, aby byly veškeré zvony a cínové výrobky označeny znakem města a mistra, který vlastní nebo vede dílnu. Jako ochranné opatření byl zároveň zaveden zákaz prodeje mimoměstských výrobků s výjimkou výročních trhů. Značka Hase Wildta byla tvořena písmeny HW se zvonem a symbolu města – písmeny SI a zkříženými kladívky. Následovníkem Wildta se stal jeho syn Johannes a mistr Hans Zink.

DÍLO

V Jáchymově je dnes jeho zvon v kostele Všech svatých (Špitální) - jedná se o nejstarší movitou památku města a také věnec křtitelnice v děkanském kostele sv. Jáchyma. Tento věnec má průměr 85 cm a je na něm 35 polí oddělených od sebe arkádami. Na polích je vyobrazen např. erb Šliků a iniciály autora, Kristus na hoře Olivetské, Zatčení Krista, Kristus před Kaifášem, Korunování trním, Pilátovo mytí si rukou, Kristus na kříži, Kalvárie. Tyto obrazy spolutvořil Peter Flötner – žák Albrechta Dürera.

Mezi nejstarší zvony na území ČR patří ten v kostele sv. Václava v Radošově. Odlit byl Wildtem v roce 1593, což dosvědčuje letopočet vyrytý do těla zvonu.

Z roku 1594 pochází zvon zavěšený v kostele sv. Anny na Božím Daru. Zde se nachází i křtitelnice od stejného mistra.

Chomutovský zvon na Městské věži pochází původně z kostela ve Stranné. Jeho výška je 85 cm a průměr 95 cm. U Wildta jej nechal odlít pan Linhart ze Štampachu a jeho manželka Kateřina ze Sertvic. Zakoupený byl radou města Chomutov ve 30. letech 20. století.

V roce 1592 zaplatil Václav ze Štampachu u Wildta nový zvon pro novou zvonici kostela ve Valeči. Tento zvon byl ulit 6. listopadu 1592.

V románském kostele sv. Jakuba Většího ve Vroutku visí bohatě reliéfně zdobený zvon odlitý Wildtem v  roce 1591. Tento zvon byl zakoupen tehdejšími majiteli Hrobčických z Hrobčic. Autorství dosvědčuje erb Jáchymova pod reliéfem Krista na kříži. Ostatní reliéfy a značka zvonaře jsou částečně skryté konstrukcí zvonového patra věže.

V zaniklé vsi Lochotín ve Vojenském újezdu Hradiště stával dřevěný gotický kostel, pro který jeho patron Sezima Mířkovský zakoupil od Wildta v roce 1594 velký zvon. Když hrabě Johann Ferdinand Kager z Globenu nechal na jeho místě v letech 1728 – 1735 vystavět barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, přenesl do něj z původního kostela i tento zvon.

Foto: Zvon ve Vroutku