Jdi na obsah Jdi na menu
 


P. FRANTIŠEK KRÁSENSKÝ SJ

20. 4. 2018

krasensky.jpgP. František Krásenský SJ se narodil 15. srpna 1925 v Bystřici nad Perštejnem a zemřel po těžké nemoci v Jáchymově 21. března 2005. Pochován je na hřbitově Na Malvazinkách v Praze.

Studoval gymnázium na Velehradě a v Bohosudově. Během studia na Velehradě vstoupil v roce 1942 do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. První sliby složil 15. srpna 1944 na Velehradě. Poté na Velehradě a v Brně studoval filosofii. Při působení u sv. Ignáce v Praze byl v dubnu 1950 internován v Bohosudově. Po propuštění z internace si odbyl vojenskou službu u PTP v Hájnikách u Zvolena. Během této služby byl 15. srpna 1951 v Rajhradě tajně vysvěcen na kněze biskupem Hnilicou. Po propuštění od PTP pracoval v ČKD Praha.

V roce 1974 začal jezdit do Jáchymova sloužit Mše a o rok později tam přesídlil natrvalo. S výjimkou let 1990 – 1992 (rektor a superior domu u sv. Ignáce v Praze) zde setrval až do své smrti. Svou poslední Mši odsloužil v neděli 13. února.

Za záchranu kostela v Krásném Lese jej František kardinál Tomášek jmenoval osobním arciděkanem jáchymovským. Kromě tohoto kostela se zasloužil o záchranu řady církevních staveb v Jáchymově i jeho okolí. Po roce 1989 hostil účastníky setkání bývalých vězňů uranových táborů.

Poslední rozloučení města se svým knězem proběhlo 31. března za účasti biskupa Radkovského.

Některé zachráněné církevní stavby.

Krásný Les - Kostel sv. Petra a Pavla ze 17. století vyhořel 23. června 1982. Ačkoliv byl již vydán demoliční výměr, povedlo se p. Krásenskému stavbu zachránit. Znovu byl vysvěcen při slavnostní Mši sloužené 7. listopadu 1987 za účasti J. E. ThDr. Františka kardinála Tomáška.

Boží Dar – Původní budova fary byla po roce 1948 znárodněna a využívaná Uranovými doly jako ubytovna. Po roce 1989 byla restituována a p. Krásenským upravena na ubytovací zařízení.

Kostel sv. Anny byl na konci šedesátých let vinou neúdržby v katastrofálním stavu. Dokonce se uvažovalo o jeho demolici. K té nedošlo pro silný odpor obyvatelstva. Při svém působení v Jáchymově p. Krásenský svépomocí nouzově vyspravil jeho střechu a také ji natřel.

Jáchymov – inicioval rekonstrukci kostela završenou v roce 1992 a osobně sehnal pomocí sbírek půl milionu korun na nové zvony. Slavnostní vysvěcení zvonů i kostela provedl pražský světící biskup F. V. Lobkowicz.

Na kapli sv. Jana Nepomuckého již byl vydán demoliční výměr a vstupní otvory byly zabetonovány. Přesto arciděkan Krásenský prosadil v roce 1987 generální rekonstrukci.