Jdi na obsah Jdi na menu
 


HLOUŠEK JAN RNDr. /10.3.1950 - 27.4.2014/

23. 4. 2016

rndr.-hlousek.jpegDoktor Hloušek se narodil 10. března 1950 v Karlových Varech. Odmalička ho zajímaly minerály a vše co s nimi souviselo. Studoval gymnáziu, kde v roce 1968 maturoval. Jeho další studium málem znemožnila nehoda, kdy ve své amatérské laboratoři nepovedeným pokusem vyvolal explozi, při které přišel v zápěstí o levou ruku. Po neúspěšné přihlášce na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a dvou neúspěšných přihláškách na Přírodovědeckou fakultu UK v Praze totiž náhodou zjistil, že důvodem nepřijetí nebyly nedostatečné znalosti, ale právě jeho hendikep. Toto odhalil tehdejší děkan VŠ, který náhodně hovořil s Janovým otcem o jeho talentu a snaze studovat mineralogii. Po osobním zákroku děkana tedy mohl Jan nastoupit na studium hydrologie. Po půl roce studia byl po složení rozdílových zkoušek přijat na studium mineralogie. V roce 1976 obhájil doktorát pod vedením prof. Františka Čecha. Diplomová i rigorózní práce se týkaly Jáchymova a výzkumu supergenních a primárních minerálů. Tyto práce dodnes slouží jako zdroj informací v dané problematice.

V letech 1976 až 1993 pracoval v Ústavu pro výzkum rud v Mníšku pod Brdy. Zde mimo jiné upravil a vylepšil úpravu Debye-Scherrerovy komůrky na Gandolfiho metodu. V roce 1993 přesídlil trvale do Jáchymova, kde provozoval obchod s minerály a věnoval se badatelské činnosti. V Jáchymově bydlel krátkou dobu již kolem roku 1977. Přebýval se svými rodiči v budově bývalé lékárny naproti radnici. V roce 1977 ale došlo k požáru budovy, při kterém byla zničena v podkroví uložená první sbírka jáchymovských minerálů a hornin.

Po svém přesídlení do Jáchymova rozšiřoval své sbírky, věnoval se určování minerálů a hlavně provozoval svou expozici minerálů umístěnou v budově Muzea. Minerály rovněž prodával a brousil. Vzhledem k vědecké praxi, kdy objevitel disponuje právem pojmenování, a RNDr. Hloušek takovým objevitelem bezesporu byl, využíval při hledání nových jmen i své znalosti jáchymovské historie a osob, které ve městě působily.

Jeho život bohužel ukončila závažná choroba, se kterou bojoval několik let v Jáchymově dne 27. dubna 2014.

Svou sbírku zcela nezištně odkázal Jáchymovu. Je v ní zastoupena většina (385) ze 435 minerálů nalezených v Jáchymově, včetně 35 dosud nepojmenovaných a vzorky 80 hornin. Tuto sbírku v roce 2015 revidovali díky Kateřině Hlouškové přední odborníci v oblasti mineralogie - Mgr. Jakub Plášil, Ph.D., Mgr. Pavel Škácha, Ph.D., Ing. Petr Ondruš a RNDr. František Veselovský. Mezi vystavené exponáty tak přibyl např. vzorek zlata nalezený rovněž v Jáchymově nebo hloušekit, který tak byl nazván na počest a památku právě RNDr. Hlouška.

Kromě řady vědeckých prací vydávaných předními mineralogickými časopisy z celého světa, objevů a popisů řady minerálů a sbírky minerálů věnované městu patří mezi jeho přínos i obsáhlá práce o Jáchymovu. Toto kritické dílo svým rozsahem a hloubkou značně převyšuje vše, co o Jáchymovu bylo kdy napsáno. Přesto nedošlo k jeho vydání, ale autor jej zcela nezištně umístil na internet a umožňoval každému zájemci čerpat z něj informace (včetně mojí osoby). Její občas značně kritický obsah, kdy trefně a cíleně popisuje věci jinde asi nemožné je možná jedním z důvodů, proč RNDr. Hloušek dodnes neobdržel čestné občanství města, ačkoliv byl na toto ocenění navržen několikrát.