Jdi na obsah Jdi na menu
 


HEINRICH VON KÖNNERITZ /1483-15.3.1551/

Heinrich von Könneritz (Jindřich z Koneritz, Könritz, lat. Coneritius) se narodil do šlechtické rodiny z Duryňska a Míšeňska usazené v Sasku kolem roku 1483. Jeho otcem byl Dietrich z Könneritz na Löbschütz a Großzössen.

Společně s hraběcím rodem Šliků stál u počátků Jáchymova a byl prvním horním hejtmanem a mincmistrem. Rovněž mu patřila řada podílů v různých dolech na Jáchymovsku. Byl spoluautorem Jáchymovského Horního řádu z roku 1518. Tento vycházel z Annabergského Horního řádu z roku 1509. Rovněž byl autorem Kroniky města zaznamenávající první léta města i období Konradsgrünnu. Z této kroniky ale známe jen zlomky obsažené v přepisu Meislově (horní rada v Jáchymově v letech 1788 – 1798).

V roce 1525 pomáhal najít smír mezi vzbouřenými horníky, městem a Šliky. Také jeho zásluhou byly spory ukončeny smírně jednáním a ne krveprolitím. Mincmistrem byl až do roku 1528, kdy byli Šlikové donuceni vrátit mincovní právo panovníkovi.

Od roku 1527 spolupracoval s Georgem Agricolou, čímž mu pomohl se sestavením spisu Bermannus sive de re Metallica Dialogus.

V roce 1545 ztratil díky ovládnutí města a dolů panovníkem své místo horního hejtmana i podíly v dolech a proto z města odešel ke dvoru saského kurfiřta Jana Fridricha. Po Šmalklandské válce odešel na své statky v okolí Lipska. Dne 15. března 1551 zemřel v Lobstädtu.

Připomínán je díky hlavnímu oltáři, který věnoval kostelu Všech svatých v Jáchymově i křídlovým oltářem v pohřební kapli v Lobstädtu. Oba oltáře pochází z Cranachovy školy ve Wittenbergu.