Jdi na obsah Jdi na menu
 


SUCHÁ

2. 5. 2012

Dnešní osada Suchá (Dürnberg) vznikla na počátku šestnáctého století po propuknutí stříbrné horečky zároveň s osadami Léno (Holzbachlehen) a Plavno (Holzbach). První zprávy o osídlení v této oblasti ale pochází již z počátku třináctého století. Tehdy v blízkosti dnešní Suché klášter v Teplé založil v kolonizační snaze osadu Hanau (Hagenau). Ta byla současníkem osady Konradsgrünn (dnešní Jáchymov).

Suchá byla založena na svazích Černé skály při dolech Tomáš, Léno a Plavno. Byly zde domy pro horníky, lesní dělníky a zemědělce. První písemná zmínka o vesnici pochází až z roku 1785.

Po vyčerpání místních dolů se zdejší obyvatelé přeorientovali z hornictví na zemědělskou výrobu, lesní práce a pastevectví. Dodnes toto období připomínají valy z kamenů odklízených z polí. Většinou jsou dnes zarostlé lesem. Nicméně se písemné prameny z období od vytěžení dolů do poloviny dvacátého století o Suché prakticky nezmiňují.

Po II. sv. válce byla i tato oblast těžce zasažena odsunem německých obyvatel. Z Léna i Plavna bylo odsunuto veškeré obyvatelstvo, na Suché zůstali odborníci zaměstnaní v jáchymovských dolech. V případě Suché ale byla osada dosídlena obyvatelstvem z vnitrozemí. Osady Léno a Plavno dosídleny z neznámých příčin nebyly.

Na Suché byla znovu zprovozněna škola, fungovala zde hospoda a byl postaven vodovod rozvádějící vodu z potoka Suchá. Po zahájení masívní těžby uranu byl na místě bývalé osady Plavno otevřen stejnojmenný důl na uranovou rudu. Kromě vězňů zde pracovali i civilní zaměstnanci, kteří navýšili počet obyvatel Suché.

Po ukončení těžby uranových rud se obyvatelstvo hromadně stěhovalo do blízkého Ostrova v očekávání pohodlného bydlení na nových sídlištích. Většina domů tak zůstala prázdných. Naštěstí šlo ale o oblast s významným rekreačním potenciálem. Čistý vzduch, klidná oblast a blízkost lyžařských areálů v Jáchymově a na Klínovci přilákala rekreanty z celé ČR. Výstavba rekreačních chat byla ukončena až v roce 1980.

Dnes je jedinou významnější stavbou v obci kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ze dvacátých let dvacátého století. Stavba sice není architektonicky cenná, ale díky setkávání současných a bývalých obyvatel tvoří důležitou část osady. Dále je zde sjezdovka s vlekem a malý skokanský můstek.

Fotogalerie: https://mipalfi.rajce.idnes.cz/Sucha_Dornberg/