Jdi na obsah Jdi na menu
 


POPOV - původně Pfaffengrünn

3. 5. 2012

První zmínky o osadě spadají do třináctého století v souvislosti s kolonizační činností kláštera premonstrátů v Teplé. Klášter v této oblasti založil několik osad, které měly zalidnit území a rozšířit zemědělskou výrobu - Pfaffengrün, Werlsgrün, Konradsgrün, Hanau (Hagenau). Později byla osada majetkem vrchnosti v Ostrově, popřípadě města Jáchymov. Pfaffengrün (Popov) zanikl po II. sv. válce v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva a následnou těžbou uranu v této oblasti.

Správně osada spadala pod hejtmanství a okres Jáchymov, církevně pod faru v Ostrově.

Přes osadu vedla až do první poloviny dvacátého století císařská (Říšská) silnice z Jáchymova na Mariánskou. Osada byla díky svému umístění prakticky rozdělena na dvě části spojené právě touto silnicí. Dolní Popov na úpatí Popovského špičáku (752 m. n. m.) a Horní Popov v sedle mezi Popovským Špičákem a Popovskou horou (900 m. n. m.). Nejnižší bod osady ležel ve výšce cca. 600 m. n. m. a nejvyšší ve výšce cca. 770 m. n. m.  Přístup do osady tvořily tři silnice. Z Jáchymova to byla Říšská silnice, která pokračovala dále tři kilometry na Mariánskou. Nejnáročnější cesta vedla z Ostrova přes Horní Žďár a Hluboký. Je sice dlouhá pouhé dva kilometry, ale její stoupání je v průměru přes 12%, v některých úsecích až 30%. Přibližně v polovině této cesty stojí polorozpadlé zbytky budov u štoly z období těžby uranu.

Protože díky drsnému podnebí selhaly pokusy pěstovat zde obilí (důvod ukončení kolonizačních snah premonstrátů), přeorientovali se zdejší obyvatelé na chov koz, krajkářství, výrobu dřevěného uhlí a probíhala zde i drobná těžba na místním železnorudném ložisku. V souvislosti s pěstováním koz zmiňují některé prameny zajímavou věc. Obyvatelé celé osady se dokázali domluvit na spolupráci při chovu koz, výrobě kozího sýra podle utajovaného receptu, ceně a prodeji tohoto sýra na tržišti v Karlových Varech. Zisk z prodeje byl potom rovnoměrně rozdělován.

Zánik obce přinesl konec II. sv. války a následný odsun německého obyvatelstva v roce 1945. Definitivní zánik přinesla těžba uranu, kdy byli vystěhováni zbylí obyvatelé a domy v Horním Popově byly zlikvidovány, přičemž kameny z jejich zdí byly odvezeny do SSSR podobně jako kameny ze starých hald stříbrných dolů.

K přejmenování osady z Pfaffengrün na Popov došlo Vyhláškou o změnách úředních názvů míst Ministerstva vnitra dne 25. ledna 1949.

Dnes je na místě Horního Popova k nalezení pouze pár řad kamení v místech hraničních zídek a na místě Dolního Popova zbytky šestiboké kapličky a základy několika domů.

Zajímavosti:

popov---spicak2.jpgPopovský Špičák

Vrchol tohoto kopce leží ve výšce 752 m. n. m. Vznikl před cca. 17 miliony let vulkanickou činností v Českém masivu. Jeho obnažená část je vlastně obnaženou a zvětralou bazanitovou žílou s dutinami vzniklými rozpadem olivínových výrostků. Tento výron čedičového magmatu dosahuje délky přes sto metrů a šířky přes dvacet metrů. Na samotném vrcholku byl mnichy z Mariánské umístěn prostý kříž, později nahrazený krucifixem. V padesátých letech dvacátého století byla na místě krucifixu umístěna elektrifikovaná rudá hvězda, která svým světlem oznamovala zdárné plnění plánu v Uranových dolech. Po roce 1989 se na místě objevil prostý dřevěný kříž, který je na vrcholu udržován dodnes. I když původní dřevěný kříž někdo z nepochopitelného důvodu uřízl motorovou pilou a hodil jej pod vrcholek.

Památné stromy

dsc03999.jpgDolní Popovská Lípa Velkolistá původně stála na Dolní návsi, na výšku měří 20,5 metru a obvod kmene 945 cm. Kmen je rozdělený vahou větví a stromem se tak dá po speciálním chodníčku projít. V sousedství lípy býval hostinec a její kmen tak byl obkroužen lavicí a ověšen svatými obrázky.

 

 

Horní Popovská Lípa Malolistá je více než čtyři sta let starý strom původně stojící na Horní návsi mezi domy. Její výška je 28 metrů a obvod kmene je 907 cm.

 

dsc03997.jpgPopovský Jasan Ztepilý - Strom roku 2002. Přibližně 220 let starý, 35 metrů vysoký, s šířkou koruny 24 metrů a obvodem kmene 682 cm. Řadí se mezi největší jasany v ČR (pravděpodobně druhý největší).

 

 

 

Popovská Bříza Bělokorá stojí samostatně, její výška je 22 metrů a obvod kmene 285 cm. Chráněna je pro svůj vzrůst od roku 2003. Je největší památnou břízou na území ČR.

 

Fotogalerii najdete zde: https://mipalfi.rajce.idnes.cz/Popov/#

.