Jdi na obsah Jdi na menu
 


1951 -

3. 5. 2012
 • 1951 – k 1. lednu zaniká okres Jáchymov. Zároveň je zřízen Tajný prostor Jizera – ten podléhá přímo Ministerstvu vnitra. Je založen tábor L (Rudá věž smrti – ruční drtička a třídírna uranové rudy) v rámci tábora Vykmanov. Zaznamenán případ úderníka Jana Filického. Jeho plat se pohyboval mezi 12 – 14 000 Kč + věrnostní příplatek činil 57 000 Kč. Plat dělníka v těžkém průmyslu ve vnitrozemí činil 4 – 5 000 Kč.
 • 1952 – dostaven Kulturní dům v lázeňské části města. Jsou otevřeny nové těžní jámy – Zuzana, Barbora II. a Úklonná. Na štole Holzbach došlo k explozi. V dolech nuceně pracuje 13 500 vězňů, z toho 8 000 politických.
 • 1953 – 29. srpna byla otevřena nová škola – ZDŠ Marie Curie - Sklodowské. K 1. říjnu byl zrušen Tajný prostor Jizera a vzniká oblast Správa Ministerstva vnitra Jáchymov. K 1. listopadu je potom rozpuštěn SNB Jeřáb a střežení přebírá Vnitřní stráž MV. Zrušeny jsou doly Klement a Leopold. Otevřeny byly doly Magdalena, Panorama, Zlatý kopec a Šurf I. a II.
 • 1954 – na dole Plavno došlo 17. dubna k tragické nehodě se třemi mrtvými, když na těžní klec spadly důlní vozy
 • 1955 – v srpnu vypukla na Jáchymovsku stávka politických vězňů, tzv. nudlová. Ta se posléze rozšířila i na Příbramsko.
 • 1956 – je zřízen Národní podnik Jáchymovské doly se závody:
  • Jáchymovské doly – Rovnost I. a II., Eliáš, Panorama, Eduard, Plavno, Vršek, Eva, Abertamy, Svornost, Ústřední tábor Bratrství.
  • Jáchymovské doly Mariánské Lázně – Zadní Chodov I., II. a III., Kladská IV. a V.
  • Jáchymovské doly Horní Slavkov – Barbora, Ležnice, Zdař Bůh, Horažďovice, Bošířany.
  • Jáchymovské doly Příbram – Střed, Sever, Kamenná, Bytíz.
  • Jáchymovské doly Trutnov – Stachanov, Novátor-Rybníček, Krkonoše, Chotěboř, Spišská Nová Ves.
  • Chemická úpravna Nejdek – Nejdek-Vlčí.
  • Strojovna Dvory u Karlových Varů.
  • Jáchymovské doly-stavební závody – Ostrov, Jáchymov, Zadní Chodov, Příbram, Horní Slavkov, Trutnov, Horní Žďár.

Dne 26. května byl zrušen tábor Vykmanov II. V dolech pracuje 14 000 zaměstnanců. Ke dni 15. října bylo město vyjmuto z pohraničního pásma.

 • 1957 30. března byl zrušen tábor Vršek u dolu Barbora. Ve městě žije 5125 obyvatel. Přes velký odpor města byla zrušena železniční trať do Ostrova, poslední vlak vyjel 3. srpna.
 • 1958 k 1. únoru byl ustaven Národní podnik Jáchymovské doly – Geologický průzkum.  Je zavedena pravidelná autobusová linka Praha – Jáchymov. Město ji bojkotuje a v oblasti lázní je vyhlášen zákaz zastavení pro autobusy. Ke 12. červenci je zrušen tábor Nikolaj.
 • 1959 - 1. května je zrušen důl a tábor Eliáš. K 1. červenci zahajuje provoz Lázeňský dům Praha. 31. října je zrušen Ústřední tábor Bratrství.
 • 1961 – Z dolu Svornost je přes těžní jámu Josefa ražena štola Curie – ta při dopravě vody pro lázně nahrazuje štolu Daniel. K 1. červnu je uzavřen tábor Rovnost, čímž na Jáchymovsku končí nasazení vězňů. Celkem místními doly prošlo 65 000 odsouzených.
 • 1963 – Jáchymov získává statut lázeňského města. Žije zde 3684 obyvatel a lázně navštívilo 8318 pacientů. Na návštěvu města přijela 13. června Nina Chruščovová.
 • 1964 – 1. dubna byl důl Svornost předán lázním. Jáchymovské lázně se tak staly jedinou takovou organizací vlastnící hlubinný důl. Po úderu blesku 27. června vyhořela věž hradu Freudenstein – Šlikovka.
 • 1965 – v prostorách mincovny do této doby sloužící jako ředitelství Jáchymovských dolů bylo zřízeno muzeum města. Vyšlo první číslo Jáchymovského zpravodaje. Byla postavena lanovka na vrchol Klínovce. Při délce 1685 metrů překonávala výškový rozdíl 423 metrů.
 • 1966 – proběhly oslavy města: 450 let od založení, 250 let Hornického učiliště a 60 let lázní. Mezi hlavní hosty patřili prof. Otto Hahn, prof. akad. František Běhounek a Ing. František Šlik. Při té příležitosti byl vrt radonové vody HG-1 přejmenován na Běhounek. Dne 7. července město navštívil Jurij Gagarin. Ve městě žije 3593 obyvatel.
 • 1968 – město vyhrálo 7. dubna soutěž lázeňských měst. Dne 20. srpna ve 23:30 vstoupila do města okupační vojska Varšavské smlouvy.
 • 1969 – město ve dnech 20. – 24. dubna hostilo celostátní radiologické sympozium. 9. července bylo otevřeno koupaliště na Panoramě.
 • 1972 – byla zrenovována vyhořelá Šlikova věž. Finance byly shromážděny veřejnou sbírkou mezi obyvateli města. 4. září odchází z města okupační posádka.
 • 1974 – v lázních pracuje 10 lékařů, 68 sester a 259 ostatních zaměstnanců. Navštívilo je 9572 pacientů. Muzeum navštívilo 15 416 osob. První veřejná telefonní stanice byla zapojena 23. srpna.
 • 1975 – veřejné WC v sousedství Hornického domu bylo dostavěno 13. září nákladem 147 617 Kčs. Lázně navýšily svou ubytovací kapacitu 18. října, kdy bylo otevřeno Sanatorium Běhounek.
 • 1976 – proběhly rekonstrukce mincovny, kaple sv. Anny a kostela sv. Jáchyma. Narodil se autor těchto stránek.
 • 1977 – 20. května na město spadl písek pocházející ze Sahary. První červen byl nejchladnějším dnem za posledních 202 let. Bylo naměřeno -4,5 °C.
 • 1979 – začala ražba nové odvodňovací štoly ze Svornosti. Štola ústí na povrch pod čističkou odpadních vod v sousedství zasypané jámy Leopold. Lázně navštívilo 15 210 pacientů a muzeum 13 546 návštěvníků.
 • 1981 – rok havárií. 14. března se pětimetrovou trhlinou hráze protrhlo Jezírko (Městský rybník, Stadtteich) a město tak zasáhla povodeň. V červnu se potom vlivem ražby štoly propadla část benzínové čerpací stanice. V létě potom došlo k samovolnému propadu křižovatky Náměstí Republiky – Boženy Němcové.
 • 1982 – z důvodu propadu stropů bylo uzavřeno muzeum. Budova byla v kritickém technickém stavu a prakticky všechny dřevěné části byly napadeny dřevokaznou houbou.
 • 1983 – ražba štoly Nová Svornost byla úspěšně dokončena 28. dubna. Koncem srpna (28. nebo 29.) v závalu zahynul student. Jednalo se o amatérského sběrače minerálů.
 • 1985 – 21. a 23. prosince město zasáhlo zemětřesení o síle 4,9 stupňů Richterovy stupnice.
 • 1987 – byla dokončena rekonstrukce těžní jámy dolu Josef a díky úsilí děkana Krásenského i kaple sv. Jana, která původně byla určena k demolici. Na zaslepené jámě Rovnost II. zahynul učitel z Ostrova, který byl nelegálním sběračem minerálů. Následně bylo jáchymovské podzemí vybaveno detektory pohybu a řada důlních děl byla zasypána, popřípadě zabetonována.
 • 1988 – dokončena rekonstrukce Hornického domu. Tamní kino bylo jako první v Plzeňském kraji vybaveno širokoúhlou technologií.
 • 1990 – první setkání bývalých politických vězňů.
 • 1991 – se sedmiletým zpožděním oproti plánu byla zahájena rekonstrukce mincovny. Ve městě žije 2716 obyvatel.
 • 1992 – lázně zahájily generální rekonstrukci dolu Svornost. Po rekonstrukci byl znovu vysvěcen kostel sv. Jáchyma. Vysvěcení provedl světící biskup pražský F. V. Lobkowicz. Zároveň byly vysvěceny a zavěšeny nové zvony. V lázních byla slavnostně otevřena nová lázeňská budova – komplexní sanatorium Curie.
 • 1993 – proběhla generální rekonstrukce kostela Všech svatých – nejstarší stavební památky města.
 • 1996 – výměnou těžní věže byla ukončena rekonstrukce dolu Svornost.
 • 1997 – na setkání bývalých politických vězňů přijel prezident Havel a min. vnitra Ruml.
 • 2000 – dokončena rekultivace skládky komunálního odpadu Popov.
 • 2001 – podle sčítání obyvatelstva v Jáchymově žije 2830 obyvatel.
 • 2006 – město obývá 3176 lidí, katastrální území Jáchymov tvoří 5111 hektarů. Lázně slaví 100 let své existence.
 • 2011 – město navštívil prezident Klaus s manželkou.
 • 2014 – město navštívil prezident Zeman.
 • 2016 – konají se celoroční oslavy 500 let od založení města.