Jdi na obsah Jdi na menu
 


1851 - 1950

3. 5. 2012
 • 1851 – na Jánském vršku byla v domě s kaplí sv. Jana založena rukavičkárna bratří Kuhlmanů
 • 1852 – v Jáchymově byla založena Montanistická společnost (montanistika = nauka o hornictví). Cena uranové rudy činí 500 zlatých za centýř (Kg). Libra jáchymovské žluté barvy stojí 10 – 12 zlatých při výrobních nákladech 1 zlatý 18 krejcarů.
 • 1853 – je zahájena průmyslová těžba uranových rud. Zpočátku šlo hlavně o probírání starých hald u stříbrných dolů. V továrně na uranové barvy je vyrobeno 1500 Kg uranové žluti.
 • 1855 – v rámci snahy boje proti značné nezaměstnanosti je v Jáchymově založena Státní továrna na tabák – C. K. Tabakfabrik
 • 1858 – z Jáchymova odjíždí Adolf Patera. Nahrazuje ho jeho dlouholetý spolupracovník Arnošt Vysoký. Z uranových barev se vyrábí: kanárková žluť, pomerančová žluť a světložlutá žluť.
 • 1859 – z Jáchymova odchází Vysoký
 • 1860 – 3. listopadu první produkcí zahajuje provoz tabáková továrna. Do 17. listopadu je vyrobeno 1500 ks doutníků. Martin Benker překládá svou rukavičkárnu z Prahy do Jáchymova.
 • 1861 – do Jáchymova se vrací Arnošt Vysoký. Město zasáhlo zemětřesení, při kterém se viditelně vlnila půda.
 • 1864 – 12. března horníci na Svornosti narazili silný pramen o teplotě vody 22,5 – 25 °C. Důl byl zcela zatopen až ke štole Svatý Daniel. V jáchymovských dolech byl poprvé proveden elektrický odpal výbušnin. Zaveden byl hydromechanický způsob zpracování rudy.
 • 1865 – Vysoký vyzkoumal novou uranovou barvu – amoniakovou žluť.
 • 1866 – Na Svornosti bylo postaveno parní čerpadlo a bylo zahájeno odčerpávání. Toto čerpadlo spotřebovalo denně dva vagóny uhlí. Anton Schreibr u kostela sv. Jáchyma zakládá továrnu na zpracování korku. Jednalo se o první takovouto továrnu na celém území Rakousko-Uherské monarchie. Zpracovával se zde korek z Portugalska, Španělska a Afriky.
 • 1867 – na území Jáchymova jsou uzavřeny veškeré hutní provozy. Stříbrná huť byla přesunuta do Příbrami a ostatní hutě do Freibergu v Sasku. V tabákové továrně zahajují výrobu novinky – kuřavého tabáku. Vysoký vynalézá další barvy – žlutočervenou žluť, černou a kobaltovou.
 • 1868 – po zásahu bleskem zcela shořel gloriet na Klínovci. Je ukončena výroba kobaltových barev.
 • 1869 – na Svornosti je uzavřen pramen a důl je tak zcela odvodněn. Ve městě žije 6586 obyvatel.
 • 1871 – Karel Siegl objevuje na půdě radnice zapomenutou renesanční knihovnu Latinské školy.
 • 1872 – 6. března zasáhlo město po šestnácté hodině zemětřesení.
 • 1873 – 31. března postihla město katastrofa, která zcela změnila jeho vzhled – město během pouhých čtyř hodin kompletně vyhořelo. V 11:15 začalo hořet v dílně v místech dnešních lázní, v 12:15 shořel pivovar, v 13:15 vyhořela radnice a v 15:00 podlehl ohni kostel sv. Jáchyma. V 16:00 plameny opadly. Za podpory celé země i úřadů bylo s obnovou započato během několika dní.
 • 1874 – podle projektu Josefa Mockera byla zahájena obnova kostela sv. Jáchyma.
 • 1876 – na Svornosti byl nainstalován parní těžní stroj. V dolech bylo vytěženo 26,6 Kg stříbra, 1332 Kg uranových rud, 998 Kg kobaltu, vizmutu a niklu. Vyrobeno bylo 4594 Kg uranových barev.
 • 1880 – ve městě žije 6628 obyvatel. Je založen Krušnohorský spolek a jeho členové 4. července představují projekt rozhledny na Klínovci. Je objevena další uranová barva – žlutozelená.
 • 1882 – v tabákové továrně se začínají vyrábět cigarety.
 • 1884 – na Klínovci je slavnostně otevřena nová rozhledna pojmenovaná na počest panovníka Františka Josefa I. jeho jménem.
 • 1887 – Johann Klinger ve městě zakládá mýdlárnu a výrobnu parfémů. V roce 1910 své výrobky nazývá v rámci „radiové horečky“ – Radium-Seife.
 • 1890 – Jáchymov a jeho předměstí a osady – Dürnberg, Elbecken, Freudenstein, Hengstererben, Mariasorg, Neustadt, Werlsberg, Werlsgrün, Zeileisengrund – mají dohromady 762 domů a 7025 obyvatel. Ve městě sídlí řada státních institucí - hejtmanství, okresní soud, správa dolů, hutní správa, správa panství a lesů, komisařství finanční správy, okresní velitelství četnictva, pošta, telegraf, vikářství.
 • 1891 – ve městě je založena továrna na loutky a dřevěné hračky – dnešní hotel Praha.
 • 1892 – pro vyčerpání je zastavena těžba na Eliáši a důl je zasypán.
 • 1893 – podle projektu jáchymovského stavitele Karla Schrötera je u rozhledny na Klínovci postaven nákladem 2100 zlatých přízemní hostinec.
 • 1896 – je zprovozněna železnice z Ostrova jako odbočka Buštěhradské dráhy. Celkový náklad na stavbu činil 1078000 zlatých, z čehož 40% hradilo město. Jízda z ostrova trvala 30 – 37 minut.
 • 1898 - Pierr a Marie Curie-Sklodowská píší do Jáchymova žádost o postoupení 10 000 Kg louhovaných odpadů po výrobě barev, za deset let město zdarma poskytnulo 1135 Kg odpadu – z tohoto množství bylo získáno 120 miligramů radia.
 • 1899 – ve městě je otevřena nová budova obecné školy Františka Josefa I.
 • 1900 – ve městě žije 7385 obyvatel. Za 16092 Rakouských korun byl přestavěn hotel na Klínovci.
 • 1902 – bylo zprovozněno elektrické osvětlení města.
 • 1904 – byl postaven evangelický kostel Spasitele.
 • 1905 – byl dokončen první kompletní rozbor důlních vod z pramenů na dole Werner a na Svornosti.
 • 1960 – ve zkušebních lázních Dr. Gottlieba se léčí prvních třicet pacientů.
 • 1907 – v továrně na uranové barvy je zřízena laboratoř k výrobě radia. V lázních se léčí 58 pacientů. Jedna koupel stojí tři koruny, což je cena dvou obědů.
 • 1908 – ve městě je postavena městská elektrárna. V lázních bylo 228 pacientů a pod vedením Ing. Štěpa je ve štole Svatý Daniel položeno potrubí pro dopravu radonové vody ze Svornosti do lázní.
 • 1909 – 31. srpna přijel do Jáchymova speciálně na přednášku Ing. Štěpa o radiu anglický král Edward VII.
 • 1910 - založení Akciové společnosti pro radiové lázně Jáchymov. Zakladatelé: tajný rada Arnošt hrabě Syllva-Taroucci, Adolf hrabě Ledebour, císařský rada Leopold Langer, a Jiří Freytag.
 • 1911 – 22. listopadu byl otevřen Lázeňský dům (Dnes Agricola). Za 13 000 000 Korun je stavěn Radium palace. Ve městě se léčí 662 pacientů, včetně spisovatele Karla Maye. Stojí zde 700 domů se 7545 obyvateli.
 • 1912 – Ministerstvo veřejných prací kupuje za 10 000 Korun podíly důlních společností Štoly Saských šlechticů a za 15 000 podíly dolu Pomoc Boží – celkem 256 podílů. Rakousko-Uhersko se tak stává výhradním vlastníkem uranových dolů a má tudíž světový monopol na radium. V červnu se slavnostně otevírá Radium Palace. Lázně navštívilo 1898 pacientů.
 • 1913 – na Werneru /Rovnost/ proběhla demontáž posledního vodosloupcového čerpadla na území Čech. Místo něho byl instalován elektrický těžní stroj a elektrická čerpadla důlních vod. Lázně navštívilo 2470 pacientů.
 • 1917 – Pro vzrůstající provoz a stavební činnost v lázních byla přenesena kaple sv. Barbory na své dnešní místo. Byla zahájena stavba elektrického vedení do Nového Sedla u Sokolova. V lázních se navzdory válce léčilo 1333 pacientů.
 • 1918 – vznik ČSR. Město bylo 30. prosince obsazeno ČS armádou. Stát tak převzal město i doly do své správy.
 • 1919 – V lázních založen Radiologický ústav. Lázně využilo 978 pacientů.
 • 1921 – v 740 domech žije 7092 obyvatel. V lázních bylo ošetřeno 2041 pacientů. Dne 17. října byla v německé škole otevřena první česká třída pro děti státních úředníků.
 • 1922 – byl otevřen Penzion Dagmar – první český lázeňský dům. Pekař Fritsch využívá zájem o radium a prodává Radiumbrot - Radium chléb. 21. května bylo započato s odčerpáváním zatopené Svornosti. Celkem bylo odčerpáno 374 000 m³ důlních vod. Lázně navštívilo 2093 pacientů.
 • 1924 – 28. ledna byla založena místní jednota Sokola. 13. května je do lázní poprvé dodána voda potrubím. 3. srpna do Jáchymova přijel prezident Masaryk v doprovodu ministerského předsedy Švehly a ministra Šrámka.
 • 1925 – na návštěvu města přijela Marie Curie – Sklodowská v doprovodu svého žáka Františka Běhounka.
 • 1926 – byla otevřena první česká mateřská škola. 1. května bylo otevřeno první městské muzeum v domě č. p. 74.
 • 1927 – v Radium Paláci se ve dnech 13. – 14. května koná konference států Malé Dohody. Dne 1. září je otevřena česká škola s dvojtřídkou. C. Zulaut otevírá svou parfumerii – nabízí radiové likéry, radiové voňavky nebo radiové krémy. Lázněmi prošlo 5751 pacientů.
 • 1930 – ve městě stojí 926 domů a žije zde 7316 obyvatel. Prezident Masaryk zde oslavuje své osmdesáté narozeniny. Karel Kraus vyrábí Radiové pivo (1 litr stojí 3 Kč) Na Městském rybníku (Stadtteich) je zřízeno koupaliště s půjčovnou lodiček. Na export se vyrábí tzv. Kapesní Jáchymov – nádobka na pití s nosičem radiové soli. Jeho cena je 100 US dolarů. Je zavedeno intenzivní větrání důlních prostor. Následkem toho se prudce snižuje výskyt rakoviny plic u horníků.
 • 1933 – v prostorách tabákové továrny vzniká česká měšťanská škola. Je obnovena tradice Spolku jáchymovských střelců. Jeho prvním novodobým starostou je Ing. Koblic.
 • 1935 – byla zjištěna krádež jedné tuny uranové rudy v hodnotě 500 000 Kč. Vyšetřování prokázalo, že ruda byla propašována do Německa.
 • 1936 – v Jáchymově byla zřízena četnická stanice s pěti muži. V tabákové továrně bylo vyrobeno – 4 695 000 doutníků, 633 748 000 cigaret a 13 417 000 balíčků kuřavého tabáku.
 • 1938 – po Mnichovské krizi oblast zabírá 1. října Německo. 300 Čechů je odsunuto do vnitrozemí, zůstává 9000 Němců.
 • 1939 – je ukončena výroba radia. Ve městě je 6604 obyvatel. Himmler chce v Jáchymově na Tureckém vrchu zřídit koncentrační tábor. Horníci i zástupci města jsou ostře proti.
 • 1940 – ve městě žije 6679 obyvatel.
 • 1941 – je zbořena továrna na radium a uranové barvy – původně Lindackerova huť na stříbro z roku 1517.
 • 1942 – v dolech pracuje 196 dělníků. Poprvé jsou zde umístěni na práci i váleční zajatci – 37 Francouzů a 25 Rusů.
 • 1943 – v dolech pracuje 186 horníků, 24 úředníků a 25 Rusů (zajatci).
 • 1945 – během války se zde vytěžilo 745 334 tun uranové rudy, z ní bylo získáno 44 tun uranu a z něho 15, 8132 gramu radia. V lednu OSS (předchůdkyně CIA) letecky fotografuje Jáchymov jako přípravu k bombardování dolů. Po vyhodnocení objemu těžby bylo bombardování odvoláno. V květnu se zde nachází 14 000 Němců a 5 Čechů. Pro přechovávání zbraní byl 4. června bez soudu majitel vinopalny a pily a zakladatel místní SA Steinfelsner na rozkaz partyzánů oběšen na stromě před kostelem sv. Jáchyma. 2. července došlo k přejmenování aktivních dolů – Werner byl přejmenován na Rovnost a Štola Saských šlechticů na Bratrství. Pouze Svornost si tak zachovala svůj historický název. Ačkoliv Jáchymov leží na americké straně demarkační linie, 26. - 28. Srpna si sovětský generál Michajlov, plukovník Alexandrov a jejich doprovod prohlíží doly. Nakonec 11. září v 15.30 obsazuje doly jeden vyšší důstojník s šedesáti muži Rudé armády.
 • 1946 – do Jáchymova je repatriováno 64 rodin vídeňských Čechů. 25. ledna byl proveden odsun občanů německé národnosti. Dne 7. března vznikl národní podnik Jáchymovské doly. Květnové volby do Národního shromáždění - 1273 voličů, 515 KSČ, 105 ČSL, 255 Soc. demokracie, 398 Národní socialisté. Dne 1. června město navštívil ministr Jan Masaryk. Od 1. července přijíždí do města váleční zajatci určení k práci v dolech (12000 osob). Ve stejném období zde začínají pracovat i příslušníci vojenských technických jednotek.
 • 1947 – v okolí Jáchymova je vyhlášen zákaz fotografování. Je znovu otevřen zasypaný důl Eliáš. Provádí se vrtný průzkum zjišťující možnou přítomnost dalších pramenů radioaktivní vody. Do města 19. května přijel prezident Beneš a v červenci se zde léčí sovětský maršál Koněv.
 • 1948 – byl uzavřen klášter na Mariánské a v jeho prostorách jsou zřízeny vyšetřovny Ministerstva vnitra. Město přichází o řadu památek – trejv z dolu Josef je odvezen do Kutné Hory a po požáru je zbořena stará radnice a řada nejstarších domů v jejím okolí. Je založena řada nových dolů - Jeroným, Tomáš, Jiřina, Leopold, jáma č. 2 (později Eva). Stalin nabízí přemístění 30 000 občanů SSSR do Jáchymova pro zajištění pracovních sil. Tento návrh zamítla přímo vláda ČSR.
 • 1949 – K 1. lednu vzniká okres Jáchymov – ten má 46 obcí, 25 719 obyvatel, 43 327 Hektarů. V dolech nuceně pracuje 6000 odsouzených. Vznikají tábory: 1. března Vykmanov I. + Vykmanov II., 4. května pro doly Eva a Adam, 29. července Eliáš I, 15. září Rovnost, 4. prosince Svornost. Dále jsou založeny tábory Nikolaj, Barbora-Vršek, tábor XII ležící u stejnojmenných dolů.
 • 1950 – ve městě žije 5846 obyvatel. Jsou hloubeny jáma č. 12 u dolu Svornost a jáma Vladimír. V lázních je postaven Kulturní dům pro sovětské „poradce“ a jako jeho protiváha je v horní části města postaven Hornický dům. Kvůli jeho stavbě byly odstřeleny dva renesanční domy. Na Svornosti vzniká 260i stupňové schodiště mezi dolem a lágrem – tzv. Schody hrůzy nebo také Mauthausenské schody. Je postaven lágr Eliáš II. V dolech otročí 8570 vězňů – převážně politických.