Jdi na obsah Jdi na menu
 


1701 - 1850

3. 5. 2012
 • 1702 – v Jáchymově žije 1429 obyvatel
 • 1703 – před kostelem sv. Jáchyma bylo postaveno sousoší Nejsvětější Trojice od sochaře Zeidlera z Ostrova.
 • 1711 – město navštívil říšský hrabě, nejvyšší mincmistr a hormistr Českého království Franz Karl von Pötting
 • 1716 – z příkazu císaře a krále Karla VI. bylo 13. října založeno v Jáchymově Hornické učiliště. Tato škola měla za úkol vychovávat budoucí horní úředníky a byla to první škola svého druhu na světě.
 • 1719 – panovník vydal 2. ledna nový Horní řád.
 • 1721 – jáchymovská delegace horníků, městských a horních úředníků v Karlových Varech holduje Alžbětě Kristině Brunšvicko-Wolfenbüttelské – manželce krále Karla VI. a matce Marie Terezie.
 • 1726 – zaváděním technických novinek a těžbě nových surovin došlo k oživení hornické činnosti. V provozu jsou doly: Svornost, Svatý Ondřej, Jordán, Svatý Vít, Svatý Duch, Jakub Major a Helena Huber.
 • 1732 – do Jáchymova přijel císař a král Karel VI. s manželkou Alžbětou Kristinou.
 • 1733 – 3. února byly vydány podrobné instrukce učitelům i žákům Hornického učiliště. Obsahovaly i stanovení povinnosti jednotných latinských učebnic, povinnosti laboratorních zkoušek a důkladné výuky matematiky. Stanovena byla rovněž výše platu učitelů a stipendií pro žáky.
 • 1734 – manželé Vogelhaubtovi zakládají u svého domu soukromou kapli sv. Jana a zakládají stavbu kaple sv. Prokopa na Tureckém vrchu.
 • 1746 – je zastaven provoz arzénové huti v dolní části města.
 • 1755 – na Svornosti došlo v hloubce 292 metrů k nálezu silné stříbrné žíly. Jáchymovští horníci v tomto roce sledují žíly: Geschieber, Hildebrand, Prokop, Klement, Ondřej, Küh, Růže z Jericha.
 • 1756 – v dolech pracuje 936 horníků.
 • 1758 – Jáchymov obsazují Prusové. Posádka čítá 6000 vojáků a 10 kanónů.
 • 1760 – horníci na Svornosti dosáhli hloubky 292 metrů. V této hloubce nalezli další stříbrné žíly tvořené sternbergitem a argentitem. V hloubce 106 metrů je na Svornosti štola Svatá Barbora a ve 148 metrech štola Svatý Daniel.
 • 1764 – těžařské bratrstvo ze Svornosti přebírá důl Helena Huber.
 • 1766 – město navštívil císař Josef II. Prošel se alejí na Tureckém vrchu, ta byla následně nazvána Císařskou alejí. V dolech pracuje 936 horníků.
 • 1774 – v provozu jsou doly - Svornost = Einigkeit, Vysoká Jedle = Hohe Tanne, Pole Míru = Friedensfeld, Helena Huber.
 • 1777 – v dolní části města je při silnici od Ostrova založena kaple svaté Barbory.
 • 1778 – po 132 letech od vyhoření je obnovena kaple svaté Anny ve střední části města.
 • 1779 – Josef II. 6. srpna vydal dekret vypočítávající funkce v Jáchymovských dolech. Jsou to: správce vrchního horního úřadu, vrchní výběrčí desátku, aktuár vrchního horního úřadu, písař výběrčího desátku, písař kanceláře, perkmistr, důlní měřič, 3x horní přísežný, horní písař, kontrolor, lesmistr, 2x lesník, lesní adjunkt, 3x hajný, huťmistr, kontrolor úřední, prubíř, prubíř kobaltu, inspektor ve stoupovně, 4x šichtmistr, šichtmistrovský kontrolor, 2x důlní královské štoly. Na počest jeho předchozí návštěvy je důl Helena Huber přejmenován na Důl Josef II.
 • 1780 – ve městě je založena Püchnerova továrna na smalty a kobaltové barvy. Stála v těsném sousedství Lintackerovy stříbrné huti z roku 1517.
 • 1782 – město bylo stiženo požárem. Proběhla celková rekonstrukce kostela Všech svatých – nejstarší stavby města.
 • 1783 – ve městě byl zřízen Horní soud.
 • 1784 – došlo k založení Městského chudobince a sirotčince. Ve městě stojí 617 obývaných domů.
 • 1788 – Püchnerova továrna na smalty a kobaltové barvy byla změněna na Miesslovu smaltovou továrnu. Ta zásobovala salforem (kobaltová barva) sklárny hlavně v Horní Blatné.
 • 1789 – Martin Heinrich Klaproth objevuje nový prvek – Uran. K tomu sice nedošlo v Jáchymově, ale tento objev měl pro město dalekosáhlý význam. Báňský odborník A. G. Werner pro svět znovuobjevuje díla Agricoly.
 • 1792 – otevřena nová jáma, nazvaná Důl Rudolf II. Tento důl byl později nazván na počest A. G. Wernera jeho jménem a po II. sv. válce byl konečně přejmenován na Rovnost.
 • 1798 – v jáchymovských dolech byla zavedena dvojitá vzduchová důlní čerpadla.
 • 1799 – ve městě byla postavena polovysoká pec na tavbu stříbra.
 • 1801 – Svornost se stává majetkem státu. Kromě ní stát provozuje doly: Vysoká jedle, Josef II., Pole míru, Eva – Apfelbaum, Svatý Vít. Ve městě funguje 7 plavíren a 11 úpraven rudy.
 • 1804 – na Svornosti byla dosažena hloubka 497 metrů. Při práci na žíle Junghauerzecher došlo k nehodě, kdy byl zatopen celý nálom.
 • 1806 – po intenzivním čerpání je Svornost odvodněna.
 • 1735 - 1810 – v tomto období bylo vytěženo 68 tun stříbra, 6000 tun olova a 6238 tun kobaltu.
 • 1810 – opětovné zatopení Svornosti, a to až po páté patro.
 • 1811 – Jáchymov byl zasažen státním bankrotem. Došlo k zastavení těžby na dolech Císař Josef II. a Zlatá růže. Ve městě stojí 563 obývaných domů a žije zde 3691 obyvatel.
 • 1812 – zastavena těžba na dolech Štola Saských šlechticů a Eliáš.
 • 1813 – na jaře zastavena těžba v dole Vysoká jedle. V létě byla na území města založena soukromá krajkářská škola. Na podzim došlo k znovuotevření dolů Vysoká jedle a Eliáš.
 • 1827 – došlo k zastavení prací na štole Johann Bock (Pock).
 • 1830 – na území města stojí 576 domů s 4337 obyvateli.
 • 1831 – ve střední části města založena rukavičkárna Sauerstein – Sohne. Stávala v prostoru naproti dnešní služebny Policie ČR. Dodnes se zachovala její vrátnice – první budova pod autobusovou zastávkou Jáchymov-Střed.
 • 1835 – při stavbě silnice do Ostrova a na Boží Dar byly strženy městské hradby a brány.
 • 1838 – jáchymovský poštmistr Florián Macasy a hostinský Pavel Weigl nahrazují na Klínovci vyhořelou pyramidu glorietem.
 • 1840 – podle patentu chemika patery se ve městě začínají průmyslově vyrábět uranové barvy.
 • 1843 – Julius a Anna Kuhlmannovi zřizují školu ručního pletení slaměných rohožek a dalších výrobků. Ve městě stojí 582 domů a žije zde 4837 obyvatel.
 • 1846 – Jáchymov dokončil stavbu silnice na vrchol Klínovce. Na Svornosti byl nalezen valoun stříbra o váze 37,6 Kg.
 • 1848 – Vzniká Jáchymovský okres. Mezi dolem Svornost a kostelem sv. Jáchyma je v bývalém paláci Vavřince Šlika zřízena nižší reálná škola. Svornost prochází nákladnou a velkorysou rekonstrukcí celé jámy. V rámci ní jsou instalovány dva nejmodernější Hellovy vodosloupcové stroje k čerpání důlní vody. Svornost má hloubku 419 metrů rozčleněnou na osm pater.
 • 1850 - Dne 7. března je v Jáchymově založeno Okresní horní hejtmanství pro kraje Chebský, Litoměřický a Žatecký, podřízeny mu jsou podřízeny komisariáty v Teplicích, Hrobu a Horním Slavkově. Zároveň jsou zrušeny horní soudy a jsou nahrazeny Horním hejtmanstvím. Důl Rudolf II. přejmenován na Werner.