Jdi na obsah Jdi na menu
 


1550 - 1700

3. 5. 2012
 • 1551 – v Jáchymově vynalezena mihadla – zařízení k převodu kruhového pohybu na podélný. Na dole Svatý Jiří postaveno vícestupňové pístové čerpadlo s mihadlovým pohonem.
 • 1552 – Jáchymov postihlo zemětřesení. Založen Městský rybník – Stadtteich (Jezírko). Nadúroda vinné révy – panstvo nechalo pro uložení zrekvírovat pivovarské sudy. Ve 419 dolech pracuje 1885 horníků.
 • 1554 – návštěva českého místokrále arcivévody Ferdinanda Tyrolského. Dne 24. června (svátek sv. Jana Křtitele) napadl metr sněhu.
 • 1555 – Mathesius používá slovo Wolforma wolfshar (vlčí vlas) – jde o důkaz znalosti tohoto kovu. Oficiálně byl objeven roku 1781 švédským chemikem Carlem Wilhelmem Scheelem. Ve 395 dolech pracuje 1777 horníků.
 • 1556 – do Jáchymova přichází první Jezuité. Z tohoto roku pochází nejstarší známá dochovaná důlní mapa. V Jáchymově se koná sjezd těžařů z Českého království.
 • 1557 – král Ferdinand I. uděluje Jáchymovu nový Městský řád. Ve 343 dolech pracuje 1543 horníků.
 • 1562 – Barbora Uttmannová zavádí ve městě paličkování krajek. Vyučuje hlavně manželky horníků, které byly jinak nezaměstnatelné. Z Jáchymova odchází 51 zahraničních těžařů – jde jednak o snížení výnosů, jednak o spory s korunou a místními.
 • 1564 – v Jáchymově je vydán Maxmiliánův Lesní řád. V Norimberku tiskem vychází Mathesiova Hornická postila a Jáchymovská kronika.
 • 1567 – Loketský krajský hejtman Albrecht z Globen odevzdává Jáchymovu jako léno Horní Žďár z rozhodnutí panovníka. Ve 271 dolech pracuje 1219 horníků.
 • 1568 – morová nákaza zabila přes 900 lidí.
 • 1570 – rok ve znamení významných návštěv města. Přijeli: kurfiřt August Saský s chotí, markrabě Hans z Küstrinu, kníže Jáchym Arnošt z Anhaltu, vévoda Hans Albrecht z Mechelburgu
 • 1572 – Augustin Corda maluje ochozy kostela sv. Jáchyma
 • 1574 – počet obyvatel poklesl na 4000. Je obydleno pouze 294 domů a zanikla hlavně chudá hornická obydlí. Ve 167 dolech pracuje 751 horníků.
 • 1577 – ve snaze oživit město s doly a mincovnu císař Rudolf II. Nařizuje ražbu tzv. Malých grošů.
 • 1578 – na Svornosti jsou četková čerpadla nahrazena pístovými.
 • 1582 – proběhla utajená návštěva vévody Arnošta arcibiskupa v Kolíně nad Rýnem, sfáral na dole Graf Fridrich Stollen – byl ale náhodně poznán při odjezdu. Na jaře město zasáhl mor, který měl 158 obětí. Na svátek svaté Markéty (13. 7) vypukl znovu a trval až do Vánoc. Tato nákaza si vyžádala 303 obětí.
 • 1584 – Horním hejtmanem se stává Albrecht z Globen, původně hejtman Loketského kraje. Mincmistrem je jmenován Pavel Hoffman.
 • 1587 – 29. března a opět 7. června napadlo půl lokte sněhu (asi 45 cm).
 • 1589 – během roku vyraženo 935 040 kusů Malých grošů.
 • 1590 – vyraženo 692 940 Malých grošů. Je zahájena těžba kobaltu. Zaznamenáno zemětřesení.
 • 1591 – město má veřejný dluh ve výši 21 000 Tolarů. Každý rok se zvyšuje o 1000 Tolarů.
 • 1593 – protrhla se hráz Stadtteichu. Ještě téhož roku byla hráz opravena.
 • 1598 – panovník zakazuje horníkům opouštět Jáchymov.
 • 1516 1600 – během tohoto období bylo vytěženo 307 tun čistého stříbra. Čistý výnos dolů byl vyčíslen na 4 700 000 Tolarů.
 • 1603 – v provozu je pouze šest dolů.
 • 1609 – zahájena těžba vizmutu a výroba safloru – modré barvy vyráběné z vizmutu.
 • 1611 – ve městě žije 2177 obyvatel, z nichž je 100 horníků.
 • 1613 – Jáchymov je označen jako „mrtvé město“. Tedy městem, které opustili obyvatelé. Žije zde pouhých 529 lidí.
 • 1619 – po 42 letech je ukončena ražba Malých grošů. Městem prochází vojsko Petra Arnošta z Mansfeldu – vojevůdce ve službách Českých stavů (nezasáhl ale později do bitvy na Bílé Hoře)
 • 1621 – oživení města. Bydlí zde 2000 obyvatel.
 • 1623 – Jezuité uzavírají dne 19. srpna evangelický kostel sv. Jáchyma.
 • 1624 – dne 9. září je kostel přesvěcen v katolickém ritu. Zasvěcen zůstal sv. Jáchymovi a sv. Anně.
 • 1625 – panovník ve snaze uklidnit protestantský Jáchymov zakazuje násilné provádění rekatolizace.
 • 1626 – je nařízena povinná rekatolizace. Pokud někdo nechtěl přestoupit ke katolicismu, byl nucen odejít mimo hranice Čech. Majetek zde ale musel zanechat. Ten propadl městu a to muselo následně jednu čtvrtinu odevzdat panovníkovi.
 • 1627 – jako „hnízdo protestantismu“ Jezuité uzavírají Latinskou školu.
 • 1631 – navzdory zákazu Jezuité násilně rekatolizují a jsou proto ozbrojenými horníky vyhnáni z města.
 • 1633 – v čele 15 000 vojáků město „navštěvuje“ Albrecht z Valdštejna. Dne 23. prosince město obsazují švédská vojska pod vedením generála Johana Banéra.
 • 1634 – Švédové zbořili 20 domů a dalších 42 je po jejich odchodu zcela neobyvatelných.
 • 1635 – nejprve ve městě propukl mor, který si vyžádal 800 obětí. Město vyplenili procházející Sasové a Chorvaté.
 • 1636 – ačkoliv jsou ve městě pouze tři katolíci, je nařízena povinná rekatolizace.
 • 1640 – město je vypáleno Švédy. Po odchodu 4000 švédských vojáků zůstalo obyvatelných 144 domů z 388.
 • 1642 – shořela kaple sv. Anny na Brottmarktu.
 • 1650 – nekatoličtí úředníci jsou zbaveni funkcí. Ve městě je devět katolíků, z nichž dva mají nevalnou pověst.
 • 1652 – v doprovodu císařské armády se do Jáchymova vrací Jezuité. 854 občanů s rodinami odchází do blízkého protestantského Saska, kde pro ně vévoda zakládá nové město – dnešní Johangeorgenstadt.
 • 1654 – ve městě stojí 271 obytných domů, 132 domů je zpustlých a 70 zcela vypálených.
 • 1665 – ve městě je založena arzénová huť. Těží se hlavně kobalt, stříbro je nalézáno pouze minimálně. V 10 dolech pracuje 23 horníků.
 • 1667 – z rozhodnutí panovníka se pro naprostý nedostatek kovu stěhuje mincovna z Jáchymova do Prahy.
 • 1690 – Ve městě je 50 horníků a těží se pouze kobalt. Funkční jsou doly: Helena Huber, Svornost, Zlatá růže, Svatý Duch, Krásná Marie na Suché a udržované jsou dědičné štoly sv. Barbora a sv. Daniel.