Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šestkové roky

24. 8. 2019

1946

V lednu byla slavnostně otevřena Městská knihovna. Téhož měsíce byl dvacátého pátého proveden další odsun původních obyvatel německé státní příslušnosti. V únoru byla provedena účetní likvidace Továrny na doutníky a tabákové výrobky. Za války v ní probíhala zbrojní výroba a výroba benzínových pump.

Do Jáchymova je repatriováno 46 rodin vídeňských Čechů. Dalších 18 rodin se usídlilo v blízkém okolí. V domě Libuše byl zřízen útulek pro děti z německých koncentračních táborů před jejich repatriací k příbuzným. V Domě batolat Šárka byl zřízen náhradní domov pro děti ze sociálně slabých rodin.

Dne 7. dubna vznikl národní podnik Jáchymovské doly. Ve stejném měsíci proběhla další část odsunu německých obyvatel města.

V květnových volbách do Národního shromáždění hlasovalo 1273 voličů, kdy KSČ získala 515 hlasů, ČSL 105 hlasů, Sociální demokracie 255 hlasů a Národní socialisté 398 hlasů. Ačkoliv byl v poslední době zmodernizován pivovar a šlo o významného zaměstnavatele s návaznými provozy, bylo přes odpor města rozhodnuto o jeho uzavření.

Ve dnech 1. a 2. června proběhly ve městě Letní slavnosti za účasti ministra Jana Masaryka. Ten promluvil k obyvatelstvu pomocí městského rozhlasu a obdržel čestné občanství města. Podle jeho slov se jednalo o první čestné občanství, které přijal. V červenci do města přijelo v několika transportech 12.000 válečných zajatců. Ti byli převezeni ze zajateckých táborů v SSSR jako náhrada odsunutých pracovníků v dolech a pro naplnění požadovaných stavů počtu zaměstnanců jednotlivých uranových dolů. V dolech začínají pracovat i příslušníci vojenských technických jednotek.

V září proběhl poslední transport odsunutých Němců a do hotelu Praha přijelo prvních 150 poválečných lázeňských hostů. V listopadu se v lázních léčil Klement Gottwald, kterému bylo při té příležitosti uděleno čestné občanství města.

V Jezírku (Městský rybník) byl vyhlášen přísný zákaz koupání, protože do něj byly ke konci války svrženy zbraně, munice, výbušniny a další vojenský materiál včetně granátů.

1956

V lednu tohoto roku byla na Slovany přemístěna 3. Mateřská škola. V únoru přes včasný zákrok hasičů zcela shořel textilní kiosek na okraji Lázeňského parku (stál při Dvořákově ulici za dnešní autobusovou zastávkou Jáchymov – Lázně).

Národní podnik Jáchymovské doly je organizačně rozdělen na závody:

Jáchymovské doly – Rovnost I. a II., Eliáš, Panorama, Eduard, Plavno, Vršek, Eva, Abertamy, Svornost, Ústřední tábor Bratrství.

Jáchymovské doly Mariánské Lázně – Zadní Chodov I., II. a III., Kladská IV. a V.

Jáchymovské doly Horní Slavkov – Barbora, Ležnice, Zdař Bůh, Horažďovice, Bošířany.

Jáchymovské doly Příbram – Střed, Sever, Kamenná, Bytíz.

Jáchymovské doly Trutnov – Stachanov, Novátor-Rybníček, Krkonoše, Chotěboř, Spišská Nová Ves.

Chemická úpravna Nejdek – Nejdek-Vlčí.

Strojovna Dvory u Karlových Varů.

Jáchymovské doly-stavební závody – Ostrov, Jáchymov, Zadní Chodov, Příbram, Horní Slavkov, Trutnov, Horní Žďár.

Dne 26. května byl zrušen tábor Vykmanov II. V dolech pracuje 14 000 zaměstnanců.

Dne 15. října je Jáchymov vyjmutý z pohraničního pásma.

1966

Od začátku roku je připravováno zprovoznění hraničního přechodu na Božím Daru. Z města odchází vojska Pohraniční stráže a ostraha hranice přechází pod Sbor národní bezpečnosti.

V únoru je zahájena stavba nové radioreleové věže na Klínovci. Pro veřejnost je v budově radnice otevřena restaurace Radniční sklípek vybavená stylovým nábytkem. Její součástí je i vinárna v prostorách radničních sklepů, kde byla původně městská mučírna. Pro potřeby podniku TESLA je upravována bývalá budova Tabákové továrny.

V červnu proběhly oslavy několika významných výročí – 450 let od založení města, 250 let od otevření Hornického učiliště (první škola svého druhu na světě) a 60 let lázní. Oslav se zúčastnili akad. prof. František Běhounek, prof. Otto Hahn a potomek zakladatelů města Ing. František Šlik. Pošta při té příležitosti vydala poštovní známku s motivem atomu uranu a nápisem Jáchymov – kolébka atomového věku. Vrt radonové vody HG – 1 byl přejmenován na Pramen Běhounek.

Vzácná návštěva do města zavítala 7. července, kdy si muzeum a důl Svornost přijel prohlédnout první kosmonaut Jurij Gagarin. V témže měsíci je pro veřejnost otevřen Autokempink Bratrství, který vznikl v areálu bývalého Ústředního tábora. Bývalá správní budova dolu Bratrství (Štola saských šlechticů) od té doby slouží jako ubytovací zařízení.

Prací učitelů a žáků základní školy v Husově ulici vzniklo pro potřeby výuky antukové hřiště, které škole slouží dodnes.

V říjnu Jáchymov hostil mezinárodní sympozium badatelů, zabývajících se jáchymovským ložiskem. Zúčastnilo se ho 100 vědců z 11 zemí.

Jako poděkování za svou léčbu skladatel František Pošta – Račický složil dvě písně – Jáchymovskou polku a valčík Jáchymovské mlýnky. Text k polce složil PhDr. Zdeněk Stejskal.

V prosinci (28.) Jáchymov zasáhla velice silná vichřice. O její prudkosti svědčí to, že došlo k přelomení ocelové televizní věže na Klínovci.

V tomto roce ve městě žilo 3593 obyvatel.

1976

Tento rok proběhl ve znamení rekonstrukcí významných staveb.

Nejprve proběhla oprava střechy věže kostela sv. Jáchyma. Vlivem vichřice došlo k odtržení tří severních ploch osmibokého jehlanu tvořícího střešní konstrukci. Střecha byla pokryta šablonami francouzské břidlice a jednalo se o střechu postavenou Mockerem při rekonstrukci kostela po velikém požáru Jáchymova v roce 1873. Při rekonstrukci byla objevena časová schránka, která byla „aktualizována“ a vložena zpět pod severní vikýř věže. Zajímavostí je, že výměna střešní krytiny, při které byla věž pokryta 0,3 cm tlustým měděným plechem, proběhla bez lešení, kdy dělníci byli pověšeni na speciálním postroji ukotveném ke špici věže.

Zbytky plechu po opravě věže byly následně během října použity pro opravu střechy kaple sv. Anny.

Dne 8. července byla ve 13:00 hodin slavnostně otevřena budova mincovny. K otevření došlo po opravách budovy a reinstalaci muzejních sbírek nově sestavených do dvou návštěvních okruhů.

1986

V tomto roce získal Jáchymov v celostátní soutěži titul Vzorné hraničářské město, který mu byl udělen 9. července.

1996

Tento rok se nesl ve znamení oslav významných výročí – 480 let města, 280 let Hornického učiliště, 100 let železnice a 90 let lázeňství.

Na druhý pokus schválilo Zastupitelstvo města záměr postavit politickým vězňům z padesátých let v parčíku před kostelem důstojný pomník – Brána ke svobodě. K jeho odhalení došlo při čtvrtém ročníku Jáchymovského pekla – setkání bývalých politických vězňů Jáchymovských uranových dolů. Slavnostního odhalení se zúčastnili ministr vnitra Ruml, ředitel Ústavu pro vyšetřování zločinů komunismu Benda, prezident Národního kontrolního úřadu Voleník, poslanci Parlamentu ČR za západní Čechy a starosta města Fiedler.  (Jaký to rozdíl oproti současnosti, kdy z nejvyšších pater politiky nejezdí nikdo.)

Výrazným zásahem do vzhledu části města měla být nová výstavba v ulici K Lanovce. Ambiciózní projekt, který byl v tomto roce schválen, měl stát 100 miliónů korun. Pro projekt se v průběhu času používalo několik názvů – Turistické a rekreační centrum, Sportovně rekreační centrum, Obytně rekreační centrum atp. Nikdy se ho však nepodařilo dostavět a město se díky němu dostalo do vážných finančních problémů.

Výměnou těžní věže byla dokončena generální rekonstrukce těžní jámy dolu Svornost, která Léčebné lázně Jáchymov stála 200 miliónů korun.

Při oslavách městských výročí byl 8. června v prostoru parčíku na místě, kde dříve stávalo nádraží, slavnostně představen nový likér – Jáchymovská jeřabinka. Vyráběna byla podle receptu Ing. Novotného v likérce p. Šebora v Rumburku.

Dne 28. listopadu byla po dlouholeté generální rekonstrukci slavnostně ukončena oprava budovy mincovny. Stalo se tak v rámci oslavy 460 let královské mincovny v Jáchymově.

Byly oslaveny i 75. narozeniny PhDr. Jana Urbana, dlouholetého ředitele Městského muzea, který byl po roce 1968 označen za kontrarevolucionáře a donucen k emigraci.

2006

Dne 23. května proběhlo slavnostní zahájení sté lázeňské sezóny. Město Boží Dar jakožto majitel zahájilo v červnu opravu rozhledny na Klínovci. U základní školy v Husově ulici proběhla 40. Školní olympiáda. 

Firma BENOCO na Neklidu postavila tři větrné elektrárny, které spustila 9. srpna. V listopadu byla ze Šlikovo parku odcizena z pomníku hraběte Šlika bronzová pamětní deska z roku 1924. Pravděpodobně skončila ve sběrně surovin. Před válkou i budováním socialismu se ji povedlo uchránit, ale před chamtivostí už bohužel ne.

Ve městě žije 3176 obyvatel a katastrální území Jáchymova pokrývá 5111 hektarů.

2016

Konají se oslavy 500 let města.