Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pětkové roky

10. 8. 2019

1945

V lednu OSS (předchůdkyně CIA) letecky fotografuje Jáchymov. Jde o přípravu k plošnému bombardování dolů. Spojenci totiž i vzhledem k vlastnímu jadernému výzkumu berou velmi vážně zprávy o vývoji superzbraně vyrobené ze štěpných materiálů pocházejících ze zdejších dolů. Po vyhodnocení objemu těžby (velikost odvalů a pohyb osob v okolí dolů) bylo bombardování odvoláno. Na konci II. světové války v Jáchymově žije 14000 Němců a 5 Čechů.

Dne 4. června byl po vazbě a sérii výslechů v Karlových Varech přivezen zpět do Jáchymova zdejší majitel vinopalny, fanatický nacista a zakladatel místní SA Steinfelzner. Tomu partyzáni (!) kladli za vinu, že ve sklepě svého domu (bývalá školka na Slovanech) přechovával zbraně včetně kulometu. Byl proto bez řádného soudu na příkaz partyzánů oběšen před radnicí na prvním stromě aleje. Schůdky mu musel podtrhnout jeho zástupce v místní SA. Ihned, jak tak učinil, byl partyzány střelen do hlavy. Strom byl následně při úpravách komunikace pokácen.

V Jáchymově v pensionu Elektra následně sídlí velitelství ČS. vojska. Samotné mužstvo je ale dislokováno v Ostrově a Božím Daru.

Druhého července byly přejmenovány aktivní doly na území města. Werner byl přejmenován na Rovnost a Štola Saských šlechticů na Bratrství. Pouze Svornost si tak zachovala svůj historický název.

Ačkoliv Jáchymov leží na americké straně demarkační linie, 26. - 28. Srpna si sovětský generál Michajlov, plukovník Alexandrov a jejich doprovod prohlíží doly. Nakonec 11. září v 15.30 obsazuje doly jeden vyšší důstojník s šedesáti muži Rudé armády.

Pro zprávy o odsunu německých obyvatel roste ve městě i okolí počet sebevražd. V červnu a červenci kronikář města zaznamenává například truhláře Antona Branda (Domov a dílnu měl v č. p. 599 – dnešní Cukrárna U cukrářů), který se i s manželkou oběsil. Anna Zechl bydlící v č. p. 601 (Dnes restaurace U Hada) se utopila v Městském rybníku (Stadtteich - Jezírko) a řídící učitel Kämpf z Werlsbergu (Vršek) se i s manželkou utopil v Heinzovo rybníku.

V červenci také začala platit řada omezujících nařízení platné pro Němce. Například byli povinni odevzdat rozhlasové přístroje a byl pro ně vyhlášen zákaz vycházení po dvacáté hodině. Domy Němců musely být označeny bílým praporem (české domy státní vlajkou) a Němci samotní měli povinnost nosit na levé paži bílou pásku.

Po vyhlášení odsunu byla jako sběrné středisko určena budova bývalé Tabákové továrny (za války zbrojní výroba), ve které nebyl po válce obnoven provoz a prostory tak byly prázdné. Odsuny byly provedeny přes Boží Dar, tedy do sovětské okupační zóny ve dnech – 10. 7, 12. 7, 19. 7, 27, 7, 6. 8, 23. 8, 23. 10, 27. 10, 29. 10 a 29. 11. Řada místních Němců ale získala Osvědčení o spolehlivosti, byli držiteli Průkazu protifašistického bojovníka nebo byli jako nezbytní vyreklamováni z odsunu Jáchymovskými doly.

1955

Na hřbitově byl na původním Pomníku obětí 2. sv. války vztyčen nový mohutný mramorový sarkofág a pomník byl přejmenován na Pomník Rudoarmějců. (Co by na to řekli Polák s Francouzem, kteří tam jsou pohřbeni?)

Pro stoupající počet případů alkoholismu a následné problémy s udržením pořádku byl ve městě a okolí vyhlášen ve výplatní dny Uranových dolů (10. a 25. den v měsíci) zákaz prodeje alkoholických nápojů. S trvalou platností byl omezen prodej lihovin, a to tak, že v sobotu se směly prodávat pouze do 22:00 a v neděli do 21:00.

V srpnu v jáchymovských lágrech vypukla tzv. Nudlová stávka politických vězňů, která se rozšířila i na Příbramsko.

Dne 6. prosince do základů vyhořel Městský statek.

1965

V dubnu vyšlo první číslo Zpravodaje města. V květnu bylo skutečně špatné počasí, s výjimkou pěti dnů denně pršelo a teplota nepřesáhla 10°C. Do Městského rybníku (Jezírko) přiteklo tolik vody, že se dokonce přelila přes hráz, kterou voda v délce pěti metrů a výšce čtyř metrů poškodila. Ačkoliv bylo rozhodnuto o okamžité opravě, nedošlo ani k vyčištění přepadového kanálu a i proto v místě oslabení hráze došlo k jejímu protržení v roce 1981. Ano, opravdu se hráz nestihla opravit ani během šestnácti let!

V červnu bylo Městské muzeum předáno Karlovarskému muzeu a budovu mincovny převzal do správy Okresní národní výbor. Před budovou byla postavena fontána s květinovou skalkou.

V rámci akce Zkrášlení města bylo opraveno osm fasád domů na náměstí a demolovány domy: 100, 500, 183, 185, 188, 607, 310, 311, 312, 679, 36, 531, 532, 569, 536, 288, 289 627 (Hotel Slovan). Rovněž bylo demolováno dalších dvacet objektů. Vskutku svérázné zkrášlení města. Oproti tomu ale byl zrekonstruován Horský hotel Klínovec a po dvaceti pěti letech byla zpřístupněna rozhledna.

V rámci zlepšení výuky byla u školy Marie Curie-Sklodowské postavena tělocvična, na kterou se při stavbě školy zapomnělo a byla schválena stavba krytého bazénu u školy na třídě Dukelských Hrdinů (Stará škola – Franz Josef Schule). Stavba bazénu sice byla schválena a byly uvolněny i finanční prostředky, přesto k výstavbě nikdy nedošlo.

Nezlepšovalo se jen školství, ale i sportovní vyžití a dokonce se podpořil i turistický ruch. V bývalé vinárně v č. p. 2 na Náměstí Republiky byla v přízemí zřízena autobusová čekárna a otevřeny veřejné toalety. Další veřejné toalety byly plánovány i u autobusových zastávek v lázních a u středu, ale ty nebyly nikdy realizovány. Na Neklidu, Suché a Mariánské byly postaveny lyžařské vleky a na slalomové sjezdovce v Jáchymově nad Havlíčkovo ulicí bylo instalováno osvětlení pro noční lyžování. Ke konci roku potom byla do užívání předána sedačková lanovka na Klínovec. Její vodorovná délka byla 1630 metrů, šikmá délka 1685 metrů. Překonávala výškový rozdíl 428 metrů a byla osazena 110 sedačkami. Doba jízdy byla 12, 45 minut.

1975

Na počátku roku, konkrétně 9. ledna převzalo město od lázní Kulturní dům.

V majetku města byly dvoje věžní hodiny, na „Staré“ škole a na radnici. Ani jedny ale nebyly funkční. Zaměstnanci Komunálních služeb Jiří Švejnoha a Alois Chrobák proto přislíbili brigádnicky opravit hodiny na škole. Potřebné součástky jim vyrobil podnik TATRA Kopřivnice. Po zprovoznění hodin přislíbili i opravu hodin na radnici, ale do konce roku nebylo ohledně opravy provedeno vůbec nic.

V létě byla dokončena oprava evangelického kostela Spasitele. Stavba od konce světové války chátrala a před demolicí byla zachráněna Evangelickým sborem Nejdek.

Protože veřejné toalety zřízené o deset let dříve v č. p. 2 (pod radnicí) již nesloužily veřejnosti a neexistence toalet byla veřejností kritizováno, byly postaveny toalety nové. Ty byly otevřeny 18. září v proluce nad Hornickým domem. Byly postaveny za 147.617 Kč.

Veliká sláva se v Jáchymově konala 18. října. V tento den byl totiž za účasti mnoha hostů a široké veřejnosti otevřen nový lázeňský dům – Sanatorium akademika Běhounka. Lidově se mu říkalo Radon, protože to byl původní plánovaný název.

1985

V květnu byla otevřena Lesní kavárna.

Ve dnech 21. a 23. prosince město zasáhlo zemětřesení o síle 4,9 stupňů Richterovy stupnice. Následkem toho popraskala řada domů a hlavně došlo k propadu komunikace na Náměstí Republiky pod číslem popisným 151. Obyvatelé ulic Boženy Němcové a Prokopova tak museli místo objíždět přes ulici Jiráskovu.

1995

V březnu došlo k propadu části Šlikova parku, kdy se rozlomil betonový překlad potoka. V dubnu se potom propadly části klenby bývalého špitálu v sousedství kostela Všech svatých.

Na hřbitově byl vandalsky poškozen jediný zachovalý hrob politického vězně z padesátých let 20. století – J. Kindla, který byl zastřelen při pokusu o útěk.

Fotbalistům bylo 15. července předáno nově zatravněné hřiště na Panorámě, které bylo dlouhá léta škvárové.

Do užívání byla 15. července předána část zrekonstruované budovy bývalé mincovny, tedy muzea města Jáchymov. Šlo o arkýřový sál a přilehlé místnosti. Nicméně pro novost omítek a tedy značnou vlhkost nebylo možné instalovat žádné exponáty.

V září bylo obnoveno vydávání Jáchymovského kulturního zpravodaje.

2005

Prvního května byla v Jáchymově zřízena Městská hromadná doprava. Pan Doležal provozoval první linku, která jezdila od radnice na Fibichovu ulici. Plánovány byly linky na Suchou, Mariánskou a Nové Město.

2015

Od Hornického spolku Barbora kraj převzal vznikající Hornický skanzen a také Štolu č. 1. Spolek nebyl schopen projekt dokončit pro nedostatek financí a absolutní nezájem města Jáchymov.