Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osmičkové roky

24. 7. 2019

1948

Na počátku roku proběhly vzhledem k únorovým událostem v hotelu Panorama besedy s mládeží a veřejná debata o nové Ústavě. Na hřbitově byl odhalen nový pomník Obětí II. světové války. V tomto období označovaný jako Hrob rudoarmějců, i když s Rudou armádou neměl nic společného - byli to čtyři sovětští váleční zajatci pracující nuceně v dolech, jeden Polák a Francouz. V Jáchymově vznikají první pracovní tábory k převýchově osob nemajících kladný vztah k novému státnímu zřízení. Osoby do nich neposílal soud, ale trestní komise. Na Mariánské je uzavřen klášter, který nadále slouží jako kasárna SNB a vyšetřovna Ministerstva vnitra. Město, potažmo stát, odmítá přesídlení 30.000 osob ze Sovětského svazu k zajištění potřebných pracovních sil, které nabídl Stalin.

Město přišlo o několik významných památek. Z dolu Josef byl do Muzea stříbra odvezen trejv ze šestnáctého století a na Anenském náměstí (Slovany) je po požáru zbořena „stará“ radnice. Společně s ní bylo odstraněno několik okolních domů z počátku města.

V okolí města je založeno několik nových dolů - Jeroným, Tomáš, Jiřina, Leopold, Jáma č. 2 (později Stará Eva).

1958

K 1. únoru byl ustaven Národní podnik Jáchymovské doly – Geologický průzkum.  Trvá spor mezi městem a státem o zachování vlakového spojení. V souvislosti s tím dochází ke kuriózní situaci – stát k 1. červnu zřizuje přímou autobusovou linku z Jáchymova do Prahy. Město reaguje vyhlášením zákazu zastavení autobusů v oblasti lázní a naprostým bojkotem ze strany obyvatel Jáchymova. Linka je proto k 15. červnu pro nehospodárnost zrušena.

V červenci se Městská knihovna stěhuje z nevyhovujících prostor do budovy radnice, kde sídlí dodnes. Ke dvanáctému červenci je zrušen tábor Nikolaj a začíná ražba štoly Curie, která po dokončení nahradila pro přepravu radonové vody již nevyhovující štolu Daniel. Na kostele sv. Jáchyma byla dokončena nová fasáda a v srpnu je na Klínovci dokončena stavba nové retranslační věže pro přenos televizního signálu.

1968

Prvního dubna došlo k propadu koryta potoka nad hotelem Slávie. Propad měřil 10 x 4 metry a potok byl v tomto místě sveden do kovové roury o průměru jeden metr. Sedmého dubna Jáchymov zvítězil v celostátní soutěži lázeňských měst. Město k padesátému výročí samostatnosti Československa přejmenovalo Hornické náměstí na Náměstí Republiky. Třída Rudé armády byla přejmenována na Třídu svobody (tato změna byla anulována po vstupu vojsk Varšavské smlouvy). Koncem května byla demolována hasičská stanice sídlící v objektu bývalých Městských jatek.

Město přišlo o další významnou památku – čtyřdílná Kronika města od děkana Gregora Lindnera byla odvezena do Krajského archívu v Karlových Varech.

Při rekonstrukci Radium paláce je toto sanatorium jako první lázeňský dům v ČSR plynofikováno – zařízení pro vytápění, ohřev vody i vybavení kuchyně bylo zakoupeno ve Švýcarsku a USA.

Na dole Josef je instalována nová těžní věž a je rekonstruován a modernizován vlek na Městské sjezdovce nad Havlíčkovo ulicí.

Dne 20. srpna ve 23:30 do města vstoupily první jednotky vojsk Varšavské smlouvy. Ráno 21. srpna se v budově Veřejné bezpečnosti ubytoval styčný důstojník Rudé armády (SSSR).

Devatenáctého září byla zahájena stavba obchodního domu PRAMEN v sousedství hotelu Praha.

1978

Za přítomnosti zástupců Polské lidové republiky (velvyslanec a zástupce Polského ministerstva školství) je „nové“ škole udělen čestný titul ZDŠ Marie Curie - Sklodowské.

1988

Ve městě je povoleno drobné soukromé podnikání. Prvními podnikateli jsou:

  • Autoklempíř, Miroslav Novotný, Dukelských hrdinů, Jáchymov
  • Stavební klempíř, Vojtěch Milko, Dukelských hrdinů, Jáchymov
  • Výrobna pletiva na klece atp. Daniela Vojtková, Husova, Jáchymov
  • Oprava lyží a lyžařské výstroje, Ing. Jan Horník, přechodně Boží Dar, trvale Praha
  • Kursy lyžování, Vladimíra Čermáková, přechodně Nové Město
  • Nosič zavazadel, Jan Ištván, Zápotockého, Ostrov.

Ke konci května je zřízena autobusová linka Jáchymov – Ostrov – Chomutov – Louny – Praha. Každý den jezdí dva spoje tam a zpět. V říjnu je vybudován nový lyžařský vlek na Novém Městě a opravena kaple sv. Jana Nepomuckého. Po několikaleté rekonstrukci je znovuotevřen Hornický dům, kde vzniklo první širokoúhlé kino v Plzeňském kraji.

1998

Na ulici K Lanovce je zkolaudován a k užívání předán první objekt Bytového a rekreačního centra. Do jeho přízemí je následně přestěhována provozovna České pošty.

V parčíku před kostelem sv. Jáchyma je instalována Křížová cesta ke svobodě symbolizující komunistické koncentrační tábory pro těžbu uranu.

Ke stému výročí objevu radia se v Jáchymově koná Mezinárodní kongres radiochemiků.