Medika - Nejstarší mlýn na území ČR. Tedy spíše jeho zbytky určené k demolici.