Erythrin-produk oxidace kobaltových rud Štola č. 1