183 Nejvyšší ulice na jižním svahu se jmenuje NA VALECH