Vetterova mapa -1668 - výřez - Iochinstal uprostřed