Původně mlýn, později Zvláštní škola, dnes Hotel Subterra