Jdi na obsah Jdi na menu
 


UDÁLOSTI Z LET 1938 - 1945

Může se zdát, že Jáchymov byl v letech 1938 – 1945 stranou dění. Neprocházela tu sice žádná fronta, ale zajímavých a leckdy nepříjemných událostí se udála celá řada.

V roce 1938 ve městě žije 9000 obyvatel národnosti německé a 300 národnosti české. 1. října převzala Německá říše veškeré důlní provozy a zároveň byli do vnitrozemí Čech odsunuti všichni neněmečtí obyvatelé. Německá správa o rok později uzavírá továrnu na výrobu radia a ve městě žije 6604 obyvatel. Rok 1939 zároveň přinesl i první konflikt mezi městem a vedením Německé říše. Heinrich Himmler chce totiž na Tureckém vrchu (Stráž, Klobouk) zřídit koncentrační tábor. To město důrazně odmítlo a odmítli to i horníci a další pracovníci dolů s poukazem na KT v budově zámku v Ostrově. Tento KT byl pobočkou KT Flossenbürg a založen byl 29.3.1939. pro malou kapacitu - cca. 200 osob byl na podzim téhož roku zrušen.

V roce 1941 byla po 101 letech ukončena výroba uranových barev a budova továrny (původně renesanční stříbrná huť) byla demolována i s laboratoří na výrobu radia. Vzhledem k tomu, že si Němci uvědomovali význam radioaktivních látek, hlavně uranu, snažili se navýšit objem těžby. V této době již totiž byl znám mechanismus štěpení uranu a možný potenciál tohoto využití jako zbraně. Samozřejmě toto bylo známo na obou stranách konfliktu a vědci obou stran na nové zbrani pilně pracovali. Vzhledem k plánovanému navýšení těžby do Jáchymova přijíždí první váleční zajatci – 37 Francouzů a 25 Rusů. Při dole Werner (Rovnost) vzniká zajatecký tábor a zajatci jsou využíváni v práci v dole. O rok později přijíždí dalších 40 zajatých Rusů.

V roce 1944 mohli obyvatelé města zažít dopady války na vlastní oči. 17. 8. 1944 se totiž u Jáchymova zřítil německý stíhač Uffz. Erich Scheibel s letounem Bf 109 z 2. /JG 110. Pilot při havárii zahynul. O měsíc později - 12. 9. 1944 - se v 10:48 hod. u města zřítila americká létající pevnost B-17G. Tento letoun (360th BS, 303rd BG, 8th USAAF) se zúčastnil náletu na Most vedený z Velké Británie. Nad Mostem bylo letadlo vedené kapitánem Arthurem Reubenem Mehlhoffem vážně poškozeno flakem (protiletadlová palba) a v prostoru Jáchymova se zřítilo. Zahynul jeden člen posádky. Zbylé členy posádky před lynčováním zachránil Anton Hippmann ze Suché. Ten byl za to poslán na tři měsíce do KT Dachau. Jen o den dříve proběhla v prostoru Kovářské největší letecká bitva nad Krušnými horami.

Málo se ví, že s ohledem k vědeckému pokroku při vývoji jaderné zbraně spojenci bedlivě sledovali intenzitu těžby v místních dolech. Poslední letecké snímkování provedla CIA na počátku roku 1945. Spojenci se totiž obávali, že Německo disponuje vlastní jadernou pumou nebo má k jejímu získání velmi blízko. Po vyhodnocení leteckých snímků ale spojenci připravovaný nálet zrušili. Ke konci války městem a jeho okolím prošel pochod smrti.

Německá správa vytěžila od roku 1938 745,334 tun uranové rudy. Z té bylo získáno 44 tun uranu a z těch 15,8132 gramu radia. Na konci války, v květnu, ve městě žije 14000 Němců a 5 Čechů.

4. 6. 1945 byl zakladatel místní SA a majitel vinopalny a pily Steinfelsner v prostoru před kostelem sv. Jáchyma na příkaz partyzánů oběšen za zatajování zbraní.

26. - 28. srpna ve městě pobývá sovětský generál Michajlov a plukovník Alexandrov. Oba s patřičným doprovodem. Mezi skutečnými vojáky bylo pravděpodobně ukryto několik vědců, protože značný zájem jevili hlavně o Svornost, Wernera a Štolu Saských šlechticů. Doly byly sovětskou armádou obsazeny 11. září v 15:30 hod. Tehdy k nim dorazil jeden vyšší důstojník a jeho šedesátičlenný doprovod.

Na počátku roku 1946 proběhl odsun Němců (25. leden) a naopak bylo dosídleno 64 rodin vídeňských Čechů.