Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příběh domu č. popisné 495

c.p.-495.jpgV roce 1900 dům stojí v sousedství budov Městského pivovaru. V tomto roce zde Katti Sauerstein provozuje Gasthaus Fortuna. Majitelem domu je ale R. Günther. Součástí restaurace je i kuželna s otevřenou dráhou dlouhou 20 metrů a širokou 1,6 metru a dřevěným pavilonkem. Šlo vlastně o zahradní restauraci. Kuželna s pavilonem byla umístěna v dnešním parku.

V roce 1928 požádal majitel Josef Günther o povolení k přestavbě domu. Plán k této přestavbě vypracoval stavitel K. Haanl. Díky tomuto plánu víme, že v přízemí byla vstupní chodba a vlevo od ní jídelna s okny do náměstí. Za jídelnou byl výčep (místnost bez oken) a za ním kuchyně situovaná v nádvorní přístavbě. Napravo od vstupní chodby byly umístěné stáje a schodiště do patra, kde byly ubytovací pokoje. Na dvorku potom byly umístěny dámské a pánské toalety s pisoárem.

V roce 1936 Okresní úřad v Jáchymově vyzývá majitele nemovitosti (Josef Günther) k úpravě objektu spočívající ve vybudování ventilace kuchyně a hlavně výčepu (jak už víme, nebyla zde žádná okna) a k dodržování hygienických předpisů na toaletách. Výzva byla vydána na základě živnostensko-právní prohlídky, která proběhla, když nájemce A. Kramer požádal o schválení provozování své živnosti.

Další zprávy máme až z roku 1964, kdy stavební úřad Jáchymov zasílá majiteli domu J. Polákovi (původně z Rakovníka) rozhodnutí, kterým mu nařizuje uvést dům do řádného stavu a upravit fasádu. Pan Polák v Jáchymově působil v poválečných letech jako správce povoznictví.

Dne 25. května 1967 stavební úřad Jáchymov zasílá přípis týkající se domu státnímu notářství v Rakovníku. To spravuje pozůstalost J. Poláka, do které spadá i tento dům. V tomto přípisu je konstatováno následující: Budova je v desolátním stavu, protože byl dům dlouho neobydlen. Plány přestavby po požáru z roku 1873 svědčí o stáří stavby, v přízemí jsou dvě místnosti a stáje, v prvním patře je pět místností…. Na závěr se uvádí: Tento dům na Hornickém náměstí tvoří nynějším vzhledem špatnou kulisu tohoto náměstí, které jest ve své historické části v pořádku. Vzhledem k dědickému řízení je budova oceněna znalcem na 5000 Kč. V ocenění se uvádí, že: dům sloužil dříve jako zájezdní hostinec, později z celého přízemí byly zřízeny stáje. Přízemí je naprosto neobyvatelné, nelze počítat s opravou pro trvalé bydlení.

V sedmdesátých letech dům vlastnil Autoklub Svazarmu Jáchymov. Kdy byl ale dům této organizaci převeden, není jisté, protože k tomuto nejsou v archívu žádné listiny. SVAZARM v domě hodlal vybudovat garáže s dílnou a v rámci nutných oprav tak byla provedena oprava střechy plechovými šablonami.

V březnu 1984 upozorňuje Obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti Jáchymov, že objekt svým stavem ohrožuje bezpečnost chodců. Výzva stavebního úřadu k zabezpečení stavby odeslaná 17. srpna 1987 Svazarmu jakožto majiteli nemovitosti se pravděpodobně zcela minula účinkem, protože již 11. září nařizuje tentýž stavební úřad demolici objektu.

Naposledy ještě dům posloužil v listopadu 1987, kdy v něm proběhlo ukázkové cvičení složek Civilní ochrany. Konkrétně šlo o ukázku zásahu jednotky dobrovolných hasičů z Jáchymova, kteří zde likvidovali „požár“ simulovaný dýmovnicemi.

Demolici následně provedl podnik Uranové doly Zadní Chodov, který měl své kořeny v Jáchymově, jakožto součást Uranových dolů Jáchymov.

nacrtek-mgr.-jezka.jpg

 

 

 

Náčrtek Mgr. Ježka - kronikáře města

 

 

 

michaela-koprivova-hemzackova.jpg

 

Altán kuželny na fotografii (zapůjčila Michaela Kopřivová Hemzáčková)