Jdi na obsah Jdi na menu
 


JÁCHYMOVSKÁ TĚŽEBNÍ OBDOBÍ

15. 5. 2016

Jáchymovské hornictví procházelo díky geologickému bohatství řadou období. V každé této éře docházelo k masivní těžbě různých nerostných surovin. Každé toto období bylo ukončeno útlumem, ze kterého se ale Jáchymov na rozdíl od jiných horních měst dokázal přeorientovat a znovu pozvednout. Někdy došlo k protnutí nebo souběžné těžbě, ale přesto se tyto éry dají poměrně úzce specifikovat. Každé toto období také zanechalo zcela specifické stopy v krajině okolo Jáchymova.  Jak tedy těžba postupovala od stříbra k radonové vodě?

1. V letech 1516 – 1600 byly hlavním cílem horníků stříbrné rudy. Nástup těžby byl živelný a mohutný. V této době byl Jáchymov jedním z nejvýznačnějších měst nejen v Českém království, ale i v celé Evropě. Bohužel ve druhé polovině století byl stejně masivní i úpadek těžby. Přesto se v tomto období Jáchymov povznesl na pomyslný vrchol nejen po stránce bohatství, ale i učeností a řadou objevů.

Pozůstatkem jsou pinky, malé haldičky hlušiny v sousedství stříbrných dolů, ústí štol, kopečky po rýžování, či vodní díla.  Vesměs jsou tyto stopy zakryté přírodou a tak je rozezná jen pečlivý pozorovatel.

2. Na upadající těžbu stříbra poměrně plynule navázala těžba kobaltu a jiných barevných kovů. Dá se říci, že probíhala v letech 1600 – 1850. Vytěžené kovy sloužily k výrobě barev a smaltů, přičemž zdejší výroba nijak vážně nepoškodila monopol saských hutí. Přesto se jednalo o poměrně významný zdroj těchto surovin.

3. Po roce 1850 nastává období těžby uranové rudy pro potřeby továrny na uranové barvy. Trvalo přibližně do roku 1908. Barvy vyrobené ve městě a používané pro výrobu uranového skla byly jáchymovským monopolem.

4. Od roku 1908 do roku 1913 probíhá období jáchymovského světového monopolu ve výrobě radia. Těžba pro jeho výrobu ale probíhala až do roku 1945.

5. V letech 1945 – 1962 probíhá v Jáchymově těžba uranových materiálů pro potřeby Sovětského svazu. Jáchymov tak stojí u zrodu sovětského reaktoru spuštěného v prosinci 1946, ale i u zrodu sovětské jaderné pumy. To byl také hlavní důvod, proč došlo po II. sv. válce k masivní těžbě a nasazení politických vězňů v oblasti Jáchymovska i jinde.

Toto období zanechalo v krajině nejviditelnější stopy. Obrovské odvaly zasypávající celá údolí, které by mohly sloužit tak maximálně jako zdroj štěrku. Mohly a také některé odvaly tomuto účelu slouží. I když je tu obrovské ALE. Tyto odvaly totiž v sobě deponují na 1000 tun uranové rudy. A tento odhad je spodní hranicí. Pozůstatkem této éry jsou i různé budovy na místě uranových dolů a hlavně šrámy na duši i vzhledu celého města. Zřízení koncentračních táborů (ať už se jmenují pracovní nebo nápravné) pro politické i jiné vězně, jejich utrpení z otrocké práce je dnes stále patrné.

6. Posledním obdobím těžby v Jáchymově je těžba radioaktivní vody pro potřeby lázní. Toto období ale probíhá prakticky od roku 1906. Nicméně skutečný rozvoj tohoto specifického způsobu těžby nastal až po ukončení těžby nerostných surovin.

Každé toto období Jáchymovu přineslo něco jiného, a to v dobrém i zlém. Každé toto období se do historie města zapsalo jiným způsobem. Zároveň ale všechna období utvářela město i jeho obyvatele, zanechávala nesmazatelné stopy v krajině a roznášela jméno Jáchymov po celém světě.