Jdi na obsah Jdi na menu
 


MĚŠŤANSKÉ DOMY

19. 7. 2012

Č.p. 2. Klasicistní dům, v jádru středověký. Rovněž se zachovala původní půdorysná středověká dispozice. Zachovány středověké klenby a výzdoba interiérů.

Č.p. 4. Renctyrka.jpgesanční dům s nikovým portálem (na klenáku vytesaný nečitelný letopočet) a vyřezávanými vraty z roku 1700. Při rekonstrukci zde byl objeven renesanční kazetový strop a trámový renesanční strop s barokní malbou. Dům postavil rod Sternbergů a později ho zakoupil Petr Vok z Rožmberka.

 

osmicka.jpgČ.p. 8. Renesanční dům se vzácným portálem saského typu. Vstupní chodba s gotickou klenbou, v prvním patře jsou pozůstatky původního zděného krbu. Postaven v roce 1520 Štěpánem Šlikem. Díky chátrání objektu se samovolně objevily zbytky renesančních nástěných maleb a vzácný renesanční záklopkový strop. Další samovolně odkrytá freska prosvítá i přímo na fasádě. Uvnitř kromě renesančních maleb na klenbách i postava kupce v hlavní síni a malba kohouta nad vchodem do černé kuchyně. Jeden z nejvzácnějších domů ve městě chátrá od roku 1981, kdy částečně vyhořel.

Bližší informace: https://www.palfi.cz/clanky/pamatky-a-zajimavosti-jachymova/vyznamne-stavby/dum-cislo-popisne-8---slikovsky-dum.html

Fotogalerie: https://mipalfi.rajce.idnes.cz/Dum_c.p._8

 

dsc_9190.jpgČ.p. 10. Dům z roku 1540 s barokním portálem z roku 1710. Při opravě fasády nalezeny fragmenty malované renesanční fasády. v přízemí dochované renesanční křížové klenby.

 

 

 

dsc_9189.jpgČ.p. 11. Renesanční dům z roku 1540. Dochované valená a hřebínková klenba. Portál s dvojitým světlíkem z období kolem roku 1540. Profilové ostění oken pochází z období po požáru města v roce 1873.

 

 

dvanactka.jpgČ.p. 12. Nákladnický dům z roku 1540. Zachovány gotické klenby v chodbách, vstupní síň má klenbu hřebínkovou a portál je nikový s konsolovými sedátky. Jako jeden z mála má dvě patra. Na schodišti zachováno kamenné madlo tesaného zábradlí. Chodba v patře je zdobena krouženou klenbou - v Jáchymově, a u patricijských domů všeobecně, ojedinělou. Zadní dům nahrazující sklep (v Jáchymově běžné) samovolně destruoval. Stavebním a historickým významem výrazně převyšuje oblastní rámec.

 

c.p.-21--71-.jpgČ.p. 21. (Původní č.p. 71). Nárožní dům uzavírající zároveň náměstí a uliční řadu. Původně pravděpodobně využíván řádem Klarisek. Renesančně - barokní budova tradičního jáchymovského půdorysu, navíc s bočním dvorním křídlem. Část tohoto křídla zabírala černá kuchyně. Trámy krovů jsou opatřeny tesařskými značkami.

 

dsc_9249.jpgČ.p. 33. V Mincovní ulici. Dům s renesančním jádrem má podobu z konce 19. století a je postavený na gotických sklepech dokládajících důlní činost v daném místě. Ze sklepa s původní kamennou vanou na led vybíhá nálezná štola z let 1517 - 1520, původně chráněná pevnostní stavbou s dochovanou okénkovou střílnou.

 

dscn7950.jpgČ.p.38. Dům mincmistra z roku 1540 sousedil s mincovnou. U domu byla pětiboká přístavba. ZBOŘEN Na fotografii je model umístěný v Muzeu Jáchymov.

 

 

dekanstvi.jpgČ.p.72. Patricijský dům z doby před rokem 1535. Stavěn byl jako desátkový, což znamená, že plnil funkci úřadu a obydlí výběrčího desátku. V roce 1538 byl  zakoupen od patricije Mikuláše Streudela a přestavěn na děkanství. Průčelí má barokní plastickou výzdobu z roku 1782, která je v Jáchymově ojedinělá. Portál a kamenná ostění oken jsou ale renesanční. Barokní přestavbu nechal provést královský výběrčí desátku Johann Miesl von Zeileisen. Unikátní jsou tři kuchyně dymníkového typu.

 

snimani-1.jpgČ.p. 73. Patricijský dům z roku 1540. Přestavěn v období baroka a v devatenáctém století. V roce 1861 budovu zakoupila Kongregace milosrdných sester Karla Boromejského, která jej upravila na své sídlo. Do dvora Boromejky nechaly vestavět novogotickou kapli. Po jejich odchodu z města byl dům opět upraven na obytné účely. Poslední úpravy provedl v roce 1915 Franz Rehn. Sídlilo zde první městské muzeum. Zachovaný dvorní trakt a renesanční jádro s klenbami.

 

cp-128.jpgČ.p.128 (původně 97) Goticko-renesanční dům s dochovalou renesanční dispozicí a unikátním záklopkovým trámovým stropem (bohatě profilované trámy s vyžlabenými čely). Postaven byl ve 2. čtvrtině 16. století, přestavován 1873 a 1910. Jako celek odráží jasně definovatelná stavební období.

 

 

snimani-1.jpgČ.p.112. Dům z roku 1540 s portálem saského typu, který byl příbuzný s portálem na č.p. 8.. Stál nad kostelem sv. Jáchyma. ZBOŘEN

 

 

 

p5210130.jpgČ.p. 117. Uhelný dům z roku 1527. Pozdně barokní průčelí a portál z roku 1782. Zachovány klasicistní úpravy. Dnešní podoba pochází  z období po požáru v roce 1873. Průčelí je v Jáchymově ojedinělé a je ukázkou tzv. místního baroka. Uvnitř v průjezdu renesanční hřebínkové klenby, v patře ploché stropy a fabionem a štukové barokní zrcadlo.

 

p5210131.jpgČ.p.120. V zachovalém nárožním výklenku stávala socha světce a bydlel zde Johannes Mathesius.

 

 

 

 

dscn6818.jpgČ.p.126. Budova z roku 1560 se znakem hormistra Johanna Müllera z Bergenu, který byl v letech 1565 - 1567 jáchymovským horním mistrem. Původně dvoupatrová hrázděná budova. Dnešní podoba pochází z přestavby v roce 1850. Uvnitř se dochovaly dvoje plechové dveře s okénkem zasazené do kamenných portálů z doby, kdy zde byla městská šatlava.

 

dscn6820.jpgČ.p.127. Budova fary. Dům z poloviny šestnáctého století. zachovány hřebínkové goticko-renesanční klenby. Unikátní je sklepení, kdy je sklenuto na střední pilíř. Zachovány zůstaly pozůstatky otopného zařízení, kapsy a drážky k nasazení polic a původní vstup do ulice s hřebínkovou klenbou (dnes zazděný). Sklep tak pravděpodobně sloužil k výrobní činnosti. V sedmdesátých letech 20. století byla snesena novorenesanční omítka a dům byl uveden do dnešní podoby. Zachovány jsou ale původní plány k obnově budovy po požáru (z dílny stavitele Rehna). Při své léčbě v lázních zde bydlel Karel May.

Fotogalerie je zde: https://mipalfi.rajce.idnes.cz/Dum_c._p.127_-_fara

 

img_20170729_121431.jpg Č.p. 131. Budova, kde sídlila první známá lékárna na území ČR založená v roce 1526  Georgem Sturtzem. Portál upraven po požáru města stavitelem Franzem Rehnem. Později zde sídlil OÚNZ s lékárnou, restaurace a dnes je zde bylinkárna - Krušnohorská apatyka.

Fotogalerie je zde: https://mipalfi.rajce.idnes.cz/Dum_c._p._131_-_nejstarsi_lekarna_CR/

 

 

img_1159.jpgČp.133. Raně goticko - renesanční dům z počátku města. Zachovalé gotické sklepy a renesanční dispozice domu. Z větší části zachovaná kamenná hmota domu s renesančními konstrukcemi. V současné době (12/2015) zahájena generální rekonstrukce.

 

img_1161.jpg Č.p. 134. Původně renesanční dům v původním hmotovém objemu. Podoba z období po požáru města v letech 1873 - 1878. Došlo ke změně posunutím osy vstupu z centrální osy a snížením objektu o jedno patro. V suterénu dochované renesanční klenby.

 

 

563112_10151431087788570_267423690_n.jpgČ.p.139. Bohatý nákladnický dům z roku 1541 s krásným vstupním portálem. V přízemí a patře hřebínkové klenby, schodiště s lunetami. Půdorys si zcela zachoval původní dispozici. Sloužil jako pošta - tzv. Stará poštovna. ZBOŘEN - stál pod Hornickým domem. Portál je dnes na domě č.p. 145.

 

541647_10151431087718570_1053972412_n.jpgČ.p.140. Slovanský dům ze šestnáctého století se secesním vstupem. Na budově byla částečně dochovaná malovaná barokní fasáda. ZBOŘEN

 

 

krull.jpgČ.p.143. Patricijský dům z roku 1520 s pozdně gotickým portálem s rustikovanou edikulou. V přízemí a dvou místnostech patra nádvorní budovy jsou sklípkovité klenby. Dům postavil Heinrich Könneritz - první hejtman a jeden ze zakladatelů města. V roce 1910 zde fungovala cukrárna. Roku 1949 objekt převzaly Jáchymovské doly. V roce 1965 dům koupil Dr. Urban. Od roku 1979 je dům neobydlený. Pod podlažím předního domu sklepení se štolou. Nejvýznačnější ukázka pozdní saské gotiky v českých zemích. Ve štítě stěny do schodištní uličky je zachované okénko s původní skleněnou výplní.

 

regent.jpgČ.p.145. Budova s barokním průčelím z roku 1760. Původní portál s erbem Zeileisenů je v levé části. Do pravé části domu je vsazen renesanční portál z č.p. 139. Centrální obchodní portál pochází z roku 1914. Uvniř zachovány klenby v bočních traktech a místnost s křížovou klenbou. Štít pochází z roku 2003, do té doby bylo na střeše pět vikýřů.

 

hans-pock.jpgČ.p.146. Dům těžaře Hanse Pocka. Portál je zdoben kamenickou prací a dvěma kozly. V průjezdu do dvora jsou zachovány klenby. V roce 1851 byl přestavěn pro potřeby pošty, 1931 zde byla zřízena Městská spořitelna (pošta se přestěhovala do č.p. 139. V roce 1952 budovu přebraly Jáchymovské doly, které dům v roce 1965 předaly Geologickému průzkumu. Od roku 1968 se do budovy vrátila pošta. Portál pochází od kameníka působícího na stavbě chrámu sv. Jáchyma - Jörga z Bamberka. V patře pod novodobou omítkou zachovány renesanční stropy.

 

dsc_9162.jpgČ.p.270. Portál domu z roku 1543 je bohatě zdobený kamenickou prací - mušlemi a sirénami (napůl ryba, napůl pták). V rozích portálu jsou portréty stavebníků - muže a ženy. Budova patřila hornímu písaři Wolfu Thielovi. Do roku 1914 zde byl hostinec, poté mydlárna. v roce 1936 byla v přízemí vestavěna výloha. Dům byl přestavěn v roce 1963, kdy byl osazen trojdílnými okny, snesena původní členěná fasáda a značně poškozen i portál.

 

dsc_9157.jpg Č.p. 273. Tzv. Červený dům, označovaný takto již v počátcích města. Podle legendy byla právě zde nalezena poutní milostná soška Panny Marie. Ta byla původně v klášteře v Mariánské a dnes je umístěna v Jáchymově v kostele sv. Jáchyma.

 

 

 

p5210224.jpgČ.p.282. Dům pekaře Kühna. Zde Dr. Gottlieb provozoval první lázeňské procedury ve městě ještě před rokem 1906. V bočním křídle jsou zachovány dvě původní lázeňské kabiny, ve kterých jsou umístěny i vany.

 

 

horni-pisar.jpgČ.p.292. Dům patřící hornímu písaři Thielovi jako č.p. 270. Na domě renesanční portál s erbem majitele. Vrata s monetami stavebníka a řezbou nenávratně zmizela. Uvnitř dochovány goticko-renesanční klenby a schodiště.

 

 

hrazdena-stavba.jpgČ.p.467. Dům na Havlíčkovo ulici. Hrázděný dům z počátků města. hrázdění se samovolně odkrylo postupným chátráním objektu.

 

 

ZAJÍMAVÉ DOMY

Na Slovanech 545. Tzv. Ruský dům, Rusák. Původně Achfamillien Haus. Postavený na přelomu 20. a 30. let dvacátého století socialistickým starostou Riedlem společně s obecními byty v dnešní Fibichovo ulici. Rusákem nazývaný poté, co si ho v roce 1947, kdy si ho společně s Unionem zabrali důlní "poradci" ze SSSR.

carmen-c.p.334.jpgČ.p.334. Vila Carmen z roku 1913 od stavitele Franze Rehna.

 

 

 

 

 

img_20170729_124245.jpgČ.p.972. Vila Olympia. Postavena Franzem Rehnem na počest Olympijských her v Berlíně (1936).