Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dům číslo popisné 8 - Šlikovský dům

12. 5. 2019

dsc_9203.jpgAčkoliv význam tohoto domu přesahuje hranice regionu a je nedílnou součástí uceleného souboru goticko-renesančních domů, který má celoevropský význam, jeho stav je horší než neuspokojivý. Historické stavební konstrukce domu i jednotlivé architektonické prvky, jako jsou řezané trámové stropy, kamenické prvky, klenby a v neposlední řadě renesanční výmalba exteriéru i interiéru z něho činí jednu z nejvýznamnějších budov ve městě. Bohužel na to ale vůbec nevypadá. Statická trhlina ve štítu, nezabezpečené fresky, rozpadlý dvorní (zadní) dům, narušená klenba v průjezdu a pomalu se hroutící trámové stropy napadené dřevokaznými houbami.

HISTORIE

Stavba domu je připisována přímo spoluzakladateli města Štěpánu Šlikovi. Doložen je již v roce 1520. Tehdy byl pravděpodobně vystavěn v pozdně gotickém slohu s hrázděným prvním patrem. Poprvé vyhořel při prvním velkém požáru města v roce 1538. Poté proběhla jeho přestavba v renesančním slohu. Za velikého požáru města 31. března 1873 domu shořela střecha, ale do vnitřních prostor plameny nepronikly. Svědčí o tom právě zachovalé trámové stropy. Jádro domu bylo uchráněno díky použití dobových protipožárních prvků – jednalo se o omazání dřevěných konstrukcí silnou vrstvou mazaniny a také použitím cihlových tvarovek (půdovky) na půdě domu. Při následných úpravách domu byla původní renesanční korunní římsa nahrazena novou, ale v části se dochovala. Rovněž dvorní fasáda prodělala některé změny při úpravách dvorních staveb, hlavně zadního domu nahrazujícího sklep. V roce 1981 vypukl požár čísla popisného 9, kdy plameny přeskočily přes soutku (úzká schodová ulička spojující náměstí s ulicí Mincovní) na střechu domu, která následně shořela. Tentokrát bohužel i se stropy prvního patra. Ačkoliv byla postavena nouzová střecha pokrytá vláknocementovými šablonami, k následné rekonstrukci nedošlo a budova od té doby chátrá. Chátrání bylo umocněno i tím, že zloději kovů odcizili kovové kryty střešních výlezů a do budovy volně zatékalo. Rovněž byly dlouhodobě otevřeny okenní i dveřní otvory a dům tak byl dlouhodobě vystaven vlivům počasí.

PORTÁL

Kamenný portál saského typu z dílny Jörga z Bamberka. Jedná se o renesanční portál s pozdně gotickými prvky, který patří mezi nejstarší kamenická díla na území města. Provedením je příbuzný s portálem z domu mincmistra, který byl bohužel demolován a jehož dochované zbytky jsou v lapidáriu muzea nebo s portálem rovněž demolovaného domu č. p. 112 v ulici Mathesiova. 

Bohatě profilované ostění dveřního otvoru je půlkruhově zaklenuto, kdy je nad dveřní otvor umístěn zdvojený světlík s provlékanou mříží. Zdvojený světlík je kamenickou specialitou Jáchymova, jinde se používá pouze jeden. Po stranách ostění jsou rovněž bohatě profilované polosloupy, které nesou zastřešující římsu. Tato římsa je navíc podpírána šesticí konzol.

POPIS

Dům má dvě podlaží a do ulice je orientován okapovou stranou. Hlavní uliční průčelí tvoří čtyři osy sdružených oken. Ve třetí ose zleva je umístěn vstupní portál. V pravé krajní ose jsou po opadání omítky patrné zbytky dalšího, pravděpodobně barokního, portálu. Samotné okenní otvory jsou upraveny novodobě. V prvním patře je v první až třetí ose zleva dochované původní renesanční profilované ostění s přetínavými pruty. V pravé krajní ose je sdružené okno novodobě upraveno.

Na dvorním průčelí jsou dochovány původní dveřní otvor se segmentovým záklenkem a tři okenní otvory. Jeden v přízemí a dva v prvním patře. Původní je i malé okénko s mříží do komory pod schodištěm a okénko na podestě schodiště rovněž s kovanou mříží. Na štítovém průčelí je původní půlkruhově zaklenuté štítové okénko a novodobé sdružené okno.

Dvorní dům byl s hlavní budovou spojen bočními křídly s hrázděným patrem. Tato součást stavby ale podlehla samovolné destrukci a ze zadní budovy je dnes dochováno pouze sklepní přízemí zaklenuté valenou klenbou.

EXTERIÉR

Goticky zaklenutý průjezd má staticky narušenou klenbu, na které se samovolně odkryly části renesanční výmalby. V místnostech přízemí jsou dochované renesanční řezané trámové stropy, které jsou nouzově podepřeny dřevěným lešením na hraně životnosti. Jeden ze stropů je překryt barokním rákosovým stropem s výmalbou, který se ovšem rovněž samovolně destruuje pod vlivem zatékání dešťové vody a neúdržbou. Rovněž dochází k destrukci hrázděných příček místností. Na schodišti je tesané renesanční kamenné zábradlí v horní části nenávratně zničené. Původní schodiště na půdu je zaklenuto hřebínkovou klenbou. V prvním patře jsou v několika místnostech samovolně odkryté renesanční fresky (kupec, kohout a další. Tyto fresky byly fixovány tkaninou, která je ale dnes za hranicí životnosti a neplní tak svou ochrannou funkci, čímž dochází k postupné degradaci výmalby.

Fotogalerie: https://mipalfi.rajce.idnes.cz/Dum_c.p._8